Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach

Godło Polski
Bootstrap Slider

Prace dyplomowe - katalog

Niniejszy katalog zawiera tematy prac dyplomowych studentów Wszechnicy Świętokrzyskiej od stycznia 2006 r. do 30 listopada 2012 r.


Katalog ułożony jest w porządku rosnącym wg nazwiska promotora.
Zawiera ponad 8000 rekordów.
Na jednej stronie wyświetlanych jest 30 wpisów, przechodzenie do kolejnych stron odbywa się przez kliknięcie na numer strony znajdujący się nad lub pod tabelą.
|<  <<  <  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264    >  >>  >|


L.p.
Autor
Rok obrony
Temat pracy
Promotor
3856
Lachor Marta 2006 Wybrane aspekty wychowania i nauczania integracyjnego dzieci klas młodszych objętych nauczaniem indywidualnym. dr Bożena Zawadzka
3857
Gacek Mirosław 2006 Zachowania destrukcyjne wśród młodzieży. dr Bożena Zawadzka
3858
Stanek Katarzyna 2006 Zjawisko i profilaktyka problemu narkomanii wśród młodzieży powiatu koneckiego. dr Bożena Zawadzka
3859
Swat Izabela 2006 Zjawisko przemocy i jej wpływ na funkcjonowanie rodziny dr Bożena Zawadzka
3860
Kraczkowska Joanna 2006 Kształtowanie zainteresowań i nawyków rekreacyjnych wśród dzieci klas I-VI szkoły podstawowej na obszarze wiejskim. dr Bożena Zawadzka
3861
Sobczyńska Leonida 2006 Aktywne spędzanie czasu wolnego jako profilaktyka uzależnień młodzieży gimnazjalnej. dr Bożena Zawadzka
3862
Sieroń Wojciech 2006 Czas wolny a nałogi młodzieży małomiasteczkowej. dr Bożena Zawadzka
3863
Szyszka Damian 2006 Problem uzależnień wśród młodzieży ponadgimnazjalnej. Na przykładzie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Szydłowcu. dr Bożena Zawadzka
3864
Grzelec Ewelina 2006 Spędzanie czasu wolnego a nałogi młodzieży gimnazjalnej. dr Bożena Zawadzka
3865
Dymon Grzegorz 2006 Spędzanie czasu wolnego a nałogi młodzieży gimnazjalnej. dr Bożena Zawadzka
3866
Pindral Mateusz 2006 Status społeczno-ekonomiczny rodziny a poziom rozwoju somatycznego i motorycznego 7-14 letnich dzieci w środowisku wiejskim. dr Bożena Zawadzka
3867
Turek Anna 2006 Styl życia a rozwój fizyczny i sprawność fizyczna dzieci w wieku 10-12 lat. dr Bożena Zawadzka
3868
Dźwierzyńska-Stalica Edyta 2006 Styl życia a sprawność fizyczna dzieci w wieku 10-12 lat. dr Bożena Zawadzka
3869
Mądzik Maciej 2006 Środowiskowe uwarunkowania rozwoju i sprawności fizycznej młodzieży na przykładzie Gimnazjum w Kostomłotach. dr Bożena Zawadzka
3870
Dulińska Anna 2006 Wpływ warunków środowiskowych na rozwój fizyczny i sprawność motoryczną dzieci w młodszym wieku szkolnym. dr Bożena Zawadzka
3871
Chrabąszcz Damian 2006 Zainteresowania sportowe a nałogi młodzeży. dr Bożena Zawadzka
3872
Otwinowska Monika 2006 Założenia a rzeczywista realizacja edukacji zdrowotnej na przykładzie szkoły podstawowej w środowisku wiejskim. dr Bożena Zawadzka
3873
Kiryk Łukasz 2006 Podnoszenie sprawności ruchowej wśród dzieci niepełnosprawnych. dr Bożena Zawadzka
3874
Ścieszka Małgorzata 2007 Wpływ uprawianego sportu na rozwój i sprawność fizyczną 12-letnich chłopców trenujących konkurencje lekkoatletyczne dr Bożena Zawadzka
3875
Furman Katarzyna 2007 Wpływ uprawianego sportu pozalekcyjnego na rozwój ruchowy dzieci w wieku 14 lat dr Bożena Zawadzka
3876
Magierski Filip 2007 Aktywne spędzanie czasu wolnego profilaktyką uzależnień dr Bożena Zawadzka
3877
Łoboda Tomasz 2007 Aktywność ruchowa warunkiem zdrowego stylu życia dr Bożena Zawadzka
3878
Szoździński Marcin 2007 Analiza okresu przygotowawczego z piłki nożnej na przykładzie klubu Victoria Łukowa - Chmielnik dr Bożena Zawadzka
3879
Chalik Wioleta 2007 Internet jako największe uzależnienie młodzieży XXI wieku dr Bożena Zawadzka
3880
Zając Mieczysław 2007 Postawy młodzieży wobec kultury fizycznej i sportu na przykładzie uczniów klasy 6 Szkoły Podstawowej w Kamionce dr Bożena Zawadzka
3881
Balczyński Krzysztof 2007 Wypadkowość w szkołach ogólnokształcących na przykładzie województwa Małopolskiego dr Bożena Zawadzka
3882
Dzięgiel Leszek 2007 Zainteresowanie sportem młodzieży gimnazjalnej dr Bożena Zawadzka
3883
Lipiński Łukasz 2007 Sprawność fizyczna i motoryczna młodzieży 15-18 letniej uprawiajacej zapasy na tle sprawności fizycznej rówieśników z klubu "Platan" dr Bożena Zawadzka
3884
Janiczek Krzysztof 2007 Tworzenie potencjału zdrowotnego przez młodzież gimnazjalną w środowisku wiejskim dr Bożena Zawadzka
3885
Klusek Krzysztof 2007 Zainteresowanie sportem uczniów klas V i VI Szkoły Podstawowej w Przedborzu dr Bożena Zawadzka

|<  <<  <  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264    >  >>  >|
Serwis najlepiej przeglądać w rozdzielczości 1024x768 lub wyższej, używając: Mozilla Firefox
Copyright © 2018 Wszechnica Świętokrzyska
webmasters: