Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach

Godło Polski
Bootstrap Slider

Prace dyplomowe - katalog

Niniejszy katalog zawiera tematy prac dyplomowych studentów Wszechnicy Świętokrzyskiej od stycznia 2006 r. do 30 listopada 2012 r.


Katalog ułożony jest w porządku rosnącym wg nazwiska promotora.
Zawiera ponad 8000 rekordów.
Na jednej stronie wyświetlanych jest 30 wpisów, przechodzenie do kolejnych stron odbywa się przez kliknięcie na numer strony znajdujący się nad lub pod tabelą.
|<  <<  <  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262    >  >>  >|


L.p.
Autor
Rok obrony
Temat pracy
Promotor
7629
Obara Jolanta 2012 Aerobik jako przyczyna powstawania zespołów bólowych kończyn dolnych. dr n. med. Piotr Wróbel
7631
Pacak Liliana 2012 Przegląd metod specjalnych stosowanych w fizjoterapii w mózgowym porażeniu dziecięcym. dr n. med. Piotr Wróbel
7637
Szypulska Olga 2012 Postępowanie fizjoterapeutyczne po rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego. dr n. med. Piotr Wróbel
7638
Turek Małgorzata 2012 Postępowanie rehabilitacyjne i leczenie w coxartrozie. dr n. med. Piotr Wróbel
7639
Urbańska Monika 2012 Zastosowanie termoterapii w leczeniu dolegliwości bólowych kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego. dr n. med. Piotr Wróbel
7640
Wituła Marta 2012 Rehabilitacja po uszkodzeniach aparatu więzadłowego obręczy barkowej. dr n. med. Piotr Wróbel
7641
Wódkowska-Chruściak Emilia 2012 Wpływ masażu leczniczego na trofikę skóry. dr n. med. Piotr Wróbel
7642
Wójcik Józef 2012 Fizjoterapia i profilaktyka osteoporozy w wieku podeszłym. dr n. med. Piotr Wróbel
3818
Sipika Agata 2007 Aktywność fizyczna pacjentów ze Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze dr Barbara Wybraniec-Lewicka
3819
Biel Nina 2007 "Taniec na wózkach" jako forma integracji społecznej osób niepełnosprawnych dr Barbara Wybraniec-Lewicka
3820
Pietras Arkadiusz 2007 Bariery architektoniczne dla niepełnosprawnych w Mielcu dr Barbara Wybraniec-Lewicka
3821
Banasiewicz Hubert 2007 Działalność Domu dla Niepełnosprawnych w Piekoszowie na rzecz organizowania turnusów rehabilitacynych dr Barbara Wybraniec-Lewicka
3822
Wołowska Agnieszka 2007 Formy aktywności ruchowej osób przebywajacych w Domu Pomocy Społecznej w Kurozwękach dr Barbara Wybraniec-Lewicka
3823
Maligłówka Anna 2007 Rola Ośrodków Wypoczynkowych w upowszechnianiu aktywności ruchowej osób sprawnych i niepełnosprawnych dr Barbara Wybraniec-Lewicka
3824
Laskowski Łukasz 2007 Sport w życiu osób niepełnosprawnych dr Barbara Wybraniec-Lewicka
3825
Kruszyńska Izabela 2007 Zakłady Pracy Chronionej jako forma rehabilitacji osób niepełnosprawnych dr Barbara Wybraniec-Lewicka
3826
Łojewski Jerzy 2007 Rola sportu w rehabilitacji osób upośledzonych umysłowo dr Barbara Wybraniec-Lewicka
3827
Wiktor Piotr 2007 Samoobrona w wyszkoleniu fizycznym funkcjonariuszy służby więziennej dr Barbara Wybraniec-Lewicka
3828
Burek Mateusz 2007 Sport osób z uszkodzonym narządem ruchu w Polsce dr Barbara Wybraniec-Lewicka
3829
Mrówka Robert 2007 Zainteresowania wychowaniem fizycznym, sportem i rekreacją ruchową uczniów z Gimnazjum w Stopnicy dr Barbara Wybraniec-Lewicka
3830
Biedroński Krzysztof 2008 Formy aktywizowania osób upośledzonych umysłowo dr Barbara Wybraniec-Lewicka
3831
Góra Artur 2008 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jako element systemu pomocy rodzinie dr Barbara Wybraniec-Lewicka
3832
Erbetowski Przemysław 2008 Rozwiązania architektoniczne obiektów sportowych dla osób niepełnosprawnych w Kielcach dr Barbara Wybraniec-Lewicka
3833
Buczek Maciej 2008 Urazy i uszkodzenia sportowe u piłkarzy nożnych Bocheńskiego Klubu Sportowego dr Barbara Wybraniec-Lewicka
3834
Krężołek Dorota 2008 Warsztaty Terapii zajęciowej w Tarnowie jako forma rehabilitacji osób niepełnosprawnych umysłowo dr Barbara Wybraniec-Lewicka
3835
Fido Janusz 2008 Zachowania prozdrowotne uczniów z Gimnazjum nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej i z Publicznej Szkoły Podstawowej w Laskówce Chorąskiej dr Barbara Wybraniec-Lewicka
3836
Leśniak Michał 2008 Zainteresowania sportowe i pozasportowe uczniów Gimnazjum w Proszowicach dr Barbara Wybraniec-Lewicka
3837
Mąka Bartłomiej 2008 Sport wyczynowy jako jeden ze sposobów realizowania się w życiu osób niepełnosprawnych z uszkodzonym narządem ruchu dr Barbara Wybraniec-Lewicka
3838
Złotucha Edyta 2008 Formy spędzania czasu wolnego uczniów podczas wakacji dr Barbara Wybraniec-Lewicka
3839
Nowotarska Marta 2008 Pływanie jako forma rehabilitacji dzieci z dysfunkcją narzadu ruchu dr Barbara Wybraniec-Lewicka

|<  <<  <  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262    >  >>  >|
Serwis najlepiej przeglądać w rozdzielczości 1024x768 lub wyższej, używając: Mozilla Firefox
Copyright © 2018 Wszechnica Świętokrzyska
webmasters: