Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach

Godło Polski
Bootstrap Slider

Prace dyplomowe - katalog

Niniejszy katalog zawiera tematy prac dyplomowych studentów Wszechnicy Świętokrzyskiej od stycznia 2006 r. do 30 listopada 2012 r.


Katalog ułożony jest w porządku rosnącym wg nazwiska promotora.
Zawiera ponad 8000 rekordów.
Na jednej stronie wyświetlanych jest 30 wpisów, przechodzenie do kolejnych stron odbywa się przez kliknięcie na numer strony znajdujący się nad lub pod tabelą.
|<  <<  <  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273    >  >|


L.p.
Autor
Rok obrony
Temat pracy
Promotor
3967
Mitręga Anna 2006 Przyczyny niepowodzeń szkolnych uczniów szkół podstawowych w środowisku wiejskim. dr Elżbieta Zyzik
3968
Osman Szczepan 2006 Przyczyny przestępczości wśród nieletnich na przykładzie zakładów poprawczych w latach 2003-2004. dr Elżbieta Zyzik
3969
Arczewski Sebastian 2006 Świadomość młodzieży szkolnej na temat subkultur (na przykładzie miasta Kielce). dr Elżbieta Zyzik
3970
Hamera Marek 2006 Świadomość zjawiska alkoholizmu wśród młodzieży klas gimnazjalnych w środowisku wiejskim. dr Elżbieta Zyzik
3971
Wojdała Lucyna 2006 Świadomość zjawiska alkoholizmu wśród uczniów klas gimnazjalnych na terenie miasta Jędrzejowa. dr Elżbieta Zyzik
3972
Susło Iwona 2006 Świadomość zjawiska alkoholizmu wśród uczniów klas licealnych na przykładzie miasta Włoszczowa. dr Elżbieta Zyzik
3973
Marchewka Sławomir 2006 Świadomość zjawiska narkomanii uczniów klas gimnazjalnych (w środowisku wiejskim). dr Elżbieta Zyzik
3974
Kaleta Piotr 2006 Uwarunkowania zawodowe i społeczne pracy funkcjonariuszy policji na terenie miasta Kielc. dr Elżbieta Zyzik
3975
Sobura Marcin 2006 Uwarunkowania zawodowe i społeczne pracy funkcjonariuszy Służby Więziennej na przykładzie Aresztu Śledczego w Kielcach. dr Elżbieta Zyzik
3976
Głuszek Rafał 2006 Uwarunkowania zawodowe i społeczne pracy nauczycieli - wychowawców specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych. dr Elżbieta Zyzik
3977
Skalski Łukasz 2006 Uwarunkowania zawodowe i społeczne pracy nauczycieli szkół gimnazjalnych na przykładzie miasta Pińczów. dr Elżbieta Zyzik
3978
Gaca Krzysztof 2006 Wpływ programów telewizyjnych na kształtowanie postaw społeczno-moralnych uczniów klas gimnazjalnych. dr Elżbieta Zyzik
3979
Nocuń Andrzej 2006 Wpływ środowiska rodzinnego na zachowania przestępcze młodzieży na terenie województwa świętokrzyskiego. dr Elżbieta Zyzik
3980
Łosiniecka Alicja 2006 Funkcjonowanie dziecka w szkole i grupie rówieśniczej wywodzącego się z rodziny z problemem alkoholowym. dr Elżbieta Zyzik
3981
Gruszczyńska Katarzyna 2006 Funkcjonowanie dziecka w szkole wywodzącego się z rodziny z problemem alkoholowym. dr Elżbieta Zyzik
3982
Gomuła-Cukierska Iwona 2006 Główne przyczyny ingerencji w sferę władzy rodzicielskiej w latach 2001-2004 - na przykładzie Sądu Rejonowego w Staszowie. dr Elżbieta Zyzik
3983
Bochniarz Monika 2006 Policja w systemie profilaktyki narkomanii na przykładzie działań podejmowanych przez Komendę Miejską Policji w Zakopanem. dr Elżbieta Zyzik
3984
Sromek Roman 2006 Przyczyny i skala agresji wśród młodzieży klas licealnych (na przykładzie Miasta Krakowa). dr Elżbieta Zyzik
3985
Malacina Michał 2006 Przyczyny, skala i zapobieganie przestępczości wśród młodzieży na przykładzie Zakopanego. dr Elżbieta Zyzik
3986
Bochniarz Janusz 2006 Przyczyny, skala zjawiska alkoholizmu wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. dr Elżbieta Zyzik
3987
Kołodziej Ewa 2006 Systemy penitencjarne w Polsce i wybranych krajach Unii Europejskiej w latach 1998-2005 na łamach "Forum Penitencjarnego". dr Elżbieta Zyzik
3988
Chabiński Tomasz 2006 Świadomość zjawiska alkoholizmu wśród uczniów klas gimnazjalnych na przykładzie miasta Krakowa. dr Elżbieta Zyzik
3989
Kosman Monika 2006 Świadomość zjawiska narkomanii na przykładzie uczniów klas ponadgimnazjalnych w mieście Zakopane. dr Elżbieta Zyzik
3990
Stępień Artur 2006 Świadomość zjawiska narkomanii uczniów klas licealnych na przykładzie miasta Staszów. dr Elżbieta Zyzik
3991
Baranowska Agnieszka 2006 Uwarunkowania zawodowe i społeczne pracy kuratora sądowego na terenie województwa świętokrzyskiego. Uwarunkowania zawodowe i społeczne pracy kuratora sądowego na terenie województwa świętokrzyskiego. dr Elżbieta Zyzik
3992
Leńczowski Piotr 2006 Uwarunkowania zawodowe i społeczne pracy kuratorów społecznnych dla dorosłych na przykładzie Sądu Rejonowego dka Krakowa-Podgórze. dr Elżbieta Zyzik
3993
Głowacka Marta 2006 Uwarunkowania zawodowe i społeczne pracy pracowników socjalnych na terenie Starachowic. dr Elżbieta Zyzik
3994
Nowak Jan 2006 Zjawisko nadużywania alkoholu wśród młodzieży szkół gimnazjalnych na terenie miasta Nowego Sącza. dr Elżbieta Zyzik
3995
Łączek Bożena 2006 Rola gier i zabaw dydaktycznych w rozwoju dzieci 6-letnich. dr Elżbieta Zyzik
3996
Stawecki Mariusz 2007 Dom Pomocy Społecznej jako instytucjonalna forma opieki nad osobami starymi (na przykładzie Domu Pomocy Społecznej w Kurozwękach). dr Elżbieta Zyzik

|<  <<  <  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273    >  >|
Serwis najlepiej przeglądać w rozdzielczości 1024x768 lub wyższej, używając: Mozilla Firefox
Copyright © 2018 Wszechnica Świętokrzyska
webmasters: