Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach

Godło Polski
Bootstrap Slider

Prace dyplomowe - katalog

Niniejszy katalog zawiera tematy prac dyplomowych studentów Wszechnicy Świętokrzyskiej od stycznia 2006 r. do 30 listopada 2012 r.


Katalog ułożony jest w porządku rosnącym wg nazwiska promotora.
Zawiera ponad 8000 rekordów.
Na jednej stronie wyświetlanych jest 30 wpisów, przechodzenie do kolejnych stron odbywa się przez kliknięcie na numer strony znajdujący się nad lub pod tabelą.
|<  <<  <  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274    >


L.p.
Autor
Rok obrony
Temat pracy
Promotor
4027
Baran Paweł 2008 Rodzaje subkultur młodzieżowych i ich wpływ na życie młodego pokolenia na przykładzie miasta Jędrzejów. dr Elżbieta Zyzik
4028
Zagniński Dominik 2008 Spożywanie alkoholu wśród młodzieży na przykładzie uczniów Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Samsonowie. dr Elżbieta Zyzik
4029
Tarka Mateusz 2008 Świadomość zjawiska alkoholizmu wśród uczniów klas gimnazjalnych. dr Elżbieta Zyzik
4030
Wypych Rafał 2008 Świadomość zjawiska narkomanii wśród uczniów klas gimnazjalnych na przykładzie Miasta Krakowa. dr Elżbieta Zyzik
4031
Kubat Tomasz 2008 Wartości i aspiracje życiowe wychowanków domu dziecka. dr Elżbieta Zyzik
4032
Rybka Katarzyna 2008 Zjawisko agresji wśród młodzieży na przykładzie Gimnazjum w Chrzanowie. dr Elżbieta Zyzik
4033
Koza Krystyna 2008 Probacja-resocjalizacja skazanych objętych jurysdykcją Sądu Okręgowego w Tarnowie (na podstawie badań przeprowadzonych w okręgu tarnowskim). dr Elżbieta Zyzik
4034
Parszywka Stanisław 2008 Przyczyny i skala nadużywania alkoholu wśród młodzieży klas gimnazjalnych, na przykładzie miejscowości Trzebunia. dr Elżbieta Zyzik
4035
Adamczyk Małgorzata 2008 Przyczyny i skala zjawiska narkomanii wśród młodziezy gimnazjalnej (na przykładzie Ostrowca Świętokrzyskiego). dr Elżbieta Zyzik
4036
Kołodziej Sebastian 2008 Znaczenie terapii przecialkoholowej dla osób uzależnionych od alkoholu (na przykładzie terapii współnoty Anonimowych Alkoholików w Olkuszu). dr Elżbieta Zyzik
4037
Pilipczuk Bartosz 2008 Postawy młodzieży szkół ponadgimnazjalnych wobec zjawiska sekt na przykładzie szkół na terenie miasta Chrzanów. dr Elżbieta Zyzik
4038
Perchel Damian 2008 Uwarunkowania zawodowe i społeczne kadry jednego z Domów Dziecka w województwie mazowieckim. dr Elżbieta Zyzik
4039
Wojcierowski Krzysztof 2008 Przyczyny alkoholizmu wśród młodzieży szkół gimnazjalnych dr Elżbieta Zyzik
4497
Bałut Małgorzata 2010 Monografia Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Rajbrocie w latach 1999-2010. dr Elżbieta Zyzik
4498
Baran Agnieszka 2010 Uwarunkowania adaptacji dziecka upośledzonego w klasie integracyjnej (na przykładzie Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Pustkowiu). dr Elżbieta Zyzik
4499
Dudek Agnieszka 2010 Przyczyny i skala zachowań agresywnych uczniów w młodszym wieku szkolnym oraz ich uwarunkowania na przykładzie środowiska miejskiego. dr Elżbieta Zyzik
4500
Dybczak Krystyna 2010 Wpływ środowiska rodzinnego na dojrzałość szkolną dzieci 6-letnich ze środowiska miejskiego. dr Elżbieta Zyzik
4501
Janas Małgorzata 2010 Wpływ pracy wychowawczo-dydaktycznej przedszkola na rozwijanie pojęć z przyrody nieożywionej u dzieci sześcioletnich. dr Elżbieta Zyzik
4502
Kaleta Elżbieta 2010 Wpływ środowiska rodzinnego na dojrzałość szkolną dzieci sześcioletnich w środowisku wiejskim. dr Elżbieta Zyzik
4503
Karpeta Ewelina 2010 Rodzaje zainteresowań uczniów klas III i ich uwarunkowania na podstawie województwa świętokrzyskiego. dr Elżbieta Zyzik
4504
Kotwica Joanna 2010 Wpływ środowiska rodzinnego na rozwój mowy dzieci sześcioletnich. dr Elżbieta Zyzik
4505
Koźbiał Agnieszka 2010 Wpływ środowiska rodzinnego i przedszkola na rozwój mowy dzieci 6-letnich. dr Elżbieta Zyzik
4506
Krzysiek Stanisława 2010 Znaczenie metody Weroniki Sherbone w pracy z dziećmi sześcioletnimi (na przykładzie środowiska miejskiego). dr Elżbieta Zyzik
4507
Kwapińska Sylwia 2010 Uwarunkowania zawodowe i społeczne pracy nauczyciela przedszkola w dobie reformy szkolnej (na przykładzie miasta Lipska). dr Elżbieta Zyzik
4508
Loranty Paulina 2010 Przyczyny niepowodzeń szkolnych uczniów klas V szkoły podstawowej na przykładzie środowiska miejskiego. dr Elżbieta Zyzik
4509
Skowron Katarzyna 2010 Zajęcia terapeutyczne i ich znaczenie w procesie przystosowania społecznego młodzieży i dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym na przykładzie uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Tarnowie. dr Elżbieta Zyzik
4510
Świstak Renata 2010 Monografia Przedszkola Miejskiego Nr 6 w Starachowicach w latach 2000/2010. dr Elżbieta Zyzik
4511
Wadas Ewa 2010 Funkcjonowanie dziecka w szkole wywodzącego się z rodziny alkoholowej (na przykładzie środowiska wiejskiego). dr Elżbieta Zyzik
4512
Wojtaczka Jolanta 2010 Wpływ środowiska rodzinnego pracy wychowawczo-dydaktycznej na rozwój mowy i słownictwa dzieci siedmioletnich (na przykładzie środowiska miejskiego). dr Elżbieta Zyzik
4513
Wojtaszek Kinga 2010 Wpływ różnorodnych form współpracy przedszkola z rodzicami na rozwój społeczny dziecka w wieku przedszkolnym. dr Elżbieta Zyzik

|<  <<  <  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274    >
Serwis najlepiej przeglądać w rozdzielczości 1024x768 lub wyższej, używając: Mozilla Firefox
Copyright © 2018 Wszechnica Świętokrzyska
webmasters: