Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach

Godło Polski
Bootstrap Slider

Prace dyplomowe - katalog

Niniejszy katalog zawiera tematy prac dyplomowych studentów Wszechnicy Świętokrzyskiej od stycznia 2006 r. do 30 listopada 2012 r.


Katalog ułożony jest w porządku rosnącym wg nazwiska promotora.
Zawiera ponad 8000 rekordów.
Na jednej stronie wyświetlanych jest 30 wpisów, przechodzenie do kolejnych stron odbywa się przez kliknięcie na numer strony znajdujący się nad lub pod tabelą.
|<  <<  <  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271    >  >|


L.p.
Autor
Rok obrony
Temat pracy
Promotor
8038
Witkowski Bartłomiej 2010 Reklama w turystyce, na przykładzie miasta Sandomierz. prof. dr hab. Janusz Zdebski
8039
Wudz Joanna 2010 Monografia turystyczno-krajoznawcza gminy Sandomierz. prof. dr hab. Janusz Zdebski
8040
Zawadzka Aleksandra 2010 Warunki do rekreacji i wypoczynku dzieci szkolnych w gminie Osiek. prof. dr hab. Janusz Zdebski
8041
Życiński Karol 2010 Rozwój ekstremalnych form rekreacji na przykładzie parków linowych. prof. dr hab. Janusz Zdebski
8014
Barabach Maciej 2011 Górska turystyka kwalifikowana w ofercie polskich biur podróży. prof. dr hab. Janusz Zdebski
8016
Czerwiak Jakub 2011 Ewolucje funkcji przewodnictwa tatrzańskiego. prof. dr hab. Janusz Zdebski
8017
Dudzik Marcin 2011 Walory wypoczynkowe Beskidu Wyspowego. prof. dr hab. Janusz Zdebski
8018
Górski Maciej 2011 Walory turystyczne Andaluzji. prof. dr hab. Janusz Zdebski
8019
Gwiazda Tomasz 2011 Walory turystyczne Podzamcza Piekoszowskiego. prof. dr hab. Janusz Zdebski
8020
Kisielewski Jan 2011 Zabytki militarne we Francji i ich wykorzystanie w turystyce. prof. dr hab. Janusz Zdebski
8021
Kokoszka Jacek 2011 Turystyka batalistyczna i jej aspekty na przykładzie Monte Cassino. prof. dr hab. Janusz Zdebski
8022
Koza Paweł 2011 Turystyka na obszarach chronionych na przykładzie Parku Krajobrazowego "Orlich Gniazd". prof. dr hab. Janusz Zdebski
8026
Mierzwa Patrycja 2011 Eksremalne formy sportowych i turystycznych zachowań człowieka i ich uwarunkowania. prof. dr hab. Janusz Zdebski
8027
Milarska Magdalena 2011 Monografia krajoznawcza Koprzywnicy. prof. dr hab. Janusz Zdebski
8029
Przekota Patrycja 2011 Grecja jako cel destynacji turystycznej. prof. dr hab. Janusz Zdebski
8032
Struska Klaudia 2011 Tunezja jako cel destynacji turystycznej. prof. dr hab. Janusz Zdebski
8035
Treter Maciej 2011 Kierunki wakacyjnych wyjazdów studentów Wszechnicy Świętokrzyskiej. prof. dr hab. Janusz Zdebski
6522
Bartusiak Krystian 2012 Patologie zachowania wśród dzieci i młodzieży w świetle działania Komendy Powiatowej Policji w Brzesku. prof. dr hab. Janusz Zdebski
6523
Gębska Monika 2012 Agresja wśród młodzieży szkół gimnazjalnych. prof. dr hab. Janusz Zdebski
6524
Gigoń Marcin 2012 Agresja wśród dzieci w młodszym wieku szkolnym w Szkole Podstawowej w Stróżach. prof. dr hab. Janusz Zdebski
6525
Kawula Łukasz 2012 Działalność profilaktyczna Policji w opinii licealistów. prof. dr hab. Janusz Zdebski
6526
Łabędź Kamila 2012 Negatywne wzorce zachowań w multimediach i środkach komunikacji społecznej. prof. dr hab. Janusz Zdebski
6527
Prociak Joanna 2012 Niedostosowanie społeczne wśród uczniów klas gimnazjalnych na przykładzie Gimnazjum im. Podoficerskiej Szkoły Piechoty dla Małoletnich w Nisku. prof. dr hab. Janusz Zdebski
6528
Rzepa Michał 2012 Postrzeganie ciała i zdrowia przez współczesną młodzież. prof. dr hab. Janusz Zdebski
6529
Słowik Tomasz 2012 Prostytucja nieletnich w Polsce na przełomie XX i XXI wieku. prof. dr hab. Janusz Zdebski
6530
Sobierajska Sylwia 2012 Przyczyny wczesnej inicjacji alkoholowej wśród młodzieży. prof. dr hab. Janusz Zdebski
6531
Wiśniewska Magdalena 2012 Warsztaty terapii zajęciowej w Zawadzie Uszewskiej a efekt rehabilitacji społeczno-zawodowej osób z niepełnosprawnością intelektualną. prof. dr hab. Janusz Zdebski
6532
Wnęk Artur 2012 Działalność profilaktyczno-wychowawcza Komendy Powiatowej Policji w Brzesku. prof. dr hab. Janusz Zdebski
6533
Żelazna-Pikul Agnieszka 2012 Kobieta jako ofiara przemocy w rodzinie na podstawie opinii mieszkanek Gminy Zabierzów. prof. dr hab. Janusz Zdebski
6534
Rudka Michał 2012 Postawy osób dorosłych wobec narkotyków. prof. dr hab. Janusz Zdebski

|<  <<  <  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271    >  >|
Serwis najlepiej przeglądać w rozdzielczości 1024x768 lub wyższej, używając: Mozilla Firefox
Copyright © 2018 Wszechnica Świętokrzyska
webmasters: