Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach

Godło Polski
Bootstrap Slider

Prace dyplomowe - katalog

Niniejszy katalog zawiera tematy prac dyplomowych studentów Wszechnicy Świętokrzyskiej od stycznia 2006 r. do 30 listopada 2012 r.


Katalog ułożony jest w porządku rosnącym wg nazwiska promotora.
Zawiera ponad 8000 rekordów.
Na jednej stronie wyświetlanych jest 30 wpisów, przechodzenie do kolejnych stron odbywa się przez kliknięcie na numer strony znajdujący się nad lub pod tabelą.
|<  <<  <  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34    >  >>  >|


L.p.
Autor
Rok obrony
Temat pracy
Promotor
434
Wdowiak Aleksandra 2006 EFFECTIVE USAGE OF COMMUNICATIVE ACTIVITIES IN TEACHING SPEAKING. prof. dr hab. Eugeniusz Cyran
435
Bator Joanna 2006 HISTORICAL SOURCES OF IRREGULAR VERBS IN ENGLISH. prof. dr hab. Eugeniusz Cyran
436
Filipowska Dorota 2006 INTERDISCIPLINARY CURRICULUM IN TEACHING ENGLISH. prof. dr hab. Eugeniusz Cyran
437
Redlińska Dorota 2006 IRREGULAR VERBS. prof. dr hab. Eugeniusz Cyran
438
Borowiecka Janina 2006 METHODS OF TEACHING PHRASAL VERBS. prof. dr hab. Eugeniusz Cyran
439
Matachowska Bożena 2006 MORPHOLOGICAL PROCESSES AND NEW WORDS IN ENGLISH. prof. dr hab. Eugeniusz Cyran
440
Sagucka Elżbieta 2006 MULTIPLE INTELLIGENCES-INTELLIGENCE TYPES AND TEACHING ENGLISH. prof. dr hab. Eugeniusz Cyran
441
Siciarska Monika 2006 PHONOLOGICAL CONDITIONING OF ENGLISH INFLECTION. prof. dr hab. Eugeniusz Cyran
442
Sikora Monika 2006 STORYTELLING IN TEACHING ENGLISH TO YOUNG LEARNERS. prof. dr hab. Eugeniusz Cyran
443
Ziemska Małgorzata 2006 TEACHING AND PRACTISING VOCABULARY AT PRIMARY SCHOOL-NAMES OF ANIMALS. prof. dr hab. Eugeniusz Cyran
444
Kuc Renata 2006 TEACHING THE PRESENT PERFECT TENSE AT THE JUNIOR HIGH SCHOOL. prof. dr hab. Eugeniusz Cyran
445
Chrząstek Katarzyna 2006 THE MEANINGS OF THE PARTICLE UP IN THE PHRASAL VERBS. prof. dr hab. Eugeniusz Cyran
446
Pryt-Podstawka Magdalena 2006 THE USE OF MODAL VERBS ON THE BASIS OF WILL AND WOULD. prof. dr hab. Eugeniusz Cyran
447
Surmacz Beata 2006 USE OF MUSIC IN TEACHING ENGLISH PRONUNCIATION. prof. dr hab. Eugeniusz Cyran
448
Smól Barbara 2006 USING GAMES AS A WAY OF INCREASING ATTRACTIVENESS OF ENGLISH LESSONS. prof. dr hab. Eugeniusz Cyran
449
Kurantowicz Agnieszka 2006 USING SONGS - THE WAY TO EFFECTIVE ENGAGEMENT IN TEACHING ENGLISH TO YOUNG LEARNERS. prof. dr hab. Eugeniusz Cyran
450
Malec Kamil 2006 PREFIXATION IN ENGLISH LANGUAGE. prof. dr hab. Eugeniusz Cyran
451
Jamrożek Justyna 2007 Alkoholizm jako problem społeczny. Profilaktyka alkoholowa na terenie gminy Masłow. dr Justyna Dobrołowicz
452
Bilska Sylwia 2007 Formy aktywności ludzi starych - podopiecznych Domu Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej. dr Justyna Dobrołowicz
453
Kita Aneta 2007 Formy pomocy osobom chorym psychicznie organizowane w Domu Pomocy Społecznej w Pińczowie. dr Justyna Dobrołowicz
454
Kordeusz Iwona 2007 Formy spędzania czasu wolnego przez licealistów z Bochni. dr Justyna Dobrołowicz
455
Mazurkiewicz Joanna 2007 Funkcje i działalność Rodzinnego Domu Dziecka w Rakowie. dr Justyna Dobrołowicz
456
Kitliński Tomasz 2007 Funkcjonowanie rodziny dziecka niepełnosprawnego umysłowo. Studium indywidualnych przypadków. dr Justyna Dobrołowicz
457
Misiak Agnieszka 2007 Niepełnosprawność umysłowa wśród podopiecznych Warsztatów Terapii Zajęciowej w Jędrzejowie. dr Justyna Dobrołowicz
458
Kubacka Barbara 2007 Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży w Ognisku Wychowawczym Caritas w Jędrzejowie. dr Justyna Dobrołowicz
459
Struzik Artur 2007 Organizacja i funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej w Mnichowie. dr Justyna Dobrołowicz
460
Szustak Elżbieta 2007 Organizacja i funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej w Rudzie Pilczyckiej. dr Justyna Dobrołowicz
461
Kozik Anita 2007 Organizacja i funkcjonowanie Powiatowego Domu Środowiskowego w Cudzynowicach. dr Justyna Dobrołowicz
462
Kasiak Katarzyna 2007 Organizacja i funkcjonowanie świetlicy szkolnej w szkole podstawowej w Kazimierzy Wielkiej. dr Justyna Dobrołowicz
463
Radziszewska Ewelina 2007 Organizacja i funkcjonowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kazimierzy Wielkiej. dr Justyna Dobrołowicz

|<  <<  <  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34    >  >>  >|
Serwis najlepiej przeglądać w rozdzielczości 1024x768 lub wyższej, używając: Mozilla Firefox
Copyright © 2018 Wszechnica Świętokrzyska
webmasters: