Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach

Godło Polski
Bootstrap Slider

Prace dyplomowe - katalog

Niniejszy katalog zawiera tematy prac dyplomowych studentów Wszechnicy Świętokrzyskiej od stycznia 2006 r. do 30 listopada 2012 r.


Katalog ułożony jest w porządku rosnącym wg nazwiska promotora.
Zawiera ponad 8000 rekordów.
Na jednej stronie wyświetlanych jest 30 wpisów, przechodzenie do kolejnych stron odbywa się przez kliknięcie na numer strony znajdujący się nad lub pod tabelą.
|<  <<  <  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255    >  >>  >|


L.p.
Autor
Rok obrony
Temat pracy
Promotor
5406
Bukowska Marta 2010 Poziom i uwarunkowania dojrzałości szkolnej dzieci 6-letnich ( na przykładzie Miejskiego Przedszkola nr 8 w Częstochowie ). dr Mariola Wojciechowska
5407
Krawiec Agnieszka 2010 Wpływ bezrobocia rodziców na aspiracje uczniów gimnazjum ( na przykładzie Gimnazjum nr 9 w Kielcach ). dr Mariola Wojciechowska
5408
Madej Edyta 2010 Turystyka jako jedna z form spędzania czasu wolnego przez młodzież licalną ( na przykładzie III Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Kamila Norwida w Kielcach ). dr Mariola Wojciechowska
5409
Matuszczak Adrianna 2010 Uwarunkowania poziomu alkoholizowania się i narkotyzowania się nłodzieży - na przykładzie Młodzieżowych Klubów Osiedlowych "Wolna Strefa" w Kielcach. dr Mariola Wojciechowska
5410
Michta Marta 2010 Agroturystyka jako oferta na czas wolny w opni uczniów gimnazjum i ich rodziców ( na przykładzie Gimanzjum nr 14 w Kielcach ). dr Mariola Wojciechowska
5411
Stąpór Anna 2010 Formy spędzania czasu wolnego przez młodzież gimnazjalną mieszkającą na wsi ( na przykładzie Gimnazjum im. Jana Pawła II w Daleszycach ). dr Mariola Wojciechowska
5412
Żabka Zbigniew 2010 Sport jako kategoria czasu wolnego ( na przykładzie Gimnazjum nr 2 w Jędrzejowie ). dr Mariola Wojciechowska
5413
Łosiowska Renata 2010 Zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne i ich wpływ na wybór ofert w czasie wolnym uczniów klas IV - VI ( na przykładzie Szkoły Podstawowej w Grabiu ). dr Mariola Wojciechowska
5414
Ruszkowska Joanna 2010 Rodzinne uwarunkowania niepowodzeń szkolnych na przykładzie Gimnazjum nr 7 w Kielcach. dr Mariola Wojciechowska
5415
Ślusarczyk Aleksandra 2010 Udział uczniów gimnazjum w zajęciach sportowych organizowanych w szkole i jego uwarunkowania. dr Mariola Wojciechowska
5416
Wójcicki Rafał 2010 Miejsce internetu w czasie wolnym uczniów szkół średnich zawodowych ( na przykładzie Technikum nr 1 w Olkuszu ). dr Mariola Wojciechowska
6767
Baka Daniel 2011 Rodziny dysfunkcyjne i ich wpływ na rozwój wychowanków na przykładzie Placówki Wsparcia Dziennago w Wojniczu i Niedźwiedzy. prof. dr hab. Mariola Wojciechowska
6768
Boszczyk Edyta 2011 Problem uzależnień od internetu wśród dzieci i młodzieży na przykładzie ZSO nr 27 w Kielcach. prof. dr hab. Mariola Wojciechowska
6769
Czajka Małgorzata 2011 Zjawisko narkomanii i narkotyzowania się wśród młodzieży gimnazjalnej. prof. dr hab. Mariola Wojciechowska
6770
Czarnecki Paweł 2011 Sport w życiu osadzonych (na przykładzie Zakładu Karnego Tarnów-Mościce). prof. dr hab. Mariola Wojciechowska
6771
Golmento Katarzyna 2011 Uwarunkowania zachowań agresywnych u dzieci i młodzieży ze Szkoły Podstawowej Nr 15 oraz Gimnazjum Nr 6 w Kielcach. prof. dr hab. Mariola Wojciechowska
6772
Hamelik Marcin 2011 System wartości i poczucie sensu życia u osób bezdomnych na przykładzie miasta Tarnowa. prof. dr hab. Mariola Wojciechowska
6773
Kościelny Piotr 2011 Podkultura więzienna i jej uwarunkowania na przykładzie osadzonych w Zakładzie Karnym w Tarnowie-Mościcach. prof. dr hab. Mariola Wojciechowska
6774
Maciąg Michał 2011 Problemy opiekuńczo-wychowawcze z podopiecznymi Wioski Dziecięcej SOS w Kraśniku. prof. dr hab. Mariola Wojciechowska
6775
Matela Mateusz 2011 Uwarunkowania czasu wolnego młodzieży wiejskiej na podstawie badań w gimnazjum w Ryglicach. prof. dr hab. Mariola Wojciechowska
6776
Miąsko Paweł 2011 Czas wolny i jego uwarunkowania uczniów gimnazjum na przykładzie gimnazjum nr 2 w Bochni. prof. dr hab. Mariola Wojciechowska
6777
Michałek Maciej 2011 Aspiracje życiowe młodzieży gimnazjalnej. prof. dr hab. Mariola Wojciechowska
6778
Miszczyszyn Aneta 2011 Uwarunkowania narkotyzowania się młodzieży gimnazjalnej na podstawie Publicznego Gimnazjum nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim. prof. dr hab. Mariola Wojciechowska
6779
Morgaś Justyna 2011 Czynniki determinujące zakres narkotyzowania się uczniów Zespołu Szkół nr 3 w Ostrowcu Świetokrzyskim. prof. dr hab. Mariola Wojciechowska
6780
Pela Mariusz 2011 Alkoholizowanie się młodzieży nz przykładzie Publicznego Gimnazjum nr 4 w Ostrowcu Świętokrzyskim. prof. dr hab. Mariola Wojciechowska
6781
Podkowa Jacek 2011 Czynniki warunkujące alkoholizowanie się młodzieży na przykładzie Gimnazjum nr 2 w Ostrowcu Świętokrzyskim, Ćmielowie i Brzóstowej. prof. dr hab. Mariola Wojciechowska
6782
Potocka Anna 2011 Czas wolny młodzieży technikum i jego uwarunkowania (na przykładzie Technikum Informatycznego w Zespole Szkół Informatycznych im. gen. Józefa Hauke Bosaka w Kielcach, ul. J. Hauke Bosaka 1). prof. dr hab. Mariola Wojciechowska
6783
Romańska Iwona 2011 Wpływ eurosieroctwa na funkcjonowanie dzieci i młodzieży w szkole (na przykładzie Gimnazjum nr 2 w Pińczowie). prof. dr hab. Mariola Wojciechowska
6784
Ryba Beata 2011 Uwarunkowania osiągnięć szkolnych na pzrykładzie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. św. Siostry Faustyny w Krakowie. prof. dr hab. Mariola Wojciechowska
6785
Szwiec Szczepan 2011 Alkoholizowanie się młodzieży gimnazjalnej i jego uwarunkowania na przykładzie uczniów Publicznego Gimnazjum w Radłowie. prof. dr hab. Mariola Wojciechowska

|<  <<  <  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255    >  >>  >|
Serwis najlepiej przeglądać w rozdzielczości 1024x768 lub wyższej, używając: Mozilla Firefox
Copyright © 2018 Wszechnica Świętokrzyska
webmasters: