Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach

Godło Polski
Bootstrap Slider

Prace dyplomowe - katalog

Niniejszy katalog zawiera tematy prac dyplomowych studentów Wszechnicy Świętokrzyskiej od stycznia 2006 r. do 30 listopada 2012 r.


Katalog ułożony jest w porządku rosnącym wg nazwiska promotora.
Zawiera ponad 8000 rekordów.
Na jednej stronie wyświetlanych jest 30 wpisów, przechodzenie do kolejnych stron odbywa się przez kliknięcie na numer strony znajdujący się nad lub pod tabelą.
|<  <<  <  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269    >  >>  >|


L.p.
Autor
Rok obrony
Temat pracy
Promotor
3918
Sajdak Piotr 2006 Działalność Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno Krajoznawczego w Skarżysku-Kamiennej w latach 1953-2005. prof. dr hab. Janusz Zdebski
3919
Głowacka Anna 2006 Ojcowski Park Narodowy jako cel wycieczek turystyczno-krajoznawczych. prof. dr hab. Janusz Zdebski
3920
Stęmplewski Mirosław 2006 Rola i miejsce wycieczek we współczesnej szkole. prof. dr hab. Janusz Zdebski
3921
Prokop Ewelina 2006 Szlakiem turystycznym po Jędrzejowie. prof. dr hab. Janusz Zdebski
3922
Makuch Stanisław 2006 Trasa rowerowa szlakiem trzech zalewów. prof. dr hab. Janusz Zdebski
3923
Huk Paulina 2006 Walory turystyczne gminy Nowa Słupia. prof. dr hab. Janusz Zdebski
3924
Cytryńska Sylwia 2006 Walory turystyczne Nowej Huty. prof. dr hab. Janusz Zdebski
3925
Lubaszka Patrycja 2006 Walory turystyczne pustyni Błędowskiej. prof. dr hab. Janusz Zdebski
3926
Duliban Joanna 2006 Znaczenie jaskiń Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej w Polskiej turystyce. prof. dr hab. Janusz Zdebski
3927
Tofil Grażyna 2006 Turystyka niepełnosprawnych. prof. dr hab. Janusz Zdebski
3928
Andrychiewicz Paweł 2006 Możliwości wypoczynku weekendowego mieszkańców Kielc prof. dr hab. Janusz Zdebski
3929
Wojtasik Sławomir 2006 Monografia turystyczno - krajoznawcza Ponidzia. prof. dr hab. Janusz Zdebski
3930
Pawlik Robert 2006 Środowisko geograficzne i walory turystyczne w powiecie pińczowskim. prof. dr hab. Janusz Zdebski
3931
Skóra Olga 2007 Szlakiem kieleckich cmentarzy. prof. dr hab. Janusz Zdebski
3932
Bielecka Nina 2007 Eutanazja w opinii młodzieży akademickiej prof. dr hab. Janusz Zdebski
3933
Podgórska Magdalena 2007 Ewolucja funkcji muzeów w Polsce prof. dr hab. Janusz Zdebski
3934
Mączka Michał 2007 Kierowanie klasą szkolną. Teoria i praktyka prof. dr hab. Janusz Zdebski
3935
Chojnowska Agnieszka 2007 Monografia turystyczno-krajoznawcza Buska Zdroju prof. dr hab. Janusz Zdebski
3936
Midura Paulina 2007 Problem anoreksji w opini młodzieży prof. dr hab. Janusz Zdebski
3937
Nicińska Bożena 2007 Próba monografii Muzeum sprzętu gospodarstwa domowego w Ziębicach prof. dr hab. Janusz Zdebski
3938
Szlosek Joanna 2007 Szanse na rozwój turystyki w Kotlinie Kłodzkiej prof. dr hab. Janusz Zdebski
3939
Figura Paweł 2007 Szlak cystersów w woj. Świętokrzyskim prof. dr hab. Janusz Zdebski
3940
Solarska Małgorzata 2007 Trening mentalny w strzelectwie sportowym prof. dr hab. Janusz Zdebski
3941
Sekuła Agnieszka 2007 Uwarunkowania agresywnych zachowań dzieci w opinii uczniów i nauczycieli prof. dr hab. Janusz Zdebski
3942
Tańczyk Magdalena 2007 Wpływ narkotyków na funkcjonowanie jednostki w opinii uczniów szkół ponadgimnazjalnych prof. dr hab. Janusz Zdebski
3943
Stachowicz Katarzyna 2007 Wpływ rodzinnych domów dziecka na zachowanie wychowanków prof. dr hab. Janusz Zdebski
3944
Kmieciak Anna 2007 Zabytki w świadomości uczniów szkół podstawowych prof. dr hab. Janusz Zdebski
3945
Maczuga Łukasz 2007 Postawy młodzieży wobec alkoholu prof. dr hab. Janusz Zdebski
3946
Woźniczko Magdalena 2008 Walory turystyczne Ziemi Olkuskiej prof. dr hab. Janusz Zdebski
3947
Kołaczkowska Dorota 2008 Czarnca - Nieznana wioska znanego Polka prof. dr hab. Janusz Zdebski

|<  <<  <  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269    >  >>  >|
Serwis najlepiej przeglądać w rozdzielczości 1024x768 lub wyższej, używając: Mozilla Firefox
Copyright © 2018 Wszechnica Świętokrzyska
webmasters: