Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach

Godło Polski
Bootstrap Slider

Prace dyplomowe - katalog

Niniejszy katalog zawiera tematy prac dyplomowych studentów Wszechnicy Świętokrzyskiej od stycznia 2006 r. do 30 listopada 2012 r.


Katalog ułożony jest w porządku rosnącym wg nazwiska promotora.
Zawiera ponad 8000 rekordów.
Na jednej stronie wyświetlanych jest 30 wpisów, przechodzenie do kolejnych stron odbywa się przez kliknięcie na numer strony znajdujący się nad lub pod tabelą.
|<  <<  <  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36    >  >>  >|


L.p.
Autor
Rok obrony
Temat pracy
Promotor
4965
Cieśla Kamila 2010 Doświadczanie agresji rówieśniczej w świetle badań w Gimnazjum im. gen. Kazimierza Tańskiego w Chmielniku. dr Justyna Dobrołowicz
4966
Dziwoń Agnieszka 2010 Organizacja i funkcjonowanie Rodzinnego Domu Dziecka w Zabłociu. dr Justyna Dobrołowicz
4967
Mańka Renata 2010 Eutanazja w opiniach uczniów klas trzecich Liceum Ogólnokształcącego w Bodzentynie. dr Justyna Dobrołowicz
4968
Pajda Magdalena 2010 Zjawisko alkoholizmu w opiniach uczniów Zespołu Szkół nr 1 w Miechowie. dr Justyna Dobrołowicz
4969
Wojnowska Marta 2010 Aspiracje edukacyjne uczniów Gimnazjum Nr 17 w Sosnowcu. dr Justyna Dobrołowicz
4970
Wojtasik Magdalena 2010 Zabawa w opiniach rodziców podopiecznych Publicznego Przedszkola Samorządowego w Kazimierzy Wielkiej. dr Justyna Dobrołowicz
4971
Wrona Katarzyna 2010 Organizacja i funkcjonowanie świetlicy środowiskowej w Sędziszowie. dr Justyna Dobrołowicz
4972
Kotlarz Maria 2010 Zjawisko alkoholizmu w opinii uczniów klas V i VI Publicznej Szkoły Podstawowej im. T. Kościuszki w Połańcu. dr Justyna Dobrołowicz
4973
Nogajczyk Katarzyna 2010 Poglądy na wychowanie w nauczaniu Jana Pawła II. dr Justyna Dobrołowicz
4974
Szymańska Aneta 2011 Kobiecość i męskość w percepcji uczniów Publicznego Gimnazjum im. Edwarda Szylki w Ożarowie. dr Justyna Dobrołowicz
4975
Rosół Monika 2011 Telewizja w percepcji podopiecznych Samorządowego Przedszkola w Książu Wielkim. dr Justyna Dobrołowicz
4976
Dębniewski Marcin 2011 Alkoholizm w rodzinie w opiniach uczniów I LO w Ostrowcu Świętokryskim. dr Justyna Dobrołowicz
4977
Grzesik Rafał 2011 Wiedza i opinie o zjawisku alkoholizmu w świetle badań uczniów Gimnazjum z Opatowca. dr Justyna Dobrołowicz
4978
Janicki Adam 2011 Percepcja procedury "Niebieska Karta" przez policjantów Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie. dr Justyna Dobrołowicz
4979
Jędrzejewska Anna 2011 Alkoholizm jako problem społeczny. Profilaktyka alkoholowa na terenie gminy Busko-Zdrój. dr Justyna Dobrołowicz
4980
Kaleta-Wilk Sylwia 2011 Funkcjonowanie rodzin wychowanków placówki opiekuńczo-wychowawczej w Winiarach. Studium indywidualnych przypadków. dr Justyna Dobrołowicz
4981
Kusak Aneta 2011 Przyczyny pobytu dzieci w zamkniętych placówkach opiekuńczo-wychowawczych w świetle badań w Zespole Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w Krakowie. Studium indywidualnych przypadków. dr Justyna Dobrołowicz
4982
Majcher Ewelina 2011 Rodzina w oczach dorosłych dzieci alkoholików w świetle badań przeprowadzonych w Klubie "Marzenie" w Kielcach. dr Justyna Dobrołowicz
4983
Mazur Beata 2011 Obniżenie wieku szkolnego w opiniach rodziców i nauczycieli uczniów klas pierwszych szkoły podstawowej w Kazimierzy Wielkiej. Studium indywidualnych przypadków. dr Justyna Dobrołowicz
4984
Siastała Piotr 2011 Zjawisko przemocy w rodzinie w percepcji ofiar. Studium indywidualnych przypadków. dr Justyna Dobrołowicz
4985
Trela Andrzelina 2011 Doświadczanie przemocy w rodzinie. Studium indywidualnych przypadków. dr Justyna Dobrołowicz
4986
Wszołek Paulina 2011 Zjawisko narkomanii w opiniach uczniów Technikum Ekonomicznego w Busku-Zdroju. dr Justyna Dobrołowicz
4987
Żola Magdalena 2011 Problemy emocjonalne osób uzależnionych od narkotyków, pacjentów Ośrodka Leczenia Uzależnień "San Damiano" w Chęcinach - analiza indywidualnych przypadków. dr Justyna Dobrołowicz
4988
Kowalczyk Anna 2011 Organizacja i funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie - Zarys monograficzny. dr Justyna Dobrołowicz
4989
Krawczyk Agnieszka 2011 Rodzina dysfunkcyjna i patologiczna w opiniach uczniów IV Liceum Ogólnokształcącego w Kielcach. dr Justyna Dobrołowicz
4990
Krzyżak Iwona 2011 Kara i nagroda jako metody wychowania w opiniach nauczycieli zatrudnionych w Zespole Szkół w Gromniku. dr Justyna Dobrołowicz
4991
Majewska Sylwia 2011 Wiedza i opinie o HIV i AIDS uczniów Gimnazjum w Zaleziance. dr Justyna Dobrołowicz
4992
Makowska Martyna 2011 Opinie studentów UJK w Kielcach na temat roli wychowania harcerskiego w kształtowaniu postaw dzieci i młodzieży. dr Justyna Dobrołowicz
4993
Marek Ewa 2011 Organizacja i funkcjonowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Busku-Zdroju. dr Justyna Dobrołowicz
4994
Micyk Małgorzata 2011 Uzależnienie od alkoholu w opiniach uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Miechowie. dr Justyna Dobrołowicz

|<  <<  <  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36    >  >>  >|
Serwis najlepiej przeglądać w rozdzielczości 1024x768 lub wyższej, używając: Mozilla Firefox
Copyright © 2018 Wszechnica Świętokrzyska
webmasters: