Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach

Godło Polski
Bootstrap Slider

Prace dyplomowe - katalog

Niniejszy katalog zawiera tematy prac dyplomowych studentów Wszechnicy Świętokrzyskiej od stycznia 2006 r. do 30 listopada 2012 r.


Katalog ułożony jest w porządku rosnącym wg nazwiska promotora.
Zawiera ponad 8000 rekordów.
Na jednej stronie wyświetlanych jest 30 wpisów, przechodzenie do kolejnych stron odbywa się przez kliknięcie na numer strony znajdujący się nad lub pod tabelą.
|<  <<  <  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31    >  >>  >|


L.p.
Autor
Rok obrony
Temat pracy
Promotor
4257
Sołtys Anna 2012 Czas wolny i formy jego zagospodarowania wśród młodzieży gimnazjalnej ze środowisk miejskich i wiejskich. dr Teresa Chabior
376
Nowak Lidia 2008 Miechowskie hospicjum i jego misja wobec człowieka chorego i umierającego. dr Renata Cichoń
377
Młyńska Katarzyna 2008 Nadpobudliwość psychoruchowa dzieci w wieku przedszkolnym. dr Renata Cichoń
378
Hajto Mariusz 2008 Postawy młodzieży szkół wiejskich wobec uzależnień (na podstawie badań przeprowadzonych w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Gnojnicy Woli). dr Renata Cichoń
379
Walczyński Kamil 2008 Przemoc i agresja wśród młodzieży nieletniej w szkołach gimnazjalnych. dr Renata Cichoń
380
Trzcińska Donata 2008 Analiza porównawcza przestępczości nieletnich - przestępczości wśród bezrobotnych na terenie powiatu jędrzejowskiego w latach 1996-2007. dr Renata Cichoń
381
Milcarz Agnieszka 2008 Czynniki warunkujące rodzaj i typ uzależnień występujących wśród młodzieży gimnazjalnej środowiska wiejskiego (na podstawie badań przeprowadzonych w Gimnazjum w Rudzie Malenieckiej). dr Renata Cichoń
382
Pocheć Ewa 2008 Formy pomocy i jej skuteczność w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Starachowicach. dr Renata Cichoń
383
Kosmal Damian 2008 Formy wsparcia i pomocy rodzinom z problemem alkoholowym na tarenia miasta i gminy Końskie. dr Renata Cichoń
384
Dzierzgwa Beata 2008 Postawy młodzieży szkół ponadgimnazjalnych w Końskich wobec problemu eutanazji. dr Renata Cichoń
385
Słowińska Agnieszka 2008 Postawy uczniów Gimanzjum w Rudzie Malenieckiej wobec problemu HIV/AIDS (na podstawie badań przeprowadzonych w Gimnazjum). dr Renata Cichoń
386
Chamczyk Agnieszka 2008 Przemoc w rodzinie i jej wpływ na funkcjonowanie w środowisku rodzinnym (na podstawie badań przeprowadzonych w Gimnazjumw Rogowie). dr Renata Cichoń
387
Pabiś Izabela 2008 Przyczyny i skutki przemocy fizycznej i pzychicznej w środowisku rodzinnym. dr Renata Cichoń
388
Krawczyk Karolina 2008 Rodzaje zachowań przemocowych i agresywnych wśród uczniów Gimnazjum w Bałtowie. dr Renata Cichoń
389
Porębski Dariusz 2008 Uzależnienia dzieci i młodzieży wiejskiej szkoły podstawowej na podstawie szkoły podstawowej w Targowisku. dr Renata Cichoń
390
Ryndak Marek 2008 Zjawisko alkoholizmu wśród dzieci i młodzieży szkoły średniej w Tuchowie. dr Renata Cichoń
391
Szczepańska Agnieszka 2008 Zjawisko przemocy w środowisku rodzinnym na terenie Powiatu Opatowskiego w latach 2001-2006 na podstawie akt Wydziału Karnego Sądu Rejonowego w Opatowie. dr Renata Cichoń
392
Chudy Krzysztof 2008 Aborcja i eutanazja w odniesieniu do norm moralnych i "medialnych". dr Renata Cichoń
393
Borek Mariusz 2006 Aktywność ruchowa uczniów w czasie wolnym od nauki szkolnej między 10 a 12 rokiem życia. dr Elżbieta Cieśla
394
Plutecki Paweł 2006 Aktywny tryb życia sportowców. dr Elżbieta Cieśla
395
Paprocki Przemysław 2006 Analiza wyników ligowych osiaganych w latach 70-tych i 90-tych XX wieku przez drużynę piłkarskąFKS"PZL-Stal" Mielec dr Elżbieta Cieśla
396
Sławski Szczepan 2006 Korfball dr Elżbieta Cieśla
397
Zdybel Marcin 2006 Metody kształtujące sprawność i umiejętności ruchowe w opinii nauczycieli na terenie gminy Janów Lubelski. dr Elżbieta Cieśla
398
Błach Michał 2006 Poziom rozwoju fizycznego dzieci w wieku 14-16 lat na przykładzie giomnazjum w Radogoszczy. dr Elżbieta Cieśla
399
Duda Andrzej 2006 Poziom sprawności motorycznej dzieci w wieku 10-12 lat ze Szkoły Podstawowej w Zarzeczu Dużym. dr Elżbieta Cieśla
400
Wojtak Krystian 2006 Rozwój fizyczny i sprawność motoryczna chłopców w wieku 17-19 lat w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Stalowej Woli. dr Elżbieta Cieśla
401
Gaj Marek 2006 Świadomość zdrowotna i zachowania prozdrowotne uczniów w wieku 14-16 lat. dr Elżbieta Cieśla
402
Sitarz Dariusz 2006 Uczestnictwo niepełnosprawnych w grach zespołowych na przykładzie gier opartych o piłkę. dr Elżbieta Cieśla
403
Baszczewski Mariusz 2006 Wartości kształcące i wychowawcze gier i zabaw ruchowych. dr Elżbieta Cieśla
404
Dyjak Rafał 2006 Wychowawcze i kształcące wartości gier i zabaw ruchowych na podstawie odpowiedzi z Przedszkola Publicznego w Oleśnie. dr Elżbieta Cieśla

|<  <<  <  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31    >  >>  >|
Serwis najlepiej przeglądać w rozdzielczości 1024x768 lub wyższej, używając: Mozilla Firefox
Copyright © 2018 Wszechnica Świętokrzyska
webmasters: