Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach

Godło Polski
Bootstrap Slider

Prace dyplomowe - katalog

Niniejszy katalog zawiera tematy prac dyplomowych studentów Wszechnicy Świętokrzyskiej od stycznia 2006 r. do 30 listopada 2012 r.


Katalog ułożony jest w porządku rosnącym wg nazwiska promotora.
Zawiera ponad 8000 rekordów.
Na jednej stronie wyświetlanych jest 30 wpisów, przechodzenie do kolejnych stron odbywa się przez kliknięcie na numer strony znajdujący się nad lub pod tabelą.
|<  <<  <  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272    >  >|


L.p.
Autor
Rok obrony
Temat pracy
Promotor
6535
Sokół Justyna 2012 Postawy młodzieży wobec alkoholu na podstawie badań uczniów szkół ponadpostawowych w Szczucinie. prof. dr hab. Janusz Zdebski
6536
Zawadzki Wojciech 2012 Eurosieroctwo jeko efekt migracji zarobkowej i wynikające z tego skutki społeczno-wychowawcze. prof. dr hab. Janusz Zdebski
6537
Baka Angelika 2012 Historia zamku w Dębnie i kompozycji ogrodowej wokół niego. prof. dr hab. Janusz Zdebski
6538
Borkowska Maria 2012 Perspektywy rozwoju turystyki batalistycznej w województwie świętokrzyskim. prof. dr hab. Janusz Zdebski
6539
Bujak Anna 2012 Dostępność turystyczna Kielc dla osób niepełnosprawnych. prof. dr hab. Janusz Zdebski
6540
Dorywalski Michał 2012 Szlakiem turystycznym Stefana Czarnieckiego. prof. dr hab. Janusz Zdebski
6541
Grosicka Joanna 2012 Sporty ekstremalne w opinii młodzieży szkolnej. prof. dr hab. Janusz Zdebski
6542
Koper Ewa 2012 Szlakiem rodu lanckorońskich z Wodzisławia. prof. dr hab. Janusz Zdebski
6543
Kwiecień Jakub 2012 Wielkie imprezy sportowe a zainteresowania młodzieży szkolnej. prof. dr hab. Janusz Zdebski
6544
Macioł Grzegorz 2012 Monografia Uzdrowiska Rabka-Zdrój. prof. dr hab. Janusz Zdebski
6545
Macioł Marta 2012 Kulinarnym szlakiem województwa małopolskiego. prof. dr hab. Janusz Zdebski
6546
Mroczek Małgorzata 2012 Stosunek młodzieży do dziedzictwa kulturowego swojego regionu. prof. dr hab. Janusz Zdebski
6547
Stanek Katarzyna 2012 Postawa młodzieży wobec zagadnień ochrony środowiska w gminie Sitkówka-Nowiny. prof. dr hab. Janusz Zdebski
6548
Zapała Małgorzata 2012 Formy oddziaływania społecznego muzeum.Pałacyk Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku w latach 1958-2011. prof. dr hab. Janusz Zdebski
6549
Dziedzic Beata 2012 Postawy młodzieży wobec agresji w sporcie. prof. dr hab. Janusz Zdebski
6550
Głowacka Malwina 2012 Stanowisko studentów Wszechnicy Świętokrzyskiej wobec odmienności seksualnej. prof. dr hab. Janusz Zdebski
6551
Kaczor Artur 2012 Sięganie po alkohol a popełnianie przestępstw przez nieletnich. prof. dr hab. Janusz Zdebski
6552
Sieradz Paweł 2012 Stanowisko młodzieży gimnazjalnej wobec marihuany. prof. dr hab. Janusz Zdebski
6553
Świętek Urszula 2012 Postawy młodzieży wobec alkoholu na podstawie badań uczniów szkół ponadpodstawowych w Dąbrowie Tarnowskiej. prof. dr hab. Janusz Zdebski
8028
Nowacki Mateusz 2012 CZERWONY SZLAK IM. EDMUNDA MASSALSKIEGO W GÓRACH ŚWIĘTOKRZYSKICH PRZEWODNIK TURYSTYKI PIESZEJ. prof. dr hab. Janusz Zdebski
3957
Tkacz Anna 2006 Funkcjonowanie w szkole dziecka wywodzącego się ze środowiska rodzinnego z problemem alkoholowym. dr Elżbieta Zyzik
3958
Cierpiał Agnieszka 2006 Identyfikacja dziecka z rodziną dotkniętą problemem alkoholowym. dr Elżbieta Zyzik
3959
Tworek Łukasz 2006 Monografia Zespołu Placówek Oświatowych w Morawicy w latach 1946-2005. dr Elżbieta Zyzik
3960
Gul Beata 2006 Osiągnięcia szkolne uczniów wywodzących się z rodzin z problemem alkoholowym. dr Elżbieta Zyzik
3961
Raczyński Paweł 2006 Przestępczość małoletnich w latach 2000 - 2004 na podstawie Aresztu Śledczego w Kielcach. dr Elżbieta Zyzik
3962
Kosmala Paulina 2006 Przyczyny i skala przestępczości wśród nieletnich w latach 2000-2004 w województwie świętokrzyskim. dr Elżbieta Zyzik
3963
Kałuża Paulina 2006 Przyczyny i skala zachowań antyspołecznych wśród uczniów gimnazjalnych na terenie województwa świętokrzyskiego. dr Elżbieta Zyzik
3964
Korzeniec Anna 2006 Przyczyny i skala zjawiska alkoholizmu wśród młodzieży klas licealnych (na terenie województwa łódzkiego). dr Elżbieta Zyzik
3965
Mameri Jamila 2006 Przyczyny niedostosowania społecznego uczniów klas licealnych na przykładzie środowiska miejskiego. dr Elżbieta Zyzik
3966
Wojniak Tomasz 2006 Przyczyny niedostosowania społecznego uczniów na przykładzie ZSZ - Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Pińczowie. dr Elżbieta Zyzik

|<  <<  <  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272    >  >|
Serwis najlepiej przeglądać w rozdzielczości 1024x768 lub wyższej, używając: Mozilla Firefox
Copyright © 2018 Wszechnica Świętokrzyska
webmasters: