Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach

Godło Polski
Bootstrap Slider

Prace dyplomowe - katalog

Niniejszy katalog zawiera tematy prac dyplomowych studentów Wszechnicy Świętokrzyskiej od stycznia 2006 r. do 30 listopada 2012 r.


Katalog ułożony jest w porządku rosnącym wg nazwiska promotora.
Zawiera ponad 8000 rekordów.
Na jednej stronie wyświetlanych jest 30 wpisów, przechodzenie do kolejnych stron odbywa się przez kliknięcie na numer strony znajdujący się nad lub pod tabelą.
|<  <<  <  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263    >  >>  >|


L.p.
Autor
Rok obrony
Temat pracy
Promotor
3840
Pączek Marek 2009 Trening bramkarski, bramkarz i jego rola w piłce nożnej dr Barbara Wybraniec-Lewicka
7190
Janik Paweł 2011 Sprawność fizyczna dzieci z klasy IV Szkoły Podstawowej im. Stanisława Miłkowskiego w Wietrzychowicach. doc. dr Barbara Wybraniec-Lewicka
7191
Kadela Rafał 2011 Aktywność ruchowa młodzieży w gminie Iwaniska (woj. świętokrzyskie). doc. dr Barbara Wybraniec-Lewicka
7195
Otawski Michał 2011 Urazy sportowe u zawodników piłki nożnej z klubu "Spartakus" Daleszyce. doc. dr Barbara Wybraniec-Lewicka
7197
Słowik Rafał 2011 Aktywność ruchowa kierowców zawodowych. doc. dr Barbara Wybraniec-Lewicka
7187
Bielaszka Piotr 2012 Motywy uczestnictwa dzieci w nauce pływania w opinii ich rodziców. doc. dr Barbara Wybraniec-Lewicka
7188
Czajka Karol 2012 60-lecie Miejskiego Klubu Sportowego "Stal" w Poniatowej. doc. dr Barbara Wybraniec-Lewicka
7189
Gębura Michał 2012 Zmiany w sprawności fizycznej ogólnej i specjalnej (technicznej) u trampkarzy piłki nożnej w Kieleckim Klubie Piłkarskim "Korona" Kielce w okresie trzymiesięcznego cyklu szkolenia. doc. dr Barbara Wybraniec-Lewicka
7192
Karwalski Kamil 2012 Wolontariat w sporcie osób niepełnosprawnych. doc. dr Barbara Wybraniec-Lewicka
7193
Królikowski Kamil 2012 Motywy uprawiania piłki nożnej przez dzieci w klubie "MKS Stal Poniatowa". doc. dr Barbara Wybraniec-Lewicka
7194
Krzyżanowski Łukasz 2012 Aktywność fizyczna i styl życia żołnierzy 16-go Batalionu Powietrzno-Desantowego z Krakowa. doc. dr Barbara Wybraniec-Lewicka
7196
Potrzeba Mateusz 2012 Aktywność fizyczna uczniów z klas IV-VI ze Szkoły Podstawowej im. Komisji Edukacji Narodowej w Brzostku. doc. dr Barbara Wybraniec-Lewicka
7198
Szewczyk Tomasz 2012 Rola aktywności ruchowej w życiu człowieka. doc. dr Barbara Wybraniec-Lewicka
7199
Wajda Bartosz 2012 Działalność Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego na rzecz osób przebywajacych na wodzie i kąpiących się. doc. dr Barbara Wybraniec-Lewicka
7200
Wójcik Piotr 2012 Rola gimnastyki korekcyjnej w procesie kształtowania prawidłowej postawy ciała u dzieci w wieku przedszkolnym. doc. dr Barbara Wybraniec-Lewicka
3841
Kwiecień Jarosław 2006 Aspiracje życiowe a styl życia młodzieży na przykładzie OHP. dr Bożena Zawadzka
3842
Łukasik Dorota 2006 Niepełnosprawność w wyniku urazów i nieszczęśliwych wypadków oraz jej wpływ na funkcjonowanie dzieci i młodzieży w środowisku. dr Bożena Zawadzka
3843
Ruszkowski Sławomir 2006 Podkultura więzienna oraz jej znaczenie w procesie resocjalizacji na przykładzie Aresztu Śledczego w Radomiu. dr Bożena Zawadzka
3844
Kardas-Pyż Marzena 2006 Pomoc rodzinom o niskich dochodach - potrzeby a rzeczywista ich realizacja na przykładzie rodzin z terenu Miasta i Gminy Niepołomice. dr Bożena Zawadzka
3845
Majcher Kamil 2006 Pomoc rodzinom z problemem alkoholowym na przykładzie działalności Klubów Anonimowych Alkoholików. dr Bożena Zawadzka
3846
Gołębiowski Daniel 2006 Problem alkoholowy a przestępczość wśród skazanych młodocianych. dr Bożena Zawadzka
3847
Szczechura Jacek 2006 Problem bezrobocia a migracja zarobkowa i jej wpływ na życie rodzinne. dr Bożena Zawadzka
3848
Iwański Andrzej 2006 Problem uzależnienia od komputera i jego wpływ na życie i funkcjonowanie młodzieży. dr Bożena Zawadzka
3849
Najduch Tomasz 2006 Problem uzależnienia wśród młodzieży terenu nowosądeckiego oraz zagrożenia młodych ludzi we współczesnym świecie. dr Bożena Zawadzka
3850
Rogoś Milena 2006 Przestępczość dokonywana na tle uzależnień od alkoholu i środków odurzających w opinii młodzieży szkół średnich. dr Bożena Zawadzka
3851
Doniecki Zbigniew 2006 Przestępstwa młodzieży szkół średnich dokonane na tle uzależnień od alkoholu i narkotyków w latach 2002-2005 na terenie miasta Opoczna w świetle danych statystycznych Komendy Powiatowej Policji w Opocznie. dr Bożena Zawadzka
3852
Hodurek Beata 2006 Sytuacja dziecka niepełnosprawnego w rodzinie i społeczności lokalnej na przykładzie gminy Niepołomice. dr Bożena Zawadzka
3853
Zasada Renata 2006 Wpływ bezrobocia na funkcjonowanie rodziny. dr Bożena Zawadzka
3854
Lisowska Aneta 2006 Wpływ środowiska rodzinnego na niepowodzenia szkolne dzieci i młodzieży (na przykładzie uczniów klas IV-VI Szkoły Podstawowej w Skaryszewie). dr Bożena Zawadzka
3855
Figarska Aneta 2006 Wpływ środowiska rodzinnego na niepowodzenia szkolne. dr Bożena Zawadzka

|<  <<  <  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263    >  >>  >|
Serwis najlepiej przeglądać w rozdzielczości 1024x768 lub wyższej, używając: Mozilla Firefox
Copyright © 2018 Wszechnica Świętokrzyska
webmasters: