Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach

Godło Polski
Bootstrap Slider

Prace dyplomowe - katalog

Niniejszy katalog zawiera tematy prac dyplomowych studentów Wszechnicy Świętokrzyskiej od stycznia 2006 r. do 30 listopada 2012 r.


Katalog ułożony jest w porządku rosnącym wg nazwiska promotora.
Zawiera ponad 8000 rekordów.
Na jednej stronie wyświetlanych jest 30 wpisów, przechodzenie do kolejnych stron odbywa się przez kliknięcie na numer strony znajdujący się nad lub pod tabelą.
|<  <<  <  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267    >  >>  >|


L.p.
Autor
Rok obrony
Temat pracy
Promotor
7943
Wiśniewski Mariusz 2011 Przyczyny powstawania wad postawy u dzieci w wieku 7-10 lat i sposoby ich zapobiegania. prof. dr hab. Bożena Zawadzka
7944
Zaliński Maciej 2011 Poziom koordynacyjnych zdolności motorycznych u seniorów na obozie piłkarskim. prof. dr hab. Bożena Zawadzka
6157
Borzęcki Marek 2012 Stosunek młodzieży akademickiej do uzależnień alkoholizmu i narkomanii na przykładzie badań studentów ratownictwa medycznego. prof. dr hab. Bożena Zawadzka
6158
Krzemińska Katarzyna 2012 Rola wychowania fizycznego w procesie resocjalizacji dzieci i młodzieży nieprzystosowanej społecznie na podstawie schroniska dla nieletnich w Gackach. prof. dr hab. Bożena Zawadzka
6159
Kot Paweł 2012 Patologie społeczne wśród młodzieży na przykładzie wybranych rejonów Tarnowa w świetle dokumentów KMP za lata 2008-2011. prof. dr hab. Bożena Zawadzka
6160
Witek Łukasz 2012 Sytuacja edukacyjna dzieci z rodzin alkoholowych. prof. dr hab. Bożena Zawadzka
6161
Głaczyński Grzegorz 2012 Agresja elektroniczna jako, niebezpieczne zjawisko oddziaływujące na zdrowie i osobowość młodego człowieka. prof. dr hab. Bożena Zawadzka
6162
Janusz Robert 2012 Działania prewencyjne dotyczące przemocy w środowiskach rodzinnych na terenie powiatu kieleckiego. prof. dr hab. Bożena Zawadzka
6163
Kaczmarczyk Daria 2012 Rola Ośrodków Rehabilitacji w wychodzeniu z nałogu osób uzależnionych w różnym wieku. Na przykładzie Ośrodków Rehabilitacji dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych NZOZ "Nadzieja Rodzinie". prof. dr hab. Bożena Zawadzka
6164
Stachera Tomasz 2012 Zjawisko poczucia bezpieczeństwa lokalnego uczniów szkół ponadpodstawowych w środowisku szkolnym i rodzinnym. prof. dr hab. Bożena Zawadzka
6165
Stachowicz Michał 2012 Oddziaływanie czynników środowiska rodzinnego na zachowanie i poziom wiedzy zdrowotnej dzieci w młodszym wieku szkolnym. prof. dr hab. Bożena Zawadzka
6166
Wojterska Aneta 2012 Problem alkoholowy jako przyczyna przestępczości i nieprawidłowego funkcjonowania psychospołecznego w środowisku w opinii młodzieży licealnej w Staszowie. prof. dr hab. Bożena Zawadzka
6167
Jędryka Mateusz 2012 Praca jako czynnik resocjalizacyjny na przykładzie skazanych pracujących w Domu Opieki Społecznej w Krakowie. prof. dr hab. Bożena Zawadzka
6168
Markowska Sylwia 2012 Profilaktyka przemocy i agresji wśród uczniów szkoły gimnazjalnej oraz możliwości przeciwdziałania. prof. dr hab. Bożena Zawadzka
6169
Pacyna Małgorzata 2012 Poziom wiedzy i zachowań dotyczących uzależnień od środków psychoaktywnych wśród młodzieży ponadgimnazjalnej. prof. dr hab. Bożena Zawadzka
6170
Rasała Piotr 2012 Programy profilaktyczne a zjawisko agresji i przemocy w szkołach ponadgimnazjalnych na terenie miasta Busko-Zdrój. prof. dr hab. Bożena Zawadzka
6171
Służalska Martyna 2012 Rola szkoły i środowiska rodzinnego w profilaktyce uzależnień młodzieży. prof. dr hab. Bożena Zawadzka
6172
Surma Justyna 2012 Programy pomocowe dla osób dotkniętych problemem alkoholowym z miasta Nowego Sącza. prof. dr hab. Bożena Zawadzka
6173
Szydłowski Michał 2012 Prewencja uzależnień wśród młodzieży na terenie miasta Krakowa. prof. dr hab. Bożena Zawadzka
6174
Zaczkowska Sylwia 2012 Proces usamodzielniania a poczucie wsparcia społecznego wychowanków domu dziecka w Nagłowicach. prof. dr hab. Bożena Zawadzka
6175
Ziemba Kamil 2012 Alkoholizm jako problem społeczny oraz metody pomocy osobom uzależnionym na przykładzie badań w Świętokrzyskim Centrum Profikaltyki i Edukacji w Kielcach. prof. dr hab. Bożena Zawadzka
6176
Antkiewicz Dariusz 2012 Uwarunkowania zachowań aspołecznych młodzieży w okresie dorastania na przykładzie Liceum Ogólnokształcącego i Zespołu Szkół Zasadniczych w Nowym Sączu. prof. dr hab. Bożena Zawadzka
6177
Gawęcki Damian 2012 Sport i rekreacja ruchowa jako czynnik profilaktyczny w resocjalizacji dzieci i młodzieży (na przykładzie Dziennego Ośrodka Socjoterapii Siemcha w Kielcach). prof. dr hab. Bożena Zawadzka
6178
Kowalski Michał 2012 Rola sportu i rekreacji ruchowej w wychowaniu młodzieży gimnazjalnej. prof. dr hab. Bożena Zawadzka
6179
Piasta Magdalena 2012 Społeczny model współczesnej kobiety w kontekście pracy zawodowej. prof. dr hab. Bożena Zawadzka
6180
Zbylut Marcin 2012 Formy przemocy i ich skutki zdrowotne w rodzinie. prof. dr hab. Bożena Zawadzka
7908
Bagiński Marcin 2012 Walory turystyczne i rekreacyjne powiatu nowotarskiego. prof. dr hab. Bożena Zawadzka
7909
Buras Jakub 2012 Sporty rekreacyjne i ich znaczenie dla rozwoju zdrowia w opinii młodzieży licealnej. prof. dr hab. Bożena Zawadzka
7910
Czarnecka Agata 2012 Rola psa w sportowej i rekreacyjnej aktywności człowieka. prof. dr hab. Bożena Zawadzka
7911
Dzięgiel Marcin 2012 Turystyka i rekreacja - założenia i realizacja na terenie gminy Radgoszcz. prof. dr hab. Bożena Zawadzka

|<  <<  <  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267    >  >>  >|
Serwis najlepiej przeglądać w rozdzielczości 1024x768 lub wyższej, używając: Mozilla Firefox
Copyright © 2018 Wszechnica Świętokrzyska
webmasters: