Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach

Godło Polski
Bootstrap Slider

Prace dyplomowe - katalog

Niniejszy katalog zawiera tematy prac dyplomowych studentów Wszechnicy Świętokrzyskiej od stycznia 2006 r. do 30 listopada 2012 r.


Katalog ułożony jest w porządku rosnącym wg nazwiska promotora.
Zawiera ponad 8000 rekordów.
Na jednej stronie wyświetlanych jest 30 wpisów, przechodzenie do kolejnych stron odbywa się przez kliknięcie na numer strony znajdujący się nad lub pod tabelą.
|<  <<  <  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268    >  >>  >|


L.p.
Autor
Rok obrony
Temat pracy
Promotor
7912
Florek Michał 2012 Obecność kultury fizycznej w wojsku polskim. prof. dr hab. Bożena Zawadzka
7913
Gąsienica-Samek Stanisław 2012 Nurkowanie jako forma rekreacji ruchowej. prof. dr hab. Bożena Zawadzka
7914
Gierek Marcin 2012 Kajakarstwo turystyczne jako forma rekreacji w opinii młodzieży szkolnej w wieku 13-15 lat. prof. dr hab. Bożena Zawadzka
7915
Grabowski Kamil 2012 Znaczenie sprawności fizycznej w przcy zawodowej żołnierza. prof. dr hab. Bożena Zawadzka
7917
Jóźkiewicz Grzegorz 2012 Popularność sztuk walki wśród różnych grup wiekowych na przykładzie Zakopiańskiego Klubu Karate Kyokushin. prof. dr hab. Bożena Zawadzka
7918
Klamka Mirosław 2012 Czas wolny a uzależnienia młodzieży gimnazjalnej. prof. dr hab. Bożena Zawadzka
7919
Kołsut Paulina 2012 Rola nauczyciela wychowania fizycznego w krzewieniu kultury fizycznej u uczniów klas IV-VI w środowisku wiejskim. prof. dr hab. Bożena Zawadzka
7920
Kopyciński Dariusz 2012 Zajęcia pozalekcyjne jako forma aktywności fizycznej i sportowej - w opinii rodziców. prof. dr hab. Bożena Zawadzka
7921
Kozieł Iwona 2012 Potrzeby i motywacje kuracjuszy korzystających z lecznictwa uzdrowiskowego na przykładzie sanatorium "Marconi". prof. dr hab. Bożena Zawadzka
7922
Kwiatkowska-Sobierajska Katarzyna 2012 Jazda konna jako forma rekreacji wśród dzieci i młodzieży. prof. dr hab. Bożena Zawadzka
7924
Muszyńska Paulina 2012 Świadomość i wiedza dotycząca znaczenia żywienia i aktywności fizycznej dla zdrowia młodzieży gimnazjalnej w środowisku wiejskim. prof. dr hab. Bożena Zawadzka
7925
Peret Paulina 2012 Rola rodziców w kształtowaniu pozytywnych postaw u dzieci wobec aktywności fizycznej. prof. dr hab. Bożena Zawadzka
7926
Piekarska Monika 2012 Wpływ rehabilitacji na zmniejszenie obrzęku limfatycznego w opini badanych. prof. dr hab. Bożena Zawadzka
7928
Powroźnik Justyna 2012 Rola leczenia uzdrowiskowego w jakości życia osób starszych. prof. dr hab. Bożena Zawadzka
7929
Przeorska-Soula Izabela 2012 Możliwości uprawiania turystyki przez osoby niepełnosprawne na terenie miasta Kielce. prof. dr hab. Bożena Zawadzka
7930
Rzeszut Klaudia 2012 Turystyka pielgrzymkowa a zdrowie psychiczne pielgrzymów na przykładzie wybranych obiektów pielgrzymkowych w Polsce. prof. dr hab. Bożena Zawadzka
7932
Smoła Łukasz 2012 Doping w sporcie. Na przykładzie badań przeprowadzonych wśród sportowców i osób nie związanych ze sportem. prof. dr hab. Bożena Zawadzka
7933
Sobiegraj Krzysztof 2012 Wychowanie do rekreacji ruchowej młodzieży szkolnej. prof. dr hab. Bożena Zawadzka
7934
Sokołowski Filip 2012 Zainteresowanie sportami walki osób w różnym wieku na przykładzie grup sportowych w Akademii Holistycznej. prof. dr hab. Bożena Zawadzka
7935
Strycharski Michał 2012 Aktywność ruchowa ukierunkowana na zdrowie wśród młodzieży licealnej. prof. dr hab. Bożena Zawadzka
7936
Strząbała Magdalena 2012 Rola "Dymarek Świetokrzyskich" w Nowej Słupi w zwiększaniu atrakcyjności turystycznej w regionie świetokrzyskim. prof. dr hab. Bożena Zawadzka
7937
Tokarczyk Anna 2012 Sprawność fizyczna jako miernik zdrowia młodzieży w wieku 16 i 18 lat. prof. dr hab. Bożena Zawadzka
7939
Trzeciak Łukasz 2012 Wspinaczka jako sport rekreacyjno-wyczynowy w turystyce aktywnej. prof. dr hab. Bożena Zawadzka
7941
Werbski Artur 2012 Kreowanie sprawności fizycznej młodzieży poprzez turystykę. prof. dr hab. Bożena Zawadzka
7942
Węgrzyn Maciej 2012 Sporty wodne i ich wpływ na kondycję psychofizyczną człowieka. prof. dr hab. Bożena Zawadzka
7945
Zięba Katarzyna 2012 Rola szkoły w profilaktyce wad postawy u dzieci w wieku szkolnym. prof. dr hab. Bożena Zawadzka
7946
Życiński Karol 2012 Młodzież wobec zagrożeń zdrowia wynikajacych ze stylu życia. prof. dr hab. Bożena Zawadzka
3915
Masłowska Dorota 2006 Monigrafia turystyczno-krajoznawcza Ponidzia prof. dr hab. Janusz Zdebski
3916
Jaśkiewicz Barbara 2006 Agroturystyka w powiecie skarżyskim. prof. dr hab. Janusz Zdebski
3917
Czwórnóg Joanna 2006 Atrakcje przyrodniczne i kulturowe południowych gmin powiatu tarnowskiego. prof. dr hab. Janusz Zdebski

|<  <<  <  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268    >  >>  >|
Serwis najlepiej przeglądać w rozdzielczości 1024x768 lub wyższej, używając: Mozilla Firefox
Copyright © 2018 Wszechnica Świętokrzyska
webmasters: