Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach

Godło Polski
Bootstrap Slider

Prace dyplomowe - katalog

Niniejszy katalog zawiera tematy prac dyplomowych studentów Wszechnicy Świętokrzyskiej od stycznia 2006 r. do 30 listopada 2012 r.


Katalog ułożony jest w porządku rosnącym wg nazwiska promotora.
Zawiera ponad 8000 rekordów.
Na jednej stronie wyświetlanych jest 30 wpisów, przechodzenie do kolejnych stron odbywa się przez kliknięcie na numer strony znajdujący się nad lub pod tabelą.
|<  <<  <  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  


L.p.
Autor
Rok obrony
Temat pracy
Promotor
4604
Sornat Monika 2012 Poziom umiejętności językowych dziecka sześcioletniego w gminie Krasocin. dr Elżbieta Zyzik
4605
Waseńczuk Mariola 2012 Poziom umiejętności językowych dziecka sześcioletniego w gminie Suchedniów. dr Elżbieta Zyzik
4606
Zając Ilona 2012 Diagnozowanie gotowości szkolnej dziecka sześcioletniego w zakresie umiejętności matematycznych w Starachowicach. dr Elżbieta Zyzik
4607
Zielińska Małgorzata 2012 Poziom sprawności ruchowej dzieci 6-letnich w Radoszycach. dr Elżbieta Zyzik
4608
Zięba Karolina 2012 Poziom sprawności ruchowej dzieci 6-letnich w Gminie Koprzywnica. dr Elżbieta Zyzik
4609
Bałut-Sosenka Małgorzata 2012 Formy spędzania czasu wolnego uczniów klas III Szkoły Podstawowej i jego uwarunkowania. Analiza porównawcza środowiska miejskiego i wiejskiego. dr Elżbieta Zyzik
4610
Czuba Ewa 2012 Przystosowanie psychospołeczne dziecka do przedszkola i jego uwarunkowania. dr Elżbieta Zyzik
4611
Dudek Agnieszka 2012 Komunikacja nauczyciela wczesnej edukacji na zajęciach z uczniem (na przykładzie środowiska miejskiego). dr Elżbieta Zyzik
4612
Gawle Gabriela 2012 Społeczne i zawodowe uwarunkowania pracy nauczyciela przedszkola na przykładzie środowiska miejskiego. dr Elżbieta Zyzik
4613
Kaleta Elżbieta 2012 Poziom czytania ze zrozumieniem uczniów klas III szkoły podstawowej (na podstawie środowiska wiejskiego i miejskiego). dr Elżbieta Zyzik
4614
Kapituła Izabela 2012 Uwarunkowania adaptacji dziecka do placówki przedszkolnej w środowisku miejskim. dr Elżbieta Zyzik
4615
Karwatowicz Agnieszka 2012 Wpływ różnorodnych zabaw na rozwój społeczny dzieci w wieku przedszkolnym, na przykładzie środowiska wiejskiego. dr Elżbieta Zyzik
4616
Koźbiał Agnieszka 2012 Uwarunkowania poziomu cichego czytania ze zrozumieniem uczniów klas III (na przykładzie środowiska miejskiego i wiejskiego). dr Elżbieta Zyzik
4617
Krzysiek Stanisława 2012 Świadomość fonologiczna wśród dzieci siedmioletnich (na przykładzie środowiska wiejskiego). dr Elżbieta Zyzik
4618
Kwiatkowska Paulina 2012 Poziom gotowości szkolnej dzieci objętych czteroletnim i jednorocznym oddziaływaniem przedszkolnym-analiza porównawcza. dr Elżbieta Zyzik
4619
Lizińczyk Magdalena 2012 Poziom dojrzałości szkolnej dzieci sześcioletnich w środowisku miejskim. dr Elżbieta Zyzik
4620
Loranty Paulina 2012 Uwarunkowania sukcesów szkolnych uczniów klas III szkoły podstawowej na przykładzie środowiska wiejskiego. dr Elżbieta Zyzik
4621
Małek Kinga 2012 Poziom wiedzy zdrowotnej dzieci w wieku przedszkolnym i sposoby jego wspomagania na przykładzie Publicznego Przedszkola w Ryglicach. dr Elżbieta Zyzik
4622
Mącznik Beata 2012 Znaczenie współpracy szkoły z rodzicami (na przykładzie środowiska wiejskiego). dr Elżbieta Zyzik
4623
Noworycka Sylwia 2012 Uwarunkowania adaptacji dziecka do placówki przedszkolnej w środowisku wiejskim. dr Elżbieta Zyzik
4624
Pietras Angelika 2012 Poziom wiedzy społeczno-przyrodniczej dzieci w wieku przedszkolnym i sposoby jego wspomagania na przykładzie środowiska miejskiego. dr Elżbieta Zyzik
4625
Prostak Jolanta 2012 Współpraca przedszkola z rodzicami w kontekście adaptacji dziecka do placówki przedszkolnej w warunkach wiejskich (na przykładzie Publicznego Przedszkola w Rytwianach). dr Elżbieta Zyzik
4626
Setera Anna 2012 Poziom wiedzy społeczno-przyrodniczej uczniów klas trzecich wczesnej edukacji i sposoby jego stymulowania na przykładzie środowiska wiejskiego. dr Elżbieta Zyzik
4627
Sobczyk Monika 2012 Postrzeganie dziecka niepełnosprawnego przez ich zdrowych rówieśników w klasie szkolnej. dr Elżbieta Zyzik
4628
Tekiela Joanna 2012 Wpływ różnorodnych zabaw na rozwój społeczny dziecka w wieku przedszkolnym (na przykładzie badań dzieci ze środowiska miejskiego). dr Elżbieta Zyzik
4629
Wadas Ewa 2012 Funkcjonowanie w szkole uczniów wychowywanych przez samotne matki (na przykładzie środowiska miejskiego). dr Elżbieta Zyzik
4630
Wojtaszek Kinga 2012 Uwarunkowania adaptacji dziecka do placówki przedszkolnej w środowisku miejskim. dr Elżbieta Zyzik
4631
Zaklikiewicz Justyna 2012 Wpływ różnorodnych zabaw na rozwój społeczny dzieci w wieku przedszkolnym (na przykładzie środowiska wiejskiego). dr Elżbieta Zyzik

|<  <<  <  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  
Serwis najlepiej przeglądać w rozdzielczości 1024x768 lub wyższej, używając: Mozilla Firefox
Copyright © 2018 Wszechnica Świętokrzyska
webmasters: