Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach

Godło Polski
Bootstrap Slider

Prace dyplomowe - katalog

Niniejszy katalog zawiera tematy prac dyplomowych studentów Wszechnicy Świętokrzyskiej od stycznia 2006 r. do 30 listopada 2012 r.


Katalog ułożony jest w porządku rosnącym wg nazwiska promotora.
Zawiera ponad 8000 rekordów.
Na jednej stronie wyświetlanych jest 30 wpisów, przechodzenie do kolejnych stron odbywa się przez kliknięcie na numer strony znajdujący się nad lub pod tabelą.
|<  <<  <  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29    >  >>  >|


L.p.
Autor
Rok obrony
Temat pracy
Promotor
4197
Nowak Tomasz 2010 Patologie społeczne w rodzinach bezrobotnych w świetle badań w mieście Jędrzejów. dr Teresa Chabior
4198
Pacyna Małgorzata 2010 Agresja i przemoc wśród wychowanków Domu Dziecka w Kazimierzy Wielkiej. dr Teresa Chabior
4199
Pośliński Grzegorz 2010 Kobiety jako ofiary przemocy w świetle badań na terenie powiatu jędrzejowskiego. dr Teresa Chabior
4200
Smalarz Łukasz 2010 Eurosieroctwo i jego wpływ na trudności wychowawcze dzieci w świetle badań rodzin w Tuchowie. dr Teresa Chabior
4201
Szydłowski Michał 2010 Alkoholizowanie się młodzieży na przykładzie badań w Liceum Nr 29 w Krakowie. dr Teresa Chabior
4202
Baka Tobiasz 2010 Sposoby spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież w środowisku wiejskim (na przykładzie badań w Dębnie). dr Teresa Chabior
4203
Banach Grzegorz 2010 Narkotyzowanie się młodzieży - próba określenia zjawiska w świetle badań na terenie Nowego Sącza. dr Teresa Chabior
4204
Gacek Piotr 2010 Trudności wychowawcze dzieci z rodzin tymczasowo niepełnych w powiecie bocheńskim. dr Teresa Chabior
4205
Grzebień Józef 2010 Handel ludźmi jako rodzaj patologii społecznej. dr Teresa Chabior
4206
Kaczmarczyk Daria 2010 Ośrodek Rehabilitacji dla Osób Uzależnionych od Środków Psychoaktywnych NZOZ "Nadzieja Rodzinie" w Pałęgach. dr Teresa Chabior
4207
Kamińska Anna 2010 Przejawy dyskryminacji wobec osób starszych w świetle badań wśród słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Kielcach. dr Teresa Chabior
4208
Krawiec Dominika 2010 Opinie na temat alternatywnych związków małżeńskich wśród studentów Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach. dr Teresa Chabior
4209
Marczewski Karol 2010 Prostytucja jako problem społeczny w świetle dokumentów Komendy Miejskiej Policji w Krakowie. dr Teresa Chabior
4210
Tkacz Tomasz 2010 Funkcjonowanie młodzieży szkół średnich w grupach nieformalnych. dr Teresa Chabior
4211
Zieliński Karol 2010 Społeczne formy przeciwdziałań dyskryminacji osób niepełnosprawnych w opiniach studentów Wszechnicy Świętokrzyskiej. dr Teresa Chabior
4212
Ziemba Kamil 2010 Resocjalizacja trudnej młodzieży na przykładzie badań w Zakładzie Poprawczym w Ostrowcu Świętokrzyskim. dr Teresa Chabior
4213
Chaj Łukasz 2010 Społeczne i zawodowe funkcjonowanie osób uzależnionych od alkoholu w świetle badań na terenie gminy Jędrzejów. dr Teresa Chabior
4214
Cieśla Tomasz 2010 Wybrane patologie społeczne w rodzinach alkoholowych w świetle badań na terenie Warszawa Bielany. dr Teresa Chabior
4215
Czesak Arkadiusz 2010 Resocjalizacja nieletnich na przykładzie kuratora sądowego w Bochni. dr Teresa Chabior
4216
Kowalik Jagoda 2010 Opinie studentów studiów niestacjonarnych Wszechnicy Świętokrzyskiej na temat eutanazji. dr Teresa Chabior
4217
Mołas Krzysztof 2010 Agresja wśród młodzieży w Gimnazjum Nr 1 w Busku-Zdroju. dr Teresa Chabior
4218
Zaborska Justyna 2011 Wiedza przyrodnicza uczniów klas I - III szkół podstawowych w środowisku wiejskim. dr Teresa Chabior
4219
Cwar Michał 2011 Środowisko rodzinne a alkoholizowanie się nieletnich na przykładzie badań przeprowadzonych w Technikum Ekonomiczno-Ogrodniczym w Tarnowie. dr Teresa Chabior
4220
Gwóźdź Piotr 2011 Agresja wśród młodzieży w świetle badań w gimnazjum w Opatowcu. dr Teresa Chabior
4221
Sękowski Piotr 2011 Trudności wychowawcze dzieci z rodzin bezrobotnych w świetle badań przeprowadzonych w Kielcach. dr Teresa Chabior
4222
Adach Renata 2011 Bezdomność i strategie wychodzenia z niej na przykładzie badań w Domu dla Osób Bezdomnych i Najuboższych Monar-Markot w Stąporkowie. dr Teresa Chabior
4223
Charczuk Beata 2011 Funkcjonowanie dzieci w rodzinach dotkniętych bezrobociem z terenu Kielc i okolic. dr Teresa Chabior
4224
Cholewińska Anna 2011 Alternatywne formy życia rodzinnego w opiniach studentów Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim. dr Teresa Chabior
4225
Dunal Agata 2011 Praca a rodzina - wybory życiowe młodych kobiet w świetle badań w Ostrowcu Świętokrzyskim. dr Teresa Chabior
4226
Gawlik Paweł 2011 Przemoc wśród młodzieży i jej wpływ na funkcjonowanie w grupie rówieśniczej w świetle badań przeprowadzonych w Publicznym Gimnazjum w Dąbrowie Tarnowskiej. dr Teresa Chabior

|<  <<  <  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29    >  >>  >|
Serwis najlepiej przeglądać w rozdzielczości 1024x768 lub wyższej, używając: Mozilla Firefox
Copyright © 2018 Wszechnica Świętokrzyska
webmasters: