Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach

Godło Polski
Bootstrap Slider

Prace dyplomowe - katalog

Niniejszy katalog zawiera tematy prac dyplomowych studentów Wszechnicy Świętokrzyskiej od stycznia 2006 r. do 30 listopada 2012 r.


Katalog ułożony jest w porządku rosnącym wg nazwiska promotora.
Zawiera ponad 8000 rekordów.
Na jednej stronie wyświetlanych jest 30 wpisów, przechodzenie do kolejnych stron odbywa się przez kliknięcie na numer strony znajdujący się nad lub pod tabelą.
|<  <<  <  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243    >  >>  >|


L.p.
Autor
Rok obrony
Temat pracy
Promotor
3593
Szymańska Grażyna 2008 Wizja przyjaznej szkoły w percepcji uczniów Gimnazjum w Chmielniku. dr Malgorzata Wasilewska
3594
Owczarczyk Marcin 2008 Problem bezrobocia na terenie gminy Busko-Zdrój w latach 2002-2007. dr Malgorzata Wasilewska
3595
Piła Artur 2008 Przestępczość nieletnich w Busku-Zdroju w latach 2001-2006. dr Malgorzata Wasilewska
3596
Majka Urszula 2009 Przestępczość kobiet na wsi w latach 2003-2006 w województwie świętokrzyskim. dr Malgorzata Wasilewska
3597
Zych Jarosław 2009 Społeczne uwarunkowania niepowodzeń szkolnych na przykładzie Szkoły Podstawowej w Solcu Zdroju. dr Malgorzata Wasilewska
5260
Adamus Ewa 2010 Opieka nad dzieckiem w wieku przedszkolnym w środowisku miejskim na przykładzie przedszkoli w Miechowie. dr Małgorzata Wasilewska
5261
Dys Renata 2010 Wykorzystanie muzykoterapii w pracy z dziećmi autystycznymi na przykładzie Zespołu Szkół Specjalnych nr 6 w Krakowie. dr Małgorzata Wasilewska
5262
Jordan Anna 2010 Uwarunkowania niepowodzeń szkolnych młodzieży ponadgimnazjalnej mieszkającej w internacie (na przykładzie wychowanków internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 we Włoszczowie). dr Małgorzata Wasilewska
5263
Kosek Edyta 2010 Rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Zebrzydowicach. dr Małgorzata Wasilewska
5264
Lasota Anna 2010 Asertywność i podmiotowość w świadomości młodzieży na przykładzie uczniów Gimnazjum w Kostomłotach. dr Małgorzata Wasilewska
5265
Nowak Bożena 2010 Terapeutyczna rola zabawy w przedszkolu. Zarys monograficzny. dr Małgorzata Wasilewska
5266
Pęcak Agnieszka 2010 Przemiany rodziny, kształtowanie się ról rodzicielskich w XX wieku na przykładzie rodzin wielopokoleniowych w Przemyślu. dr Małgorzata Wasilewska
5267
Pociejewska Cecylia 2010 Znaczenie Indywidualnego Planu Wsparcia w rozwijaniu aktywności kulturalno-religijnej mieszkańców Domu Pomocy Społecznej im. Florentyny Malskiej w Kielcach. dr Małgorzata Wasilewska
5268
Prokop Jadwiga 2010 Idealny nauczyciel-wychowawca w opinii uczniów klas gimnazjalnych na przykładzie uczniów Gimnazjum w Lubczy. dr Małgorzata Wasilewska
5269
Sieczka Marian 2010 Proces rehabilitacji społecznej i zawodowej osób z upośledzeniem umysłowym w latach 2004-2009 na przykładzie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Skarżysku-Kamiennej. dr Małgorzata Wasilewska
5270
Szymkiewicz Adam 2010 Działalność Domu Pomocy Społecznej w Zgórsku. dr Małgorzata Wasilewska
5271
Zych Bernadeta 2010 Muzykoterapia jako forma pomocy dzieciom z ADHD. dr Małgorzata Wasilewska
5272
Żółtak Monika 2010 Atmosfera wychowawcza rodziny w opiniach uczniów Gimnazjum nr 4 w Jędrzejowie. dr Małgorzata Wasilewska
5273
Grotkiewicz Paulina 2010 Problemy opiekuńczo-wychowawcze w Domu Dziecka w Nagłowicach. dr Małgorzata Wasilewska
5274
Stanik Magdalena 2010 Muzykoterapia i reminiscencja jako szansa rozwoju w okresie późnej dorosłości - na przykładzie pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w Jędrzejowie. dr Małgorzata Wasilewska
5275
Mendelowska Ewelina 2011 Plany życiowe dzieci pochodzących z rodzin wielodzietnych w Kielcach. dr Małgorzata Wasilewska
5276
Michta Kamila 2011 Stymulowanie rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym przez zabawę na przykładzie przedszkola w Kostomłotach. dr Małgorzata Wasilewska
5277
Adamus Małgorzata 2011 Terapeutyczna funkcja zabawy w przedszkolu na przykładzie Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Miechowie. dr Małgorzata Wasilewska
5278
Bałaga Ewelina 2011 Opieka nad dziećmi niepełnosprawnymi ruchowo w Szpitalu Dziecięcym "Górka" w Busku-Zdroju. dr Małgorzata Wasilewska
5279
Banaś Julita 2011 Plany życiowe dzieci z rodzin wielodzietnych (na przykładzie uczniów Gimnazjum w Gnojnie). dr Małgorzata Wasilewska
5280
Bartoszak Agnieszka 2011 Uspołecznienie dziecka w rodzinie małej i dużej na przykładzie podopiecznych Domu Kultury "Zameczek" w Białogonie. dr Małgorzata Wasilewska
5281
Ciesielska Elżbieta 2011 Działalność Domu Pomocy Społecznej dla dzieci, młodzieży i dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie w Mnichowie. dr Małgorzata Wasilewska
5282
Cieślik Arleta 2011 Pokonywanie trudności wychowawczych w świetlicy szkolnej przy Szkole Podstawowej w Połańcu. dr Małgorzata Wasilewska
5283
Domider Beata 2011 Pomoc społeczna realizowana przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju. dr Małgorzata Wasilewska
5284
Domino Katarzyna 2011 Problemy egzystencjalne samotnych matek na przykładzie mieszkanek Kielc. dr Małgorzata Wasilewska

|<  <<  <  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243    >  >>  >|
Serwis najlepiej przeglądać w rozdzielczości 1024x768 lub wyższej, używając: Mozilla Firefox
Copyright © 2018 Wszechnica Świętokrzyska
webmasters: