Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach

Godło Polski
Bootstrap Slider

Prace dyplomowe - katalog

Niniejszy katalog zawiera tematy prac dyplomowych studentów Wszechnicy Świętokrzyskiej od stycznia 2006 r. do 30 listopada 2012 r.


Katalog ułożony jest w porządku rosnącym wg nazwiska promotora.
Zawiera ponad 8000 rekordów.
Na jednej stronie wyświetlanych jest 30 wpisów, przechodzenie do kolejnych stron odbywa się przez kliknięcie na numer strony znajdujący się nad lub pod tabelą.
|<  <<  <  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252    >  >>  >|


L.p.
Autor
Rok obrony
Temat pracy
Promotor
5862
Prociak Joanna 2010 Geneza, organizacja i funkcjonowanie Aresztu Śledczego w Nisku w latach 1974-2005. prof. dr hab. Adam Winiarz
5863
Rzepa Michał 2010 Geneza, rozwój i funkcjonowanie wolontariatu w Polsce. prof. dr hab. Adam Winiarz
5864
Skrzela Edyta 2010 Nagrody i kary w procesie edukacji wczesnoszkolnej. prof. dr hab. Adam Winiarz
5865
Świętek Urszula 2010 Zjawisko narkomanii wśród uczniów szkół ponadpodstawowych w Dąbrowie Tarnowskiej. prof. dr hab. Adam Winiarz
5866
Tarasek Jacek 2010 Kształtowanie się sympatii i antypatii u uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej w Stróżnej. prof. dr hab. Adam Winiarz
5867
Wnęk Artur 2010 Przemoc w rodzinie w świetle działania Komendy Powiatowej Policji w Brzesku. prof. dr hab. Adam Winiarz
5868
Wójcik Beata 2010 Moralność społeczeństwa polskiego w świetle akt Prokuratury Okręgowej w Kielcach z lat 2004 - 2008. prof. dr hab. Adam Winiarz
5869
Wróbel Justyna 2010 Profilaktyka przeciwalkoholowa w szkołach ponadpodstawowych w Szczucinie. prof. dr hab. Adam Winiarz
5870
Czop Dariusz 2010 Wpływ alkoholizmu ojców na agresywne zachowania dzieci. prof. dr hab. Adam Winiarz
5871
Dąbrowska Jolanta 2010 Aspiracje życiowe młodzieży niedostosowanej społecznie. prof. dr hab. Adam Winiarz
5872
Hebda Mateusz 2010 Przestępczość nieletnich w Polsce w latach 1989-2009. prof. dr hab. Adam Winiarz
5873
Kornaś Radosław 2010 Geneza i rozwój praw dziecka w Europie i Polsce. prof. dr hab. Adam Winiarz
5874
Podraza Waldemar 2010 Geneza, organizacja i funkcjonowanie dydaktyczno-wychowawcze Zespołu Szkół w Łękach Dolnych. prof. dr hab. Adam Winiarz
5875
Prus Sylwia 2010 Ryzyko uzależnień od środków psychoaktywnych wśród uczniów Gimnazjum Nr 23 w Kielcach. prof. dr hab. Adam Winiarz
5876
Równicka Monika 2010 Geneza, organizacja i funkcjonowanie Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jędrzejowie. prof. dr hab. Adam Winiarz
5877
Słowik Tomasz 2010 Zjawisko prostytucji w Polsce na przełomie XX i XXI wieku. prof. dr hab. Adam Winiarz
5878
Ściubisz Wojciech 2010 Przestępczość nieletnich w Polsce Ludowej (1944-1989). prof. dr hab. Adam Winiarz
5879
Ambryszewska Beata 2012 Geneza, organizacja i funkcjonowanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chmielniku. prof. dr hab. Adam Winiarz
5880
Badocha Elżbieta 2012 Efektywność pracy kuratorów sądowych na przykładzie Sądu Rejonowego w Busku Zdroju. prof. dr hab. Adam Winiarz
5881
Błaut Krystian 2012 Wpływ sytuacji rodzinnej na przestępczość nieletnich na terenie miasta Krakowa - Podgórza. prof. dr hab. Adam Winiarz
5882
Bugajska Lucyna 2012 Rola kuratora sądowego w procesie resocjalizacji osób nieletnich na podstawie doświadczeń Sądu Rejonowego w Busku Zdroju. prof. dr hab. Adam Winiarz
5883
Całka Kinga 2012 Przyczyny niepowodzeń szkolnych występujących w klasach gimnazjalnych. prof. dr hab. Adam Winiarz
5884
Całka Małgorzata 2012 Dzieje pomocy społecznej w gminie Bochnia. prof. dr hab. Adam Winiarz
5885
Cieślik Magdalena 2012 Współczesna rodzina polska jako środowisko opiekuńczo-wychowawcze. prof. dr hab. Adam Winiarz
5886
Cyboroń Dorota 2012 Zachowania agresywne uczniów Szkoły Podstawowej w Czarnej. prof. dr hab. Adam Winiarz
5887
Gacek Piotr 2012 Funkcjonowanie społeczne dzieci czasowo pozbawionych opieki rodzicielskiej. prof. dr hab. Adam Winiarz
5888
Gajli Agnieszka 2012 Sytuacja rodzinna a zachowania agresywne uczniów bocheńskich gimnazjów. prof. dr hab. Adam Winiarz
5889
Golc Agnieszka 2012 Zjawisko alkoholizmu w Kielcach i jego społeczne koszty. prof. dr hab. Adam Winiarz
5890
Jakubowska Magdalena 2012 Stosunek uczniów gimnazjum do alkoholu i narkotyków. prof. dr hab. Adam Winiarz
5891
Kapcia Elżbieta 2012 Problem współuzależnienia w rodzinie z chorobą alkoholową w gminie Bochnia. prof. dr hab. Adam Winiarz

|<  <<  <  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252    >  >>  >|
Serwis najlepiej przeglądać w rozdzielczości 1024x768 lub wyższej, używając: Mozilla Firefox
Copyright © 2018 Wszechnica Świętokrzyska
webmasters: