Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach

Godło Polski
Bootstrap Slider

Prace dyplomowe - katalog

Niniejszy katalog zawiera tematy prac dyplomowych studentów Wszechnicy Świętokrzyskiej od stycznia 2006 r. do 30 listopada 2012 r.


Katalog ułożony jest w porządku rosnącym wg nazwiska promotora.
Zawiera ponad 8000 rekordów.
Na jednej stronie wyświetlanych jest 30 wpisów, przechodzenie do kolejnych stron odbywa się przez kliknięcie na numer strony znajdujący się nad lub pod tabelą.
|<  <<  <  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33    >  >>  >|


L.p.
Autor
Rok obrony
Temat pracy
Promotor
7366
Domaradzka Monika 2010 Inwentaryzacja zabytków architektury w gminie Włoszczowa. dr Elżbieta Cieśla
7377
Milewicz Paweł 2010 Rozwój turystyki na terenie miasta i gminy Końskie. dr Elżbieta Cieśla
7378
Nowak Przemysław 2010 Walory turystyczne i rekreacyjne powiatu bocheńskiego. dr Elżbieta Cieśla
7380
Rogala Adam 2010 Walory turystyczne powiatu staszowskiego. dr Elżbieta Cieśla
7382
Sapieja Paweł 2010 Analiza aktywności ruchowej osób dorosłych w wieku 18-70 lat ( na przykładzie badań w powiecie koneckim. dr Elżbieta Cieśla
7386
Waniak Dariusz 2010 Aktywność fizyczna studentów dziennych i zaocznych Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach. dr Elżbieta Cieśla
7388
Wojton Rafał 2010 Parki krajobrazowe województwa świętokrzyskiego. dr Elżbieta Cieśla
7389
Wójtowicz Piotr 2010 Dystrybucja czasu wolnego młodzieży w wieku 13 - 15 lat w Gimnazjum w Działdowie. dr Elżbieta Cieśla
7390
Ziarno Patryk 2010 Aktywność ruchowa dzieci i młodzieży. dr Elżbieta Cieśla
7391
Ziental Adrian 2010 Atrakcje turystyczne miasta Opatów i jego okolic. dr Elżbieta Cieśla
7361
Adach Paula 2011 Ocena aktywności fizycznej na przykładzie uczniów w wieku 18 - 20 lat Zespołu Szkół Ekonomicznych w Kielcach. dr Elżbieta Cieśla
7367
Duniec Maciej 2011 Baza noclegowa powiatu ostrowieckiego. dr Elżbieta Cieśla
7368
Grobelski Patryk 2011 Motywacja do rekreacyjnego uprawiania piłki nożnej osób dorosłych w wieku 20-40 lat na przykładzie mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego. dr Elżbieta Cieśla
7369
Jach Bartłomiej 2011 Walory turystyczne gimny Checiny. dr Elżbieta Cieśla
7373
Kolarz Patrycjusz 2011 Obiekty sportowo-rekreacyjne na terenie miasta Bochnia i okolic. dr Elżbieta Cieśla
7374
Krukowski Michał 2011 Propozycja wycieczek i rajdów pieszych dla młodzieży szkół średnich na terenie Bieszczad. dr Elżbieta Cieśla
7375
Kucy Daria 2011 Aktywność ruchowa młodzieży w wieku 17-18 lat na przykładzie uczniów Liceum Ogólnokształcącego im.Św.Stanisława Kostki w Kielcach. dr Elżbieta Cieśla
7379
Ogórek Magdalena 2011 Aktywność fizyczna studentów ( na przykładzie dwóch wybranych kierunków: II fizjoterapii studiów stacjonarnych i I rok Turystyki i Rekreacji studiów niestacjonarnych Wszechnicy Świętokrzyskiej ). dr Elżbieta Cieśla
7381
Rzeszutek Konrad 2011 Trasa pieszej wycieczki po Bochni i powiecie bocheńskim. dr Elżbieta Cieśla
7385
Święcicka Magdalena 2011 Aktywność fizyczna młodzieży w wieku od 16 do 18 lat z III Liceum Ogólnokształcącego im. C.K.Norwida w Kielcach. dr Elżbieta Cieśla
7387
Wiśniewski Michał 2011 Marketing terytorialny a rozwój turystyki na przykładzie gminy Bieliny. dr Elżbieta Cieśla
7370
Janda Rafał 2012 Aktywność fizyczna studentów. dr Elżbieta Cieśla
7371
Jeziorek Kamil 2012 OBIEKTY SPORTOWO-REKREACYJNE NA TERENIE MIASTA NOWY TARG I OKOLIC. dr Elżbieta Cieśla
7372
Kawka Maciej 2012 Wiedza uczniów w wieku 12 lat uszęszczających do Szkoły Podstawowej nr 8 w Skarżysku-Kamiennej na temat atrakcji turystycznych województwa świętokrzyskiego. dr Elżbieta Cieśla
7376
Migdał Marcin 2012 Funkcja turystyczna Kopalni Soli w Bochni. dr Elżbieta Cieśla
7383
Sopala Justyna 2012 Sposób spędzania czasu wolnego dzieci w czasie trwania wakacji. dr Elżbieta Cieśla
7384
Szywalska Katarzyna 2012 Poziom zdolnosci kondycyjnych chłopców w wieku 12 lat aktywnych i nieaktywnych ruchowo. dr Elżbieta Cieśla
431
Cichoń Agnieszka 2006 A CHOICE OF DICTIONARY FOR DIFFERENT LEVELS OF ADVANCEMENT. prof. dr hab. Eugeniusz Cyran
432
Komasara Monika 2006 'CONTRASTIVE ANALYSIS OF BRITISH AND AMERICAN ENGLISH'. prof. dr hab. Eugeniusz Cyran
433
Szymbra Marcin 2006 DOUBLE STRUCTURE OF AMBIGUITY. prof. dr hab. Eugeniusz Cyran

|<  <<  <  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33    >  >>  >|
Serwis najlepiej przeglądać w rozdzielczości 1024x768 lub wyższej, używając: Mozilla Firefox
Copyright © 2018 Wszechnica Świętokrzyska
webmasters: