Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach

Godło Polski
Bootstrap Slider

Prace dyplomowe - katalog

Niniejszy katalog zawiera tematy prac dyplomowych studentów Wszechnicy Świętokrzyskiej od stycznia 2006 r. do 30 listopada 2012 r.


Katalog ułożony jest w porządku rosnącym wg nazwiska promotora.
Zawiera ponad 8000 rekordów.
Na jednej stronie wyświetlanych jest 30 wpisów, przechodzenie do kolejnych stron odbywa się przez kliknięcie na numer strony znajdujący się nad lub pod tabelą.
|<  <<  <  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246    >  >>  >|


L.p.
Autor
Rok obrony
Temat pracy
Promotor
5345
Zgłobicki Grzegorz 2012 Pomoc postpenitencjarna osadzonym na przykładzie dokumentacji Zakładu Karnego w Nowym Wiśniczu za lata 2000 - 2010. dr Małgorzata Wasilewska
5346
Ziaja Elżbieta 2012 Resocjalizacja osadzonych niebezpiecznych na przykładzie Zakładu Karnego w Tarnowie. dr Małgorzata Wasilewska
5347
Bęben Magdalena 2012 Funkcjonowanie Domu Dziecka w Krakowie. dr Małgorzata Wasilewska
5348
Czekaj Edyta 2012 Działalność wolontariatu na rzecz podopiecznych Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Miechowie. dr Małgorzata Wasilewska
5349
Gula Justyna 2012 Wykorzystanie baśni i bajek w wychowaniu moralnym dzieci (na przykładzie przedszkola w Radlinie). dr Małgorzata Wasilewska
5350
Irek Sylwia 2012 Psychospołeczne konsekwencje wychowywania się w rodzinie niepełnej na przykładzie rodzin z województwa świętokrzyskiego. dr Małgorzata Wasilewska
5351
Kalicińska Aneta 2012 Funkcjonowanie Osiedlowego Klubu Kultury "Polonez" w Kielcach. dr Małgorzata Wasilewska
5352
Kiereś Karolina 2012 Sytuacja dziecka w rodzinie wiejskiej (na przykładzie uczniów Szkoły Podstawowej w Gołczy). dr Małgorzata Wasilewska
5353
Micyk Iwona 2012 Problemy egzystencjalne dzieci z rodzin alkoholowych (na przykładzie uczniów Szkoły Podstawowej w Bukowskiej Woli). dr Małgorzata Wasilewska
5354
Moskwa-Raczyńska Aneta 2012 Przejawy kryzysu rodziny na przykładzie rodzin uczniów Zespołu Szkół nr 3 w Suchedniowie. dr Małgorzata Wasilewska
5355
Śmiechowicz Elżbieta 2012 Pomoc instytucjonalna dzieciom z rodzin alkoholowych na terenie Kielc. dr Małgorzata Wasilewska
5356
Urych Justyna 2012 Działalność wolontariatu na rzecz podpiecznych hospicjum w Miechowie. dr Małgorzata Wasilewska
5357
Wiącek Radosław 2012 Działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielinach. dr Małgorzata Wasilewska
5358
Oleś Ewa 2012 Wykorzystanie zabawy i zabawek w procesie przygotowania dzieci do nauki szkolnej. dr Małgorzata Wasilewska
3598
Szczerek Martyna 2006 Prostytucja jako czynnik kryminologiczny. dr Krzysztof Wątorek
3599
Sańpruch Małgorzata 2006 Alkoholizm jako patologia społeczna na terenie Gminy Górno. dr Krzysztof Wątorek
3600
Iwan Łukasz 2006 Charakterystyka subkultury "Blokersów" na terenie miasta Kielce. dr Krzysztof Wątorek
3601
Wiatr Weronika 2006 Formy przeciwdziałania przestępczości i patologii społecznej na przykładzie powiatu Pińczowskiego. dr Krzysztof Wątorek
3602
Jurkiewicz Ewa 2006 Kształtowanie opinii społecznej o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego przez lokalne media na przykładzie miasta Kielc. dr Krzysztof Wątorek
3603
Jurczak Łukasz 2006 Matodologiczne aspekty zwalczania przestępczości dokonywanej przez cudzoziemców. dr Krzysztof Wątorek
3604
Słoń Paweł 2006 Patologie społeczne wśród kibiców na przykładzie "Kolportera Korony Kielce". dr Krzysztof Wątorek
3605
Kędziora Krzysztof 2006 Pomoc postpenitencjarna na przykładzie Zakładu Karnego w Nowym Sączu. dr Krzysztof Wątorek
3606
Socha Mariusz 2006 Przejawy podkultury więziennej w Zakładzie Karnym w Pińczowie. dr Krzysztof Wątorek
3607
Kuroś Dariusz 2006 Przemoc w rodzinie jako patologia społeczna na przykładzie gminy Daleszyce. dr Krzysztof Wątorek
3608
Skrzyniarz Arleta 2006 Przemoc wobec dziecka w rodzinie na przykładzie szkoły podstawowej w Bodzentynie. dr Krzysztof Wątorek
3609
Fijałkowska Mirosława 2006 Przyczyny alkoholizmu wśród młodzieży na terenie Kielc. dr Krzysztof Wątorek
3610
Reczyńska Halina 2006 Rola kuratora w procesie resocjalizacji na przykładzie Sądu Rejonowego w Kielcach. dr Krzysztof Wątorek
3611
Szmit Aleksandra 2006 Skala zjawiska narkomanii na przykładzie Zespołu Szkół Gimnazjalnych w Stadnickiej Woli powiat konecki. dr Krzysztof Wątorek
3612
Sojda Grzegorz 2006 Zamach samobójcze zakończone zgonem. dr Krzysztof Wątorek
3613
Kowalski Mariusz 2006 Zmiany jakościowo-ilościowe przestępczości nieletnich w województwie świętokrzyskim w latach 1999-2005. dr Krzysztof Wątorek

|<  <<  <  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246    >  >>  >|
Serwis najlepiej przeglądać w rozdzielczości 1024x768 lub wyższej, używając: Mozilla Firefox
Copyright © 2018 Wszechnica Świętokrzyska
webmasters: