Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach

Godło Polski
Bootstrap Slider

Prace dyplomowe - katalog

Niniejszy katalog zawiera tematy prac dyplomowych studentów Wszechnicy Świętokrzyskiej od stycznia 2006 r. do 30 listopada 2012 r.


Katalog ułożony jest w porządku rosnącym wg nazwiska promotora.
Zawiera ponad 8000 rekordów.
Na jednej stronie wyświetlanych jest 30 wpisów, przechodzenie do kolejnych stron odbywa się przez kliknięcie na numer strony znajdujący się nad lub pod tabelą.
|<  <<  <  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274    >


L.p.
Autor
Rok obrony
Temat pracy
Promotor
4514
Wzorek Małgorzata 2010 Sposoby rozwijania zainteresowań czytelniczych u dzieci w I klasie szkoły podstawowej(na przykładzie środowiska miejskiego). dr Elżbieta Zyzik
4515
Zaklikiewicz Justyna 2010 Uwarunkowania poziomu dojrzałości szkolnej dzieci wywodzących się ze środowiska wiejskiego. dr Elżbieta Zyzik
4516
Berowska Agnieszka 2011 Sposoby rozwijania zainteresowań czytelniczych uczniów klas III Szkoły Podstawowej na przykładzie środowiska wiejskiego. dr Elżbieta Zyzik
4517
Bień Aneta 2011 Poziom zainteresowań przyrodniczych uczniów klas II Szkoły Podstawowej i sposoby jego wspomagania (na przykładzie środowiska wiejskiego). dr Elżbieta Zyzik
4518
Bień Monika 2011 Poziom czytania ze zrozumieniem uczniów klas III Szkoły Podstawowej i jego uwarunkowania (na przykładzie środowiska wiejskiego). dr Elżbieta Zyzik
4519
Borkowska Agnieszka 2011 Poziom gotowości szkolnej dzieci 6-letnich objętych jednorocznym oddziaływaniem przedszkola w środowisku wiejskim. dr Elżbieta Zyzik
4520
Boś Urszula 2011 Wybrane uwarunkowania poziomu czytania dzieci w młodszym wieku szkolnym (na przykładzie uczniów klas II wiejskiej szkoły podstawowej). dr Elżbieta Zyzik
4521
Goleniec Magdalena 2011 Uwarunkowania dojrzałości szkolnej dzieci 6-letnich (na przykładzie środowiska wiejskiego). dr Elżbieta Zyzik
4522
Gubała Agnieszka 2011 Znaczenie różnorodnych form współpracy przedszkola z rodzicami dzieci w wieku przedszkolnym (na przykładzie środowiska miejskiego). dr Elżbieta Zyzik
4523
Kolankowska-Pięta Anna 2011 Funkcjonowanie dziecka w szkole z rodziny o strukturze pełnej i niepełnej analiza porównawcza (na przykładzie środowiska miejskiego). dr Elżbieta Zyzik
4524
Krzemińska Izabela 2011 Uwarunkowania rozwoju zainteresowań czytelniczych uczniów klasy III wiejskiej szkoły podstawowej. dr Elżbieta Zyzik
4525
Kwiecień Izabela 2011 Poziom umiejętności czytania uczniów klas I-III szkoły podstawowej i jego uwarunkowania (na przykładzie środowiska wiejskiego). dr Elżbieta Zyzik
4526
Migdał Marzena 2011 Przyczyny i przejawy zachowań agresywnych uczniów klas III na terenie szkoły (na podstawie środowiska wiejskiego). dr Elżbieta Zyzik
4527
Młodzińska Anna 2011 Uwarunkowania poziomu cichego czytania ze zrozumieniem uczniów klas III szkoły podstawowej (na przykładzie środowiska miejskiego i wiejskiego). dr Elżbieta Zyzik
4528
Mrzygłód Justyna 2011 Wpływ pracy dydaktyczno-wychowawczej szkoły na rozwój społeczny uczniów na przykładzie środowiska miejskiego. dr Elżbieta Zyzik
4529
Niemiec Magdalena 2011 Znaczenie współpracy środowiska rodzinnego i przedszkolnego dla rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym. dr Elżbieta Zyzik
4530
Pietraszewska Jadwiga 2011 Znaczenie różnorodnych form współpracy przedszkola z rodzicami dzieci w wieku przedszkolnym (na przykładzie środowiska wiejskiego). dr Elżbieta Zyzik
4531
Potoniec Wiesława 2011 Znaczenie różnorodnych form współpracy przedszkola z rodzicami (na przykładzie środowiska wiejskiego). dr Elżbieta Zyzik
4532
Sarat Ewelina 2011 Znaczenie różnorodnych zabaw dla rozwoju społecznego dziecka w wieku przedszkolnym (na przykładzie środowiska wiejskiego). dr Elżbieta Zyzik
4533
Ślósarczyk Agnieszka 2011 Czynniki warunkujące nieakceptowanie uczniów w klasie szkolnej (na przykładzie klas I-III Szkoły Podstawowej w Krakowie). dr Elżbieta Zyzik
4534
Tabiś Katarzyna 2011 Sposoby adaptacji dziecka trzyletniego do placówki przedszkolnej (na przykładzie środowiska miejskiego). dr Elżbieta Zyzik
4535
Taborska Iwona 2011 Zjawisko konfliktów wśród dzieci w wieku przedszkolnym na przykładzie środowiska wiejskiego. dr Elżbieta Zyzik
4536
Węgiel Małgorzata 2011 Wpływ pracy wychowawczo-dydaktycznej na rozwój społeczny dzieci w wieku przedszkolnym. dr Elżbieta Zyzik
4537
Wydra Wioleta 2011 Uwarunkowania spędzania czasu wolnego uczniów klas III szkoły podstawowej na przykładzie środowiska wiejskiego. dr Elżbieta Zyzik
4538
Ziętek Agnieszka 2011 Wpływ środowiska rodzinnego na zachowania agresywne dzieci w wieku przedszkolnym. dr Elżbieta Zyzik
4539
Biegaj Iwona 2011 Funkcjonowanie społeczne dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolnej grupie integracyjnej. dr Elżbieta Zyzik
4540
Dalach Elżbieta 2011 Wrażliwość edukacyjna dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim w klasach początkowych szkoły ogólnodostępnej. dr Elżbieta Zyzik
4541
Dominik Agnieszka 2011 Postawy uczniów klas gimnazjalnych wobec osób niepełnosprawnych na przykładzie gimnazjum w Bochni. dr Elżbieta Zyzik
4542
Kałuża Ewa 2011 Wpływ pracy wychowawczo-dydaktycznej przedszkola na rozwijanie pojęć z przyrody nieożywionej u dzieci sześcioletnich. dr Elżbieta Zyzik
4543
Kordyś Joanna 2011 Funkcjonowanie dzieci z rodzin alkoholowych w szkole (na przykładzie środowiska miejskiego). dr Elżbieta Zyzik

|<  <<  <  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274    >
Serwis najlepiej przeglądać w rozdzielczości 1024x768 lub wyższej, używając: Mozilla Firefox
Copyright © 2018 Wszechnica Świętokrzyska
webmasters: