Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach

Godło Polski
Bootstrap Slider

Prace dyplomowe - katalog

Niniejszy katalog zawiera tematy prac dyplomowych studentów Wszechnicy Świętokrzyskiej od stycznia 2006 r. do 30 listopada 2012 r.


Katalog ułożony jest w porządku rosnącym wg nazwiska promotora.
Zawiera ponad 8000 rekordów.
Na jednej stronie wyświetlanych jest 30 wpisów, przechodzenie do kolejnych stron odbywa się przez kliknięcie na numer strony znajdujący się nad lub pod tabelą.
|<  <<  <  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259    >  >>  >|


L.p.
Autor
Rok obrony
Temat pracy
Promotor
6859
Jadwiżyc Tomasz 2012 The Rise and Development of Popular Culture in the USA. prof. dr hab. Ryszard Wolny
6860
Korzeniowski Paweł 2012 Multicultural Policy in the United Kingdom. prof. dr hab. Ryszard Wolny
6861
Kubrak Agata 2012 Woman in Victorian England. prof. dr hab. Ryszard Wolny
6862
Kułaga Paulina 2012 Feminism in the United Kingdom in the Twentieth Century. prof. dr hab. Ryszard Wolny
6863
Rokita Piotr 2012 Ambition and Guilt in William Shakespeare`s Macbeth. prof. dr hab. Ryszard Wolny
6864
Soboń Paulina 2012 Social Problems in the Street Artist Creation. prof. dr hab. Ryszard Wolny
6865
Wolak Paulina 2012 Michael Jackson as a Popular Culture Icon. prof. dr hab. Ryszard Wolny
6866
Zaczkiewicz Karolina 2012 Princess Diana as an Icon Popular Culture. prof. dr hab. Ryszard Wolny
5359
Bartkowska Anna 2011 Dziecko w świecie Internetu. dr Małgorzata Wolska-Długosz
5360
Bartusik Anna 2011 Rozmiary i formy niedostosowania społecznego wśród gimnazjalistów. dr Małgorzata Wolska-Długosz
5361
Bojanowicz Artur 2011 Problem spożycia alkoholu wśród uczniów szkół gimnazjalnych. dr Małgorzata Wolska-Długosz
5362
Cyran Katarzyna 2011 Niedostosowanie społeczne dzieci i młodzieży przyczyny rodzaje i skutki. dr Małgorzata Wolska-Długosz
5363
Drab Weronika 2011 Przyczyny przestępczości dzieci i młodzieży na terenie województwa mazowieckiego. dr Małgorzata Wolska-Długosz
5364
Januszek Zofia 2011 Rola autorytetu w życiu młodzieży w opinii gimnazjalistów (na podstawie badań w Publicznym Gimnazjum w Bolesławcu). dr Małgorzata Wolska-Długosz
5365
Kopeć Marlena 2011 Rola rodziny w kształtowaniu wzorów spędzania czasu wolnego. dr Małgorzata Wolska-Długosz
5366
Kozioł Jolanta 2011 Dziecko niepełnosprawne w klasie integracyjnej - możliwości i ograniczenia. dr Małgorzata Wolska-Długosz
5367
Kulig Agnieszka 2011 Dziecko w elektronicznym świecie mediów. dr Małgorzata Wolska-Długosz
5368
Łabuszewska Magdalena 2011 Funkcje i zadania Warsztatu Terapii Zajęciowej w Połańcu. dr Małgorzata Wolska-Długosz
5369
Łosak Magda 2011 Funkcjonowanie dziecka w rodzinie rozbitej w wyniku rozwodu. dr Małgorzata Wolska-Długosz
5370
Majcher Bożena 2011 Rola ojca we współczesnej rodzinie polskiej. dr Małgorzata Wolska-Długosz
5371
Mazurkiewicz Krzysztof 2011 Eurosieroctwo jako zjawisko społeczne - przyczyny i skutki. Analiza zjawiska na podstawie badań przeprowadzonych w szkołach podstawowych w Gminie Działoszyce. dr Małgorzata Wolska-Długosz
5372
Nęcka Barbara 2011 Sytuacja dziecka rozwodzących się rodziców. dr Małgorzata Wolska-Długosz
5373
Niezgoda Dorota 2011 Aspiracje życiowe młodzieży gimnazjalnej. dr Małgorzata Wolska-Długosz
5374
Nowakowska Justyna 2011 Przemoc rówieśnicza wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych na terenie miasta Końskie. dr Małgorzata Wolska-Długosz
5375
Wołowiec-Piłat Anna 2011 Policyjna Izba Dziecka w systemie placówek resocjalizacyjnych - opracowanie monograficzne. dr Małgorzata Wolska-Długosz
5376
Wójcik Ilona 2011 Miejsce ojca w rodzinie i jego relacje z dzieckiem w wieku dorastania. dr Małgorzata Wolska-Długosz
5377
Celiński Paweł 2011 Rola i zadania MONARu na przykładzie działalności Ośrodka Rehabilitacyjno-Readaptacyjnego dla Dzieci i Młodzieży w Lutej. dr Małgorzata Wolska-Długosz
5378
Domagała Beata 2011 Prawa dziecka w rodzinie. dr Małgorzata Wolska-Długosz
5379
Foremnik-Pilarz Magdalena 2011 Wpływ reklamy telewizyjnej na zachowanie dzieci w wieku szkolnym. dr Małgorzata Wolska-Długosz
5380
Konopka Justyna 2011 Zjawisko narkomanii w opinii młodzieży szkół ponadgimnazjalnych w Busku-Zdroju. dr Małgorzata Wolska-Długosz

|<  <<  <  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259    >  >>  >|
Serwis najlepiej przeglądać w rozdzielczości 1024x768 lub wyższej, używając: Mozilla Firefox
Copyright © 2018 Wszechnica Świętokrzyska
webmasters: