Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach

Godło Polski
Bootstrap Slider

Prace dyplomowe - katalog

Niniejszy katalog zawiera tematy prac dyplomowych studentów Wszechnicy Świętokrzyskiej od stycznia 2006 r. do 30 listopada 2012 r.


Katalog ułożony jest w porządku rosnącym wg nazwiska promotora.
Zawiera ponad 8000 rekordów.
Na jednej stronie wyświetlanych jest 30 wpisów, przechodzenie do kolejnych stron odbywa się przez kliknięcie na numer strony znajdujący się nad lub pod tabelą.
|<  <<  <  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274    >


L.p.
Autor
Rok obrony
Temat pracy
Promotor
3997
Mułka Monika 2007 Dom Pomocy Społecznej jako środowisko życia ludzi starszych na przykładzie Domu Pomocy Społecznej w Nowym Sączu. dr Elżbieta Zyzik
3998
Traczyk Ewa 2007 Formy pomocy rodzinie i ich znaczenie na przykładzie Domu Pomocy Społecznej we Włoszczowie. dr Elżbieta Zyzik
3999
Michalczyk Aneta 2007 Monografia Domu Pomocy Społecznej Polskiego Związku Niewidomych w Kielcach (w latach 1996-2006). dr Elżbieta Zyzik
4000
Orczyk Marzena 2007 Monografia Domu Pomocy Społecznej w Krakowie w latach 1994-2006 dr Elżbieta Zyzik
4001
Palkij Danuta 2007 Monografia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej w latach 1996-2006. dr Elżbieta Zyzik
4002
Faron Kinga 2007 Monografia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamienicy w latach 1994-2004. dr Elżbieta Zyzik
4003
Kocia Ewa 2007 Monografia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kościelnym w latach 1996 - 2006. dr Elżbieta Zyzik
4004
Kowal Dorota 2007 Monografia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzchosławicach w latch 1995-2005. dr Elżbieta Zyzik
4005
Chrząszczowska Anna 2007 Monografia Publicznej Szkoły Podstawowej w Górach Pińczowskich w latach 1990 - 2005. dr Elżbieta Zyzik
4006
Wilczyńska Malwina 2007 Monografia Szkoły Podstawowej im. Orląt Lwowskich w Nowinach w latach 1992-2006. dr Elżbieta Zyzik
4007
Serek Justyna 2007 Monografia Szkoły Podstawowej im. ppor Karola Niedzielskiego Dobosza w Niekłaniu w latach 1999-2007. dr Elżbieta Zyzik
4008
Grądziel Aneta 2007 Monografia Szkoły Podstawowej nr 164 im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Łodzi w latach (1990-2000). dr Elżbieta Zyzik
4009
Staniszewska Barbara 2007 Monografia Szkoły Podstawowej w Modliszewicach w latach 1992-2002. dr Elżbieta Zyzik
4010
Rajska Ewelina 2007 Poziom i uwarunkowanie rozwoju aspiracji młodzieży gimnazjalnej. dr Elżbieta Zyzik
4011
Kozioł Marzena 2007 Rodzina niepełna jako środowisko opiekuńco-wychowawcze na przykładzie klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Sączu. dr Elżbieta Zyzik
4012
Rajska Beata 2007 Rola zajęć terapeutycznych w procesie przystosowania społecznego młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym (na przykładzie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Pińczowie). dr Elżbieta Zyzik
4013
Lis Iwona 2007 Sytuacja życiowa uczących się dorosłych (na przykładzie województwa łódzkiego). dr Elżbieta Zyzik
4014
Tatar Iga 2007 Świadomość zjawiska narkomanii uczniów klas gimnazjalnych Publicznego Gimnazjum w Krasocinie. dr Elżbieta Zyzik
4015
Wdowiak Olga 2007 Uwarunkowanie zawodowe i społeczne pracy nauczyciela szkoły podstawowej na terenie gminy Krasocin. dr Elżbieta Zyzik
4016
Motyssek Maria 2007 Wybrane problemy społeczne - stan aktualny i strategia ich rozwiązań (na lata 2006-2013 na przykładzie powiatu proszowickiego). dr Elżbieta Zyzik
4017
Ferenc Izabela 2007 Zarys dziejów Szkoły Podstawowej nr 2 im. Stanisława Staszica w Końskich w latach 1994-2006. dr Elżbieta Zyzik
4018
Maciejczyk Adam 2008 Readaptacja osób pozbawionych wolności uzależnionych od alkoholu poprzez pracę z młodzieżą niepełnosprawną na przykładzie Aresztu Śledczego w Krakowie Podgórzu dr Elżbieta Zyzik
4019
Maciasz Wiesław 2008 Aktywny powrót do społeczeństwa skazanych uzależnionych od alkoholu na przykładzie oddziaływań prowadzonych w Areszcie Śledczym w Krakowie-Podgórzu. dr Elżbieta Zyzik
4020
Tarka Sylwia 2008 Aspiracje edukacyjne uczniów szkół ponadgimnazjalnych (na podstawie badań przeprowadzonych na terenie miasta Pińczów). dr Elżbieta Zyzik
4021
Gil Grzegorz 2008 Monografia Publicznej Szkoły Podstawowej Sióstr Salezjanek im. bł. Laury Vicuna w Krakowie w latach 1996-2006. dr Elżbieta Zyzik
4022
Pietrzyk Artur 2008 Postawy uczniów szkół gimnazjalnych wobec zjawiska samobójstw wśród młodzieży na przykładzie uczniów gimnazjów podkrakowskich. dr Elżbieta Zyzik
4023
Wojtasiak Dawid 2008 Poziom niedostosowania społecznego i jego przyczyny młodzieży klas gimnazjalnych (na przykładzie uczniów z miasta Jędrzejów). dr Elżbieta Zyzik
4024
Lech Katarzyna 2008 Problematyka bezdomności w Polsce na podstawie analizy zachowań bezdomnych w Kielcach. dr Elżbieta Zyzik
4025
Cesarz Hubert 2008 Przestępczość nieletnich na terenie gminy Praga-Południe. Studium na podstawie literatury przedmiotu i badań własnych. dr Elżbieta Zyzik
4026
Krzysztof Anna 2008 Przyczyny i skala niedostosowania społecznego i przestępczości na terenie województwa świętokrzyskiego w latach 2000-2007. dr Elżbieta Zyzik

|<  <<  <  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274    >
Serwis najlepiej przeglądać w rozdzielczości 1024x768 lub wyższej, używając: Mozilla Firefox
Copyright © 2018 Wszechnica Świętokrzyska
webmasters: