Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach

Godło Polski
Bootstrap Slider

Prace dyplomowe - katalog

Niniejszy katalog zawiera tematy prac dyplomowych studentów Wszechnicy Świętokrzyskiej od stycznia 2006 r. do 30 listopada 2012 r.


Katalog ułożony jest w porządku rosnącym wg nazwiska promotora.
Zawiera ponad 8000 rekordów.
Na jednej stronie wyświetlanych jest 30 wpisów, przechodzenie do kolejnych stron odbywa się przez kliknięcie na numer strony znajdujący się nad lub pod tabelą.
|<  <<  <  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266    >  >>  >|


L.p.
Autor
Rok obrony
Temat pracy
Promotor
6133
Bartosik Łukasz 2011 Rola środowiska rodzinnego w profilaktyce uzależnień młodzieży wiejskiej. prof. dr hab. Bożena Zawadzka
6134
Bulga Monika 2011 Przemoc jako zjawisko społeczne w aspekcie rodzinnym na podstawie badań przeprowadzonych w Gimnazjum Jana Pawła II w Dobczycach. prof. dr hab. Bożena Zawadzka
6135
Grabowski Krystian 2011 Rola szkoły w przygotowaniu młodzieży do całożyciowej dbałości o zdrowie. prof. dr hab. Bożena Zawadzka
6136
Grad Artur 2011 Internet jako źródło uzależnień współczesnej młodzieży - możliwość przeciwdziałania. prof. dr hab. Bożena Zawadzka
6137
Jarasz Damian 2011 Sukcesy i porażki w życiu sportowca w opinii zawodników tenisa stołowego oraz umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach. prof. dr hab. Bożena Zawadzka
6138
Jawień Paweł 2011 Sytuacja dziecka w rodzinie dotkniętej problemem alkoholowym i formy pomocy. prof. dr hab. Bożena Zawadzka
6139
Konieczna Anna 2011 Profilaktyka uzależnień wśród młodzieży gimnazjalnej od alkoholu, nikotyny i narkotyków na przykładzie Publicznego Gimnazjum w Waganowicach. prof. dr hab. Bożena Zawadzka
6140
Krzyważnia Piotr 2011 Rola szkoły w profilaktyce uzależnień. prof. dr hab. Bożena Zawadzka
6141
Leśniak Jolanta 2011 Porównanie spędzania czasu wolnego pomiędzy uczniami klas IV i V szkoły miejskiej i wiejskiej. prof. dr hab. Bożena Zawadzka
6142
Maszewski Dariusz 2011 Znaczenie aktywnego spędzania czasu wolnego w życiu młodzieży 14-18 letniej. prof. dr hab. Bożena Zawadzka
6143
Mocię Grzegorz 2011 Środowiskowe uwarunkowania niepowodzeń szkolnych. prof. dr hab. Bożena Zawadzka
6144
Okoniewska Beata 2011 Problem narkomanii wśród młodzieży akademickiej na przykładzie uczelni na terenie miasta Kielce. prof. dr hab. Bożena Zawadzka
6145
Rabaniuk Norbert 2011 Wpływ sportu na życie współczesnej młodzieży uprawiającej piłkę nożną. prof. dr hab. Bożena Zawadzka
6146
Rudnik Michał 2011 Wpływ środowiska rodzinnego i miejsca zamieszkania na występowanie uzależnień wśród młodzieży gimnazjalnej. prof. dr hab. Bożena Zawadzka
6147
Rydz Mirosław 2011 Znaczenie relacji interpersonalnej nauczyciel-uczeń w procesie wychowania fizycznego. prof. dr hab. Bożena Zawadzka
6148
Socha Damian 2011 Wpływ alkoholu i narkotyków na życie młodzieży ponadgimnazjalnej na przykładzie Liceum Ogólnokształcącego w Kluczach. prof. dr hab. Bożena Zawadzka
6149
Sojka Tomasz 2011 Sytuacja i pomoc rodzinom z problemem alkoholowym na terenie gminy Książ Wielki. prof. dr hab. Bożena Zawadzka
6150
Szumerowski Mariusz 2011 Profilaktyka uzależnień realizowana w środowisku lokalnym na przykładzie małomiasteczkowym. prof. dr hab. Bożena Zawadzka
6151
Szwab Marcin 2011 Sytuacja i pomoc dzieciom z rodzin niepełnych. prof. dr hab. Bożena Zawadzka
6152
Ściegienna Joanna 2011 Uwarunkowania agresji i przemocy wśród uczniów na przykładzie Gimnazjum Nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Radoszycach. prof. dr hab. Bożena Zawadzka
6153
Ubożak Szymon 2011 Założenia a rzeczywistość reformy wychowania fizycznego. prof. dr hab. Bożena Zawadzka
6154
Wiktor Piotr 2011 Rola sprawności fizycznej w pracy funkcjonariuszy Służby Więziennej. Na przykładzie Aresztu Śledczego w Kielcach. prof. dr hab. Bożena Zawadzka
6155
Macek Michał 2011 Formy aktywnego spędzania czasu wolnego czynnikiem pomocniczym dzieciom z rodzin alkoholowych. prof. dr hab. Bożena Zawadzka
6156
Matuszewski Krzysztof 2011 Aspekty zdrowotne stylu życia młodzieży uczęszczającej do Liceum Ogólnokształcącego nr 4 w Lublinie w odniesieniu do badań ogólnopolskich. prof. dr hab. Bożena Zawadzka
7916
Gulba Dariusz 2011 Styl życia i zachowania zdrowotne młodzieży w okresie dojrzewania na przykładzie uczniów szkoły gimnazjalnej. prof. dr hab. Bożena Zawadzka
7923
Łukomski Łukasz 2011 Kształtowanie myślenia logicznego poprzez grę w szachy wśród młodzieży szkoły podstawowej i gimnazjum. Charakterystyka porównawcza. prof. dr hab. Bożena Zawadzka
7927
Piłat Daniel 2011 Wpływ środowiska na rozwój zainteresowań sportowych uczniów klas gimnazjalnych. prof. dr hab. Bożena Zawadzka
7931
Skrabacz Mirosław 2011 Porównanie sprawności motorycznej chłopców w wieku 14-15 lat uprawiających piłkę nożną i nietrenujących. prof. dr hab. Bożena Zawadzka
7938
Tomczyk Zbigniew 2011 Poziom sprawności motorycznej chłopców i dziewcząt w wieku 10-12 lat. prof. dr hab. Bożena Zawadzka
7940
Walasek Zbigniew 2011 Poziom sprawności motorycznej uczniów w środowisku wiejskim a miejskim w wieku 13-14 lat. prof. dr hab. Bożena Zawadzka

|<  <<  <  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266    >  >>  >|
Serwis najlepiej przeglądać w rozdzielczości 1024x768 lub wyższej, używając: Mozilla Firefox
Copyright © 2018 Wszechnica Świętokrzyska
webmasters: