Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach

Godło Polski
Bootstrap Slider

Prace dyplomowe - katalog

Niniejszy katalog zawiera tematy prac dyplomowych studentów Wszechnicy Świętokrzyskiej od stycznia 2006 r. do 30 listopada 2012 r.


Katalog ułożony jest w porządku rosnącym wg nazwiska promotora.
Zawiera ponad 8000 rekordów.
Na jednej stronie wyświetlanych jest 30 wpisów, przechodzenie do kolejnych stron odbywa się przez kliknięcie na numer strony znajdujący się nad lub pod tabelą.
|<  <<  <  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245    >  >>  >|


L.p.
Autor
Rok obrony
Temat pracy
Promotor
5315
Pomocnik Justyna 2011 Przejawy uczniowskiej agresji i jej uwarunkowania w środowisku wiejskim na przykładzie uczniów Szkoły Podstawowej w Łącznej. dr Małgorzata Wasilewska
5316
Relidzyńska Anna 2011 Trudności wychowawcze jako konsekwencje konfliktów w rodzinie na przykładzie uczniów Szkoły Podstawowej w Kapałowie. dr Małgorzata Wasilewska
5317
Szcześniak Anita 2011 Fobie szkolne młodzieży na przykładzie uczniów Publicznego Gimnazjum w Majdowie. dr Małgorzata Wasilewska
5318
Szwach Karolina 2011 Przysposobienie wychowanków domu dziecka do samodzielnego życia (na przykładzie wychowanków Domu Dziecka w Nagłowicach). dr Małgorzata Wasilewska
5319
Wieczorek Anna 2011 Style życia młodzieży w środowisku wiejskim na przykładzie Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Samsonowie. dr Małgorzata Wasilewska
5320
Wróblewska Katarzyna 2011 Sytuacje trudne w pracy wychowawcy internatu na przykładzie Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych w Kielcach. dr Małgorzata Wasilewska
5321
Chlebowska Anna 2011 Wzory zachowań eksponowane w programach telewizyjnych oglądanych przez dzieci na przykładzie uczniów szkoły podstawowej w Goździe. dr Małgorzata Wasilewska
5322
Grabda Paulina 2011 Opieka nad dziećmi sprawiającymi trudności wychowawcze w świetlicy szkolnej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Połańcu. dr Małgorzata Wasilewska
5323
Dąbek Agnieszka 2012 Środowiskowe uwarunkowania zachowań agresywnych uczniów Gimnazjum Nr 42 w Krakowie. dr Małgorzata Wasilewska
5324
Najberg-Giercarz Ewelina 2012 Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania kryzysu rodzicielstwa (na przykładzie rodzin dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej nr 97 w Krakowie). dr Małgorzata Wasilewska
5325
Pasionek Sylwia 2012 Przyzwyczajenie dzieci do komputera i korzystanie z jego funkcji na przykładzie uczniów Szkoły Podstawowej im. Św. Wincentwego Pallotiego w Krakowie. dr Małgorzata Wasilewska
5326
Buchacz Łukasz 2012 Działalność służb mundurowych w powiecie tarnowskim w zakresie bezpieczeństwa mieszkańców w latach 2006-2010. dr Małgorzata Wasilewska
5327
Chojecki Adam 2012 Samouszkodzenia w warunkach izalacji więziennej na przykładzie osadzonych w Zakładzie Karnym w Nowym Wiśniczu. dr Małgorzata Wasilewska
5328
Kamiński Adam 2012 Handel żywym towarem jako przejaw przestępczości zorganizowanej, na podstawie akt Centralnego Biura Śledczego w Krakowie. dr Małgorzata Wasilewska
5329
Karteczka Tomasz 2012 Resocjalizacja poprzez pracę osadzonych w Zakładzie Karnym w Nowym Wiśniczu w latach 2005-2010. dr Małgorzata Wasilewska
5330
Kokoszka Łukasz 2012 Postawy osadzonych recydywistów w zakładzie karnym wobec skazanych za przestępstwa na tle seksualnym (na przykładzie Zakładu Karnego w Nowym Wiśniczu). dr Małgorzata Wasilewska
5331
Kozioł Dariusz 2012 Przestępczość nieletnich w Krakowie w latach 2000 - 2010. dr Małgorzata Wasilewska
5332
Kozłowski Maciej 2012 Przeciwdziałanie przestępczości i patologiom społecznym na terenie powiatu tarnowskiego w latach 2006-2011. dr Małgorzata Wasilewska
5333
Kubicz-Krzywoń Jolanta 2012 Zatrudnienie skazanych jako forma resocjalizacji przez pracę w latach 2005-2011 na przykładzie Zakładu Karnego w Tarnowie-Mościce. dr Małgorzata Wasilewska
5334
Pyzdek Małgorzata 2012 Wartości i normy społeczne młodzieży szkół średnich w powiecie tarnowskim. dr Małgorzata Wasilewska
5335
Równicki Leszek 2012 Przestępczość na obszarach kolejowych w latach 2010-2011 na podstawie danych Komendy Regionalnej Straży Ochrony Kolei w Kielcach. dr Małgorzata Wasilewska
5336
Rybka Magdalena 2012 Niedostosowanie społeczne wśród młodzieży na przykładzie Gimnazjum Nr 1 w Bochni w latach 1999 - 2010. dr Małgorzata Wasilewska
5337
Ryk Grzegorz 2012 Styl życia młodzieży w środowisku małego miasta na przykładzie uczniów szkół średnich w Szczucinie. dr Małgorzata Wasilewska
5338
Solińska Cecylia 2012 System wartości młodzieży w środowisku miejskim (na przykładzie uczniów szkół średnich w Nowym Sączu). dr Małgorzata Wasilewska
5339
Świerczek Izabela 2012 Pokonywanie trudności wychowawczych w domu dziecka (na przykładzie Zespołu Jednostek Wspierających Rodzinę w Dąbrowie Tarnowskiej. dr Małgorzata Wasilewska
5340
Trzos Albert 2012 Orzekanie i wykonywanie kary śmierci na świecie dawniej i współcześnie. dr Małgorzata Wasilewska
5341
Tutaj Anna 2012 Społeczne i prawne aspekty użytkowania Internetu przez dzieci i młodzież - zarys monograficzny. dr Małgorzata Wasilewska
5342
Woroniecka Grażyna 2012 Przyczyny wykluczenia społecznego (na przykładzie podopiecznych Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn w Sandomierzu). dr Małgorzata Wasilewska
5343
Wróblewski Grzegorz 2012 Tolerancja odmienności w postawach studentów uczelni kieleckich. dr Małgorzata Wasilewska
5344
Wrzesień Damian 2012 Sytuacje trudne w zawodzie policjanta na przykładzie pracowników Komendy Wojewódzkiej w Kielcach. dr Małgorzata Wasilewska

|<  <<  <  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245    >  >>  >|
Serwis najlepiej przeglądać w rozdzielczości 1024x768 lub wyższej, używając: Mozilla Firefox
Copyright © 2018 Wszechnica Świętokrzyska
webmasters: