Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach

Godło Polski
Bootstrap Slider

Prace dyplomowe - katalog

Niniejszy katalog zawiera tematy prac dyplomowych studentów Wszechnicy Świętokrzyskiej od stycznia 2006 r. do 30 listopada 2012 r.


Katalog ułożony jest w porządku rosnącym wg nazwiska promotora.
Zawiera ponad 8000 rekordów.
Na jednej stronie wyświetlanych jest 30 wpisów, przechodzenie do kolejnych stron odbywa się przez kliknięcie na numer strony znajdujący się nad lub pod tabelą.
|<  <<  <  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274    >


L.p.
Autor
Rok obrony
Temat pracy
Promotor
4544
Król Wioletta 2011 Funkcjonowanie dziecka z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej w okresie adolescencji w środowisku (studium indywidualnych przypadków). dr Elżbieta Zyzik
4545
Krupa Katarzyna 2011 Funkcjonowanie uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w klasach szkoły ogólnodostępnej. dr Elżbieta Zyzik
4546
Kucia Kinga 2011 Pomoc dziecku krzywdzonemu na przykładzie Fundacji Dzieci Niczyje. dr Elżbieta Zyzik
4547
Kurpińska Monika 2011 Wpływ środowiska rodzinnego na osiąganie dojrzałości szkolnej dzieci sześcioletnich w środowisku wiejskim. dr Elżbieta Zyzik
4548
Maciąg Monika 2011 Funkcjonowanie dzieci w przedszkolnej grupie integracyjnej (na podstawie Przedszkola nr 11 w Starachowicach). dr Elżbieta Zyzik
4549
Milewska Magdalena 2011 Wykorzystanie dramy w kształtowaniu zachowań społecznych dzieci rozpoczynających naukę w szkole. dr Elżbieta Zyzik
4550
Molenda Iwona 2011 Monografia Przedszkola Miejskiego Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Misia Uszatka w Starachowicach. dr Elżbieta Zyzik
4551
Przanowska Joanna 2011 Funkcjonowanie dzieci z niepełnosprawnością intelektualną lekkiego stopnia w klasie integracyjnej. dr Elżbieta Zyzik
4552
Rutkowska Magda 2011 Stymulowanie rozwoju fizycznego dziecka z wadą słuchu rozpoczynającego naukę w szkole podstawowej na podstawie badań w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niesłyszących w Radomiu. dr Elżbieta Zyzik
4553
Rymut Julita 2011 Poglądy studentów Wszechnicy Świętokrzyskiej na temat integracji edukacyjnej i społecznej dzieci niepełnosprawnych z pełnosprawnymi rówieśnikami. dr Elżbieta Zyzik
4554
Stefanowicz-Walas Bożena 2011 Funkcjonowanie dziecka niepełnosprawnego w środowisku szkolnym (studium indywidualnych przypadków). dr Elżbieta Zyzik
4555
Sułek Beata 2011 Uwarunkowania adaptacji dziecka upośledzonego w klasie integracyjnej na przykładzie środowiska miejskiego. dr Elżbieta Zyzik
4556
Sztuka Magdalena 2011 Funkcjonowanie dziecka z porażeniem mózgowym w rodzinie. dr Elżbieta Zyzik
4557
Wrzesień Kamila 2011 Postrzeganie uczniów niepełnosprawnych w młodszym wieku szkolnym przez ich rówieśników (na podstawie Szkoły Podstawowej w Pawłowie). dr Elżbieta Zyzik
4558
Arak Emilia 2011 Wpływ środowiska rodzinnego na rozwój mowy u dzieci w wieku przedszkolnym (na przykładzie środowiska miejskiego). dr Elżbieta Zyzik
4559
Bakalarz Michał 2011 Uwarunkowania zawodowe i społeczne pracy funkcjonariuszy policji (na przykładzie Komisariatu Policji w Nowym Wiśniczu). dr Elżbieta Zyzik
4560
Banaszkiewicz Monika 2011 Adaptacja dzieci 3-letnich do przedszkola (na podstawie badań przeprowadzonych w Przedszkolu Miejskim nr 6 w Starachowicach). dr Elżbieta Zyzik
4561
Bodziony Bartłomiej 2011 Aspiracje życiowe wychowanków domu dziecka na przykładzie Domu Dziecka w Klęczanach. dr Elżbieta Zyzik
4562
Bodziony Dariusz 2011 Zjawisko zachowań agresywnych uczniów szkoły gimnazjalnej na przykładzie środowiska wiejskiego. dr Elżbieta Zyzik
4563
Boniecka Marzena 2011 Ocena skuteczności w nauczaniu czytania i pisania uczniów klasy I w reformowanym systemie edukacji. dr Elżbieta Zyzik
4564
Boruń Piotr 2011 Świadomość zjawiska narkomanii wśród klas gimnazjalnych na podstawie Gimnazjum nr 2 w Pińczowie. dr Elżbieta Zyzik
4565
Dobosz Justyna 2011 Funkcjonowanie dziecka dotkniętego przemocą w rodzinie na terenie szkoły (na przykładzie badań uczniów Gimnazjum nr 3 w Gruszowie Wielkim i Gimnazjum nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej). dr Elżbieta Zyzik
4566
Domagała Aneta 2011 Przyczyny i skala nadużywania alkoholu przez uczniów klas gimnazjalnych (na przykładzie publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Gołczy). dr Elżbieta Zyzik
4567
Domagała Artur 2011 Relacje osadzonych z rodziną w procesie resocjalizacyjnym (na przykładzie AŚ Kraków-Podgórze). dr Elżbieta Zyzik
4568
Kamiński Krzysztof 2011 Znaczenie resocjalizacji w życiu skazanych na przykładzie Zakładu Karnego w Pińczowie. dr Elżbieta Zyzik
4569
Kocia Aneta 2011 Przyczyny i skala zachowań agresywnych wśród uczniów gimnazjum na przykładzie miasta Skarżyska-Kamiennej. dr Elżbieta Zyzik
4570
Kulas Marcin 2011 Osiągnięcia szkolne dzieci - wychowanków domów dziecka na przykładzie miasta Kraków. dr Elżbieta Zyzik
4571
Kusiak Urszula 2011 Uwarunkowania przemocy w rodzinie w latach 2008-2010 na podstawie danych Prokuratury Rejonowej w Skarżysku-Kamiennej. dr Elżbieta Zyzik
4572
Lelek Agnieszka 2011 Uwarunkowania zawodowe i społeczne pracy funkcjonariuszy służby więziennej (na przykładzie Zakładu Karnego w Tarnowie). dr Elżbieta Zyzik
4573
Mentel Marcin 2011 Skala i uwarunkowania zjawiska przemocy w rodzinie (na podstawie statystyk Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie). dr Elżbieta Zyzik

|<  <<  <  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274    >
Serwis najlepiej przeglądać w rozdzielczości 1024x768 lub wyższej, używając: Mozilla Firefox
Copyright © 2018 Wszechnica Świętokrzyska
webmasters: