Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach

Godło Polski
Bootstrap Slider

Prace dyplomowe - katalog

Niniejszy katalog zawiera tematy prac dyplomowych studentów Wszechnicy Świętokrzyskiej od stycznia 2006 r. do 30 listopada 2012 r.


Katalog ułożony jest w porządku rosnącym wg nazwiska promotora.
Zawiera ponad 8000 rekordów.
Na jednej stronie wyświetlanych jest 30 wpisów, przechodzenie do kolejnych stron odbywa się przez kliknięcie na numer strony znajdujący się nad lub pod tabelą.
|<  <<  <  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254    >  >>  >|


L.p.
Autor
Rok obrony
Temat pracy
Promotor
3721
Pytel Tomasz 2007 Agresja wśród uczniów szkół gimnazjalnych. dr Mariola Wojciechowska
3722
Ziomek Eliza 2007 Dziecko jako ofiara przemocy w środowisku rodzinnym i szkolnym (na podstawie badań przeprowadzonych w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Borkowicach). dr Mariola Wojciechowska
3723
Świetlik Ewa 2007 Funkcjonowanie w roli ucznia dzieci wywodzących się z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Skarżysku-Kamiennej. dr Mariola Wojciechowska
3724
Tarka Karol 2007 Narkotyzowanie się młodzieży ponadgimnazjalnej (na przykładzie badań w Zespole Szkół Zawododowych w Przysusze). dr Mariola Wojciechowska
3725
Reczka Monika 2007 Poziom alkoholizowania się młodzieży w wieku dorastania. dr Mariola Wojciechowska
3726
Roliński Marcin 2007 Poziom alkoholizowania się uczniów szkół średnich (na przykładzie badań w Technikum Mechanicznym i Liceum Ogólnokształcącym w Jędrzejowie). dr Mariola Wojciechowska
3727
Głuch Przemysław 2007 Środowiskowe uwarunkowania alkoholizowania się młodzieży Gimnazjum w Rzucowie. dr Mariola Wojciechowska
3728
Pila Tomasz 2007 Środowiskowe uwarunkowania alkoholizowania się młodzieży średnich szkół zawodowych. dr Mariola Wojciechowska
3729
Bator Karol 2007 Wiedza młodzieży na temat przyczyn, przejawów i skutków agresji na przykładzie szkół ponadgimnazjalnych. dr Mariola Wojciechowska
3730
Jaroń Jacek 2007 Wpływ bezrobocia rodziców na funkcjonowanie dzieci w szkole dr Mariola Wojciechowska
3731
Zbroszczyk Izabela 2007 Wpływ czynników środowiska rodzinnego na funkcjonowanie dziecka w grupie rówieśniczej. dr Mariola Wojciechowska
3732
Agatowski Wojciech 2007 Wpływ środowiska rodzinnego i rówieśniczego na lakoholizowanie się uczniów gimnazjum (na przykładzie Gminy w Bielinach). dr Mariola Wojciechowska
3733
Stępień Ewelina 2007 Przyczyny narkotyzowania się młodzieży licealnej na przykładzie badań w I Liceum Ogólnokształcącym w Ostrowcu Świętokrzyskim. dr Mariola Wojciechowska
3734
Zbroszczyk Agnieszka 2007 Wiedza młodzieży szkół średnich na temat sekt. dr Mariola Wojciechowska
3735
Kocjan Karolina 2007 Wiedza na temat narkomanii i uwarunkowania narkotyzowania się młodzieży liceum ogólnokstzłcącego. dr Mariola Wojciechowska
3736
Zając Katarzyna 2008 Atmosfera wychowawcza w domu a funkcjonowanie dziecka w grupie przedszkolnej na przykładzie Publicznego Przedszkola nr 12 w Tarnowie. dr Mariola Wojciechowska
3737
Ciurkot Robert 2008 Funkcjonowanie w roli uczniów wychowanków z Domów Dziecka na przykładzie Domu Dziecka w Tarnowie. dr Mariola Wojciechowska
3738
Chmiest Wojciech 2008 Miejsce sportu w ofertach czasu wolnego w opinii młodzieży w okresie adolescencji na przykładzie uczestników Parafialnego Klubu Sportowego Albertus w Nowej Hucie. dr Mariola Wojciechowska
3739
Gacek Robert 2008 Narkotyzowanie się młodzieży. dr Mariola Wojciechowska
3740
Kieljan Przemysław 2008 Przemoc i agresja w szkołach gimnazjalnych na przykładzie Gimnazjum w Kazimierzy Wielkiej. dr Mariola Wojciechowska
3741
Bradło Beata 2008 Przyczyny i zakres narkotyzowania się młodzieży licealnej na przykładzie V liceum ogólnokształcącego w Tarnowie. dr Mariola Wojciechowska
3742
Kwiek Iwona 2008 Przyczyny i zakres zachowań agresywnych młodzieży gimnazjalnej (na podstawie Gimnazjum w Pogórskiej Woli). dr Mariola Wojciechowska
3743
Rusiecki Marcin 2008 Uwarunkowania narkotyzowania się uczniów szkół średnich na przykładzie szkoły średniej ZSZ Odonów. dr Mariola Wojciechowska
3744
Błaut Małgorzata 2008 Uwarunkowania środowiska rodzinnego i rówieśniczego narkotyzowania się uczniów gimnazjum na przykładzie Gimnazjum Nr 1 w Miechowie. dr Mariola Wojciechowska
3745
Czernik Paulina 2008 Uwarunkowania środowiska rodzinnego i rówieśniczego, występowania przemocy wśród uczniów szkół zawodowych (na podstawie badań przeprowadzonych w Zespole Szkół Nr 1 w Dębicy). dr Mariola Wojciechowska
3746
Kusion Dorota 2008 Uwarunkowania zachowań agresywnych uczniów klas V i VI na przykładzie Szkoły Podstawowej nr 2 w Tarnowie. dr Mariola Wojciechowska
3747
Szmit Wojciech 2008 Wiedza o konsekwencjach sięgania po narkotyki jako czynnik profilaktyczny narkotyzowania się gimnazjalistów (na przykładzie Gimnazjum nr 36 w Nowej Hucie w Krakowie). dr Mariola Wojciechowska
3748
Dymura Agnieszka 2008 Zajęcia kulturalno-oświatowe w Zakładach Karnych (na podstawie badań przeprowadzonych w Zakładzie Karnym w Nowym Wiśniczu). dr Mariola Wojciechowska
3749
Smolińska-Baranowska Anna 2008 Zakres i częstotliwość alkoholizowania się młodzieży gimnazjalnej (analiza porównawcza na przykładzie gimnazjum nr 10 w Tarnowie oraz gimnazjum w Pogórskiej Woli). dr Mariola Wojciechowska
5405
Bańska Katarzyna 2010 Wycieczka szkolna i działalność rekreacyjna w szkole a efekty pracy szkolnej uczniów w klasach IV - VI ( na przykładzie Publicznej Szkoły Podstawowej w Kurozwękach ). dr Mariola Wojciechowska

|<  <<  <  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254    >  >>  >|
Serwis najlepiej przeglądać w rozdzielczości 1024x768 lub wyższej, używając: Mozilla Firefox
Copyright © 2018 Wszechnica Świętokrzyska
webmasters: