Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach

Godło Polski
Bootstrap Slider

Prace dyplomowe - katalog

Niniejszy katalog zawiera tematy prac dyplomowych studentów Wszechnicy Świętokrzyskiej od stycznia 2006 r. do 30 listopada 2012 r.


Katalog ułożony jest w porządku rosnącym wg nazwiska promotora.
Zawiera ponad 8000 rekordów.
Na jednej stronie wyświetlanych jest 30 wpisów, przechodzenie do kolejnych stron odbywa się przez kliknięcie na numer strony znajdujący się nad lub pod tabelą.
<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11    >  >>  >|


L.p.
Autor
Rok obrony
Temat pracy
Promotor
61
Ciszek Ewelina 2007 Zabytki architektury i rzeźby Santi Gucciego w regionie świętokrzyskim. dr Stanisław Adamczyk
62
Dworzak Michał 2007 Zamki i mury obronne miast kielecczyzny dr Stanisław Adamczyk
63
Soboń Radosław 2007 Zasady funkcjonowania spółdzielczych biur turystycznych na przykładzie S.T."Turysta"w Kielcach dr Stanisław Adamczyk
7176
Dworzyński Arkadiusz 2009 Krakowskie obiekty turystyczne wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO. doc. dr Stanisław Adamczyk
7177
Firmanty Ireneusz 2009 Atrakcyjność turystyczna miasta i gminy Opatów i jej wykorzystanie w ofercie produktu turystycznego. doc. dr Stanisław Adamczyk
7178
Grzywa Grzegorz 2009 Szlak zamków Kazimierza Wielka w regionie świętokrzyskim. doc. dr Stanisław Adamczyk
7180
Kucharska Agnieszka 2009 Ochrona klienta korzystającego z usług biur podróży i agroturystyki. doc. dr Stanisław Adamczyk
7181
Paszkiel Katarzyna 2009 Grodziska, zamki i dwory Ponidzia jako atrakcja turystyczna. doc. dr Stanisław Adamczyk
7182
Piwowarczyk Ilona 2009 Produkt turystyki wiejskiej na przykładzie miasta i gminy Suchedniów. doc. dr Stanisław Adamczyk
7183
Serafin Marcin 2009 Szlakiem Cystersów w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem Opactwa w Mogile. doc. dr Stanisław Adamczyk
7184
Sidor Agata 2009 Ubezpieczenia w turystyce. doc. dr Stanisław Adamczyk
7185
Skarus Mateusz 2009 Atrakcyjność turystyczna gminy Stąporków i jej wykorzystanie w ofercie produktu turystycznego. doc. dr Stanisław Adamczyk
7186
Zdanowski Artur 2009 Zalew Sulejowski i jego okolice jako atrakcja turystyczna. doc. dr Stanisław Adamczyk
7179
Kaczmarski Łukasz 2010 Walory turystyczne gminy Krynica Zdrój i ich wykorzystanie dla celów uzdrowiskowych. doc. dr Stanisław Adamczyk
7248
Bogdanowski Konrad 2010 Środowisko geograficzne i atrakcje turystyczne Bochni. doc. dr Stanisław Adamczyk
7250
Brzegowy Tomasz 2010 Turystyczna i edukacyjna funkcja kopalni soli w Wieliczce. doc. dr Stanisław Adamczyk
7251
Filipiak Szymon 2010 Charakterystyka społeczno-gospodarcza i atrakcje turystyczne gminy Piekoszów. doc. dr Stanisław Adamczyk
7252
Kasperek Paulina 2010 Dziedzictwo kulturowe po królu Kazimierzu Wielkim na Kielecczyźnie. doc. dr Stanisław Adamczyk
7254
Kuśmierczak Justyna 2010 Historia i atrakcje turystyczne Chrobrza. doc. dr Stanisław Adamczyk
7255
Kwaśniewska Ewelina 2010 Dziedzictwo kulturowe Żydów w Chęcinach. doc. dr Stanisław Adamczyk
7265
Wodecki Mariusz 2010 Pałac Wielkopolskich w Chrobrzu jako atrakcja turystyczna gminy Złota Pińczowska. doc. dr Stanisław Adamczyk
7253
Krawczyński Dymitr 2011 Zabytki sakralne powiatu włoszczowskiego. doc. dr Stanisław Adamczyk
7256
Kwiecień Łukasz 2011 Program rewitalizacji obszarów miejskich, poprzemysłowych i powojskowych Kielc. doc. dr Stanisław Adamczyk
7257
Lotko Marta 2011 Dziedzictwo kulturowe województwa świętokrzyskiego po Kazimierzu Wielkim. doc. dr Stanisław Adamczyk
7258
Majka Marcin 2011 Dziedzictwo kulturowe Żydów w Krakowie. doc. dr Stanisław Adamczyk
7259
Mech Michał 2011 Atrakcje turystyczne miasta Kielce i okolic. doc. dr Stanisław Adamczyk
7260
Pawęzka Krzysztof 2011 Atrakcyjność turystyczna miasta i gminy Ćmielów. doc. dr Stanisław Adamczyk
7261
Romańska Marzena 2011 Walory uzdrowiskowe i ich wykorzystanie w lecznictwie sanatoryjnym na przykładzie miasta Busko-Zdrój. doc. dr Stanisław Adamczyk
7262
Sala Paweł 2011 Organizacja pracy hoteli na przykładzie hotelu OST "Gromada" w Ostrowcu Świętokrzyskim. doc. dr Stanisław Adamczyk
7263
Skaziński Marcin 2011 Dziedzictwo kulturowe Żydów Sandomierskich. doc. dr Stanisław Adamczyk

<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11    >  >>  >|
Serwis najlepiej przeglądać w rozdzielczości 1024x768 lub wyższej, używając: Mozilla Firefox
Copyright © 2018 Wszechnica Świętokrzyska
webmasters: