Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach

Godło Polski
Bootstrap Slider

Prace dyplomowe - katalog

Niniejszy katalog zawiera tematy prac dyplomowych studentów Wszechnicy Świętokrzyskiej od stycznia 2006 r. do 30 listopada 2012 r.


Katalog ułożony jest w porządku rosnącym wg nazwiska promotora.
Zawiera ponad 8000 rekordów.
Na jednej stronie wyświetlanych jest 30 wpisów, przechodzenie do kolejnych stron odbywa się przez kliknięcie na numer strony znajdujący się nad lub pod tabelą.
|<  <<  <  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244    >  >>  >|


L.p.
Autor
Rok obrony
Temat pracy
Promotor
5285
Dulewicz Sylwia 2011 Kryzys funkcjonalny i normatywny rodzin rozbitych (na przykładzie rodzin w Gminie Smyków). dr Małgorzata Wasilewska
5286
Gajos Robert 2011 Działalność Domu Dziecka w Sarnowie. dr Małgorzata Wasilewska
5287
Gawor Agnieszka 2011 Cierpienie jako sposób doświadczania siebie i świata. dr Małgorzata Wasilewska
5288
Gębarowska Wioletta 2011 Jednostkowe i społeczne konsekwencje emigracji zarobkowej kobiet na przykładzie mieszkanek gminy Gromnik. dr Małgorzata Wasilewska
5289
Hałkowska Emanuela 2011 Przemiany rodziny w małym mieście po transformacji ustrojowej w Polsce na przykładzie rodzin w Bochni i Sławnie. dr Małgorzata Wasilewska
5290
Janas Martyna 2011 Jakość życia ludzi starych na przykładzie mieszkańców Domu Pomocy Społecznej Cichy Zakątek w Końskich. dr Małgorzata Wasilewska
5291
Janyst Magdalena 2011 Zaspokajanie potrzeb dziecka w rodzinie niepełnej na przykładzie rodzin w Kielc. dr Małgorzata Wasilewska
5292
Juśkiewicz Ewa 2011 Osiągnięcia szkolne dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym (na przykładzie Gimnazjum w Miedzierzy). dr Małgorzata Wasilewska
5293
Kasperek Agata 2011 Wolontariat jako dobrowolna forma opieki i pomocy potrzebującym na podstawie Caritas Kielce. dr Małgorzata Wasilewska
5294
Kisielewska Marta 2011 Aktywne formy spędzania czasu wolnego na przykładzie VII Liceum Ogólnokształcącego w Kielcach. dr Małgorzata Wasilewska
5295
Kulig-Koźbiał Ilona 2011 Przejawy i przyczyny niepowodzeń szkolnych uczniów Szkoły Podstawowej Nr 15 w Rybniku. dr Małgorzata Wasilewska
5296
Kwiecień Aneta 2011 Środowiskowe uwarunkowania osiągnięć szkolnych na przykładzie uczniów Szkoły Podstawowej w Ciepłej. dr Małgorzata Wasilewska
5297
Lisowska Izabela 2011 Proces resocjalizacji dzieci niedostosowanych społecznie w ośrodkach wsparcia dziennego na przykładzie Świetlicy Środowiskowej w Końskich. dr Małgorzata Wasilewska
5298
Litwinko Sylwia 2011 Arteterapia osób upośledzonych umysłowo i chorych psychicznie na przykładzie Środowiskowego Domu Samopomocy w Proszowicach. dr Małgorzata Wasilewska
5299
Litwińska Ewa 2011 Działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącznej. dr Małgorzata Wasilewska
5300
Łyczak Magdalena 2011 Trudności adaptacyjne pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej "DOM Kombatanta" w Łaziskach. dr Małgorzata Wasilewska
5301
Mazur Agata 2011 Psychospołeczne konsekwencje molestowania seksualnego. Zarys monograficzny. dr Małgorzata Wasilewska
5302
Pieczaba Weronika 2011 Funkcjonowanie Domu Samotnej Matki z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Kielcach. dr Małgorzata Wasilewska
5303
Purska Paulina 2011 Stosowanie rysunku w diagnozie pedagogicznej na przykładzie przedszkola w Słupi Jędrzejowskiej. dr Małgorzata Wasilewska
5304
Seredyńska Agnieszka 2011 Problemy życiowe samotnych matek w Bochni. dr Małgorzata Wasilewska
5305
Skiba Anna 2011 Stymulowanie rozwoju społecznego i moralnego dzieci z wykorzystaniem bajek i baśni (na przykładzie Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Jędrzejowie). dr Małgorzata Wasilewska
5306
Śledź Marta 2011 Relacje społeczne dzieci zdrowych i niepełnosprawnych w klasie integracyjnej na podstawie badań przeprowadzonych w klasie szóstej w Zespole Szkół Integracyjnych im. Jana Pawła II w Radomiu. dr Małgorzata Wasilewska
5307
Śmiech Agnieszka 2011 Aspiracje życiowe młodzieży na przykładzie uczniów I Liceum Ogólnokształcącego Nr 1 w Busku-Zdroju. dr Małgorzata Wasilewska
5308
Walczak Anna 2011 Postawy społeczne osób wierzących na przykładzie studentów Politechniki Świętokrzyskiej. dr Małgorzata Wasilewska
5309
Wiecha Anna 2011 Działalność Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Kielcach. dr Małgorzata Wasilewska
5310
Woldański Zbigniew 2011 Taniec jako terapeutyczna forma stymulowania rozwoju dziecka - monografia. dr Małgorzata Wasilewska
5311
Wrona Joanna 2011 Rozumienie pojęć moralnych przez dzieci sześcioletnie w Przedszkolu Samorządowym w Lipnicy Murowanej. dr Małgorzata Wasilewska
5312
Biel Barbara 2011 Praca dydaktyczno-wychowawcza z uczniami o specjalnych potrzebach w Zespole Szkół Społecznych nr 1 im. Ks. J. Twardowskiego w Rzeszowie. dr Małgorzata Wasilewska
5313
Bucka Maja 2011 Oglądanie telewizji przez dzieci 6-letnie na przykładzie Szkoły Podstawowej, Przedszkola i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Samsonowie. dr Małgorzata Wasilewska
5314
Grzywna Anna 2011 Przyczyny pobytu dzieci w Policyjnej Izbie dziecka w Kielcach. dr Małgorzata Wasilewska

|<  <<  <  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244    >  >>  >|
Serwis najlepiej przeglądać w rozdzielczości 1024x768 lub wyższej, używając: Mozilla Firefox
Copyright © 2018 Wszechnica Świętokrzyska
webmasters: