Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach

Godło Polski
Bootstrap Slider

Prace dyplomowe - katalog

Niniejszy katalog zawiera tematy prac dyplomowych studentów Wszechnicy Świętokrzyskiej od stycznia 2006 r. do 30 listopada 2012 r.


Katalog ułożony jest w porządku rosnącym wg nazwiska promotora.
Zawiera ponad 8000 rekordów.
Na jednej stronie wyświetlanych jest 30 wpisów, przechodzenie do kolejnych stron odbywa się przez kliknięcie na numer strony znajdujący się nad lub pod tabelą.
|<  <<  <  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242    >  >>  >|


L.p.
Autor
Rok obrony
Temat pracy
Promotor
3564
Wąsiel Ksenia 2006 Uwarunkowania zachowań agresywnych uczniów szkoły gimnazjalnej w Olkuszu. dr Malgorzata Wasilewska
3565
Michalec Michał 2006 Szanse i zagrożenia rozwoju dzieci korzystających z Internetu. dr Malgorzata Wasilewska
3566
Woźniak Krzysztof 2007 Zachowania agresywne uczniów Gimnazjum w Gdowie. dr Malgorzata Wasilewska
3567
Podolak Dariusz 2007 Aspekt wychowawczy stosowania kar, środków karnych oraz środków związanych z poddaniem próbie sprawców czynów zabronionych. dr Malgorzata Wasilewska
3568
Jakóbik Przemysław 2007 Działalność kuratorów sądowych pracujących przy Sądzie Rejonowym w Kielcach. dr Malgorzata Wasilewska
3569
Nalepa Marcin 2007 Formy pomocy osobom z problemem alkoholowym w Krakowie. dr Malgorzata Wasilewska
3570
Bury Monika 2007 Narkomania wśród młodzieży gimnazjalnej w latach 2004-2006 na terenie powiatu Tarnowskiego. dr Malgorzata Wasilewska
3571
Pająk Daniel 2007 Oddziaływanie wzorów kulturowych i osobowych na proces uzależnienia się nieletnich od nikotyny. dr Malgorzata Wasilewska
3572
Witek Mariusz 2007 Profilaktyczno-restrykcyjna działalność Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu wobec nieletnich sprawców czynów zabronionych w latach 2002-2005. dr Malgorzata Wasilewska
3573
Magielski Tomasz 2007 Profilaktyka zdrowia w zakresie uzależnień od alkoholu w Centrum Profilaktyki i Promocji Zdrowia w Wieliczce. dr Malgorzata Wasilewska
3574
Ciekańska Małgorzata 2007 Przeciwdziałanie niedostosowaniu społecznemu młodzieży ze środowisk niewydolnych wychowawczo na przykładzie Środowiskowego Hufca Pracy 6-31 w Nowym Sączu. dr Malgorzata Wasilewska
3575
Kubiak Jacek 2007 Przestępczość nieletnich na terenie Nowego Sącza w latach 2003-2005 na podstawie analizy miejsc i wybranych kategorii czynów karalnych. dr Malgorzata Wasilewska
3576
Koza Grzegorz 2007 Przestępstwa przeciwko rodzinie na terenie gmin: Piwniczna, Rytro, Muszyna, Krynica w latach 2000 - 2005. dr Malgorzata Wasilewska
3577
Augustyn Anita 2007 Przyczyny zażywania środków farmakologicznych w celach nieleczniczych przez młodzież na przykładzie uczniów szkół średnich w Kielcach. dr Malgorzata Wasilewska
3578
Boruta Jan 2007 Uwarunkowania przestępczości młodzieży w Nowym Sączu. dr Malgorzata Wasilewska
3579
Woźniak Łukasz 2007 Uwarunkowania wstępowania młodzieży do subkultur. dr Malgorzata Wasilewska
3580
Władny Krzysztof 2007 Warunki powstawania i funkcjonowania subkultur młodzieżowych w Busku-Zdroju. dr Malgorzata Wasilewska
3581
Słota Przemysław 2007 Wsparcie najbliższej rodziny w procesie psychoterapii osób uzależnionych od alkoholu etylowego w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu dla Nerowo i Psychicznie Chorych w Morawicy. dr Malgorzata Wasilewska
3582
Supernat Joanna 2007 Wyobrażenie szczęścia u dzieci wychowujących się w rodzinie i w domu dziecka. dr Malgorzata Wasilewska
3583
Kurcz Katarzyna 2007 Wyobrażnie szczęścia dziecka przebywającego w Pogotowiu Opiekuńczym w Nowym Sączu. dr Malgorzata Wasilewska
3584
Sadowski Marcin 2007 Oddziaływanie reklam na młodzież w wieku gimnazjalnym na przykładzie uczniów gimnazjum w Kielcach. dr Malgorzata Wasilewska
3545
Król Natalia 2008 Plany życiowe uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Chmielniku. dr Malgorzata Wasilewska
3585
Blady Arkadiusz 2008 Duszpasterstwo jako element procesu resocjalizacji skazanych na przykładzie Zakładu Karnego w Pińczowie. dr Malgorzata Wasilewska
3586
Zdziebko Paweł 2008 Funkcjonowanie dzieci w rodzinach wielodzietnych na terenie gminy Stopnica. dr Malgorzata Wasilewska
3587
Budera Tomasz 2008 Kontakty zewnętrzne i ich znaczenie w procesie resocjalizacji w warunkach izolacji penitencjarnej (na przykladzie Zakładu Karnego w Pińczowie). dr Malgorzata Wasilewska
3588
Ćwiek Gabriel 2008 Możliwości wykorzystania czasu wolnego przez młodzież szkolną w gminie Nowy Korczyn. dr Malgorzata Wasilewska
3589
Wicha Michał 2008 Przestępczość nieletnich w powiecie opatowskim w latach 2004-2006. dr Malgorzata Wasilewska
3590
Kocel Anna 2008 Sposoby komunikowania się w podkulturze więziennej za pomocą tatuażu. dr Malgorzata Wasilewska
3591
Ochęduszko Mariusz 2008 Wiedza młodzieży na temat skutków używania alkoholu na przykładzie uczniów gimnazjum w Wodzisławiu. dr Malgorzata Wasilewska
3592
Strzałka Daniel 2008 Wiedza młodzieży na temat wirusa HIV i AIDS na przykładzie uczniów Zespołu Szkółó Mechanicznych w Staszowie. dr Malgorzata Wasilewska

|<  <<  <  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242    >  >>  >|
Serwis najlepiej przeglądać w rozdzielczości 1024x768 lub wyższej, używając: Mozilla Firefox
Copyright © 2018 Wszechnica Świętokrzyska
webmasters: