Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach

Godło Polski
Bootstrap Slider

Prace dyplomowe - katalog

Niniejszy katalog zawiera tematy prac dyplomowych studentów Wszechnicy Świętokrzyskiej od stycznia 2006 r. do 30 listopada 2012 r.


Katalog ułożony jest w porządku rosnącym wg nazwiska promotora.
Zawiera ponad 8000 rekordów.
Na jednej stronie wyświetlanych jest 30 wpisów, przechodzenie do kolejnych stron odbywa się przez kliknięcie na numer strony znajdujący się nad lub pod tabelą.
|<  <<  <  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253    >  >>  >|


L.p.
Autor
Rok obrony
Temat pracy
Promotor
5892
Kusek Katarzyna 2012 Kształcenie i wychowanie - a aspiracje życiowe młodzieży przebywającej w Ochotniczych Hufcach Pracy. prof. dr hab. Adam Winiarz
5893
Malec Karolina 2012 Sytuacja szkolna wychowanków Domu Dziecka na przykładzie podopiecznych Powiatowego Zespołu Placówek Pomocy Dziecku i Rodzinie w Nagłowicach. prof. dr hab. Adam Winiarz
5894
Misztal Barbara 2012 Formy i kierunki działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miechowie na tle potrzeb lokalnej społeczności. prof. dr hab. Adam Winiarz
5895
Motyka Wojciech 2012 Geneza, organizacja i funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sieprawiu na tle potrzeb lokalnej społeczności. prof. dr hab. Adam Winiarz
5896
Poterek Zbigniew 2012 Kształcenie i doskonalenie funkcjonariuszy Policji Państwowej w II Rzeczypospolitej. prof. dr hab. Adam Winiarz
5897
Radziszewski Damian 2012 Opiekuńczo-wychowawcza działalność Związku Harcerstwa Polskiego w okresie II Rzeczypospolitej. prof. dr hab. Adam Winiarz
5898
Wójcik Beata 2012 Formy i treści przestępczości doby transformacji społeczno-ustrojowej w świetle akt Prokuratury Okręgowej w Kielcach. prof. dr hab. Adam Winiarz
5899
Zielińska Natalia 2012 Aspiracje i wartości wychowanków Pogotowia Opiekuńczego w Przemyślu. prof. dr hab. Adam Winiarz
5900
Bigaj Anna 2012 Zjawisko uzależnień od środków psychoaktywnych wśród młodzieży Liceum Ogólnokształcącego w Krzeszowicach. prof. dr hab. Adam Winiarz
5901
Bober Rafał 2012 Działalność prewencyjna Policji Państwowej wobec nieletnich. prof. dr hab. Adam Winiarz
5902
Dutkiewicz Maciej 2012 Geneza, organizacja i funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Targu. prof. dr hab. Adam Winiarz
5903
Dziura Sylwia 2012 Sytuacja rodzinna a przestępczość nieletnich na terenie powiatu Dąbrowa Tarnowska. prof. dr hab. Adam Winiarz
5904
Grynda Anna 2012 Utracone dzieciństwo. Losy polskich dzieci deportowanych do Związku Radzieckiego po 1939 r. prof. dr hab. Adam Winiarz
5905
Łagan Anna 2012 Poczucie winy u osadzonych w Zakładzie Karnym typu otwartego i półotwartego. prof. dr hab. Adam Winiarz
5906
Piękoś-Kierepka Izabela 2012 Błędy wychowawcze XVI-XX wieku. Ciągłość i zmiana. prof. dr hab. Adam Winiarz
5907
Radlica Justyna 2012 Subkultyry młodzieżowe w Polsce na przełomie XX i XXI wieku. prof. dr hab. Adam Winiarz
5908
Radłowski Krzysztof 2012 Samouszkodzenia osadzonych w jednostkach penitencjarnych. prof. dr hab. Adam Winiarz
5909
Reczkowski Adam 2012 Zjawisko alkoholizmu wśród młodzieży szkół gimnazjalnych w gminie Gromnik. prof. dr hab. Adam Winiarz
5910
Sadowska Agnieszka 2012 Współczesna rodzina polska jako środowisko opiekuńczo-wychowawcze. prof. dr hab. Adam Winiarz
5911
Siudak Piotr 2012 Myśli i czyny samobójcze młodzieży jako problem społeczny w opinii uczniów gimnazjum. prof. dr hab. Adam Winiarz
5912
Skrobot Rafał 2012 Przemoc w rodzinie polskiej doby transformacji ustrojowej w świetle literatury przedmiotu. prof. dr hab. Adam Winiarz
5913
Soboń Rafał 2012 Geneza, organizacja i funkcjonowanie systemy penitencjarnego w Polsce Ludowej (1945-1989). prof. dr hab. Adam Winiarz
5914
Sobura Agnieszka 2012 Zjawisko narkomanii wśród uczniów gimnazjum na przełomie XX i XXI wieku. prof. dr hab. Adam Winiarz
5915
Surga Izabela 2012 Funkcjonowanie społeczno-moralne dzieci czasowo pozbawionych opieki rodzicielskiej. prof. dr hab. Adam Winiarz
5916
Szczepański Wojciech 2012 Sytuacja szkolna uczniów z rodzin niepełnych. prof. dr hab. Adam Winiarz
5917
Świerad Agnieszka 2012 Funkcjonowanie rodzin z rodzicami wyjeżdżającymi do pracy za granicę. prof. dr hab. Adam Winiarz
5918
Walczak Leszek 2012 Organizacja i funkcjonowanie polskiego systemu penitencjarnego po 1989 r. prof. dr hab. Adam Winiarz
5919
Włodarczyk Katarzyna 2012 Współczesne rodziny polskie o zróżnicowanej dzietności jako środowiska wychowawcze. prof. dr hab. Adam Winiarz
5920
Burdek Roman 2012 Samobójstwa w Policji państwowej w III RP. prof. dr hab. Adam Winiarz
5921
Cupał Marcin 2012 Formy wspomagania rodzin dysfunkcyjnych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bochni. prof. dr hab. Adam Winiarz

|<  <<  <  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253    >  >>  >|
Serwis najlepiej przeglądać w rozdzielczości 1024x768 lub wyższej, używając: Mozilla Firefox
Copyright © 2018 Wszechnica Świętokrzyska
webmasters: