Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach

Godło Polski
Bootstrap Slider

Prace dyplomowe - katalog

Niniejszy katalog zawiera tematy prac dyplomowych studentów Wszechnicy Świętokrzyskiej od stycznia 2006 r. do 30 listopada 2012 r.


Katalog ułożony jest w porządku rosnącym wg nazwiska promotora.
Zawiera ponad 8000 rekordów.
Na jednej stronie wyświetlanych jest 30 wpisów, przechodzenie do kolejnych stron odbywa się przez kliknięcie na numer strony znajdujący się nad lub pod tabelą.
|<  <<  <  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241    >  >>  >|


L.p.
Autor
Rok obrony
Temat pracy
Promotor
7853
Kociński Krystian 2012 Różnice w morfologicznej budowie ciała oraz wydolności fizycznej piłkarzy I i III ligi. prof. dr hab. Aleksander Tyka
4258
Bednarczyk Ewa 2012 Regulacje prawne i organizacyjne pomocy postpenitencjarnej na przykładzie działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Końskich. dr Agnieszka Walendzik-Ostrowska
4259
Gawor Dariusz 2012 Funkcjonowanie dziecka w roli ucznia w rodzinie z problemem alkoholowym. dr Agnieszka Walendzik-Ostrowska
4260
Jagielnik Martyna 2012 Problem używania alkoholu przez młodzież gimnazjalną na przykładzie małego miasta. dr Agnieszka Walendzik-Ostrowska
4261
Jagielnik Paweł 2012 Problem używania narkotyków przez młodzież gimnazjalną na przykładzie małego miasta. dr Agnieszka Walendzik-Ostrowska
4262
Kaczmarczyk Małgorzata 2012 Zjawisko eurosieroctwa. Skutki emigracji zarobkowej rodziców dla funkcjonowania dziecka. dr Agnieszka Walendzik-Ostrowska
4263
Kuciel Marcin 2012 Niebieska Karta jako jeden z programów pomocy rodzinie dotkniętej przemocą. dr Agnieszka Walendzik-Ostrowska
4264
Nawrot Mariola 2012 Zapobieganie zjawisku przemocy w rodzinie. Współczesne metody profilaktyki na przykładzie działalności świetlicy środowiskowej w Jędrzejowie. dr Agnieszka Walendzik-Ostrowska
4265
Pustuła Mateusz 2012 Przyczyny i przejawy zachowań agresywnych wśród uczniów szkoły podstawowej na przykładzie szkoły w Kielcach. dr Agnieszka Walendzik-Ostrowska
4266
Sosnowska Joanna 2012 Naładowani. Używanie napojów energetycznych przez młodzież licealną i studentów. dr Agnieszka Walendzik-Ostrowska
4267
Syga Artur 2012 Syndrom wypalania zawodowego wśród funkcjonariuszy Służby Więziennej na przykładzie Zakładu Karnego w Nowym Sączu. dr Agnieszka Walendzik-Ostrowska
4268
Zieliński Dariusz 2012 Udział świetlicy środowiskowej w profilaktyce pierwszo- i drugorzędowej na przykładzie działalności świetlicy w Grabiu. dr Agnieszka Walendzik-Ostrowska
3546
Dygas Grzegorz 2006 Funkcjonowanie w roli ucznia dzieci z rodzin uzależnionych od alkoholu (na przykładzie uczniów Szkoły Podstawowej w Wolbromiu). dr Malgorzata Wasilewska
3547
Karwat Anna 2006 Formy przemocy w rodzinie wiejskiej w Gminie Pierzchnica. dr Malgorzata Wasilewska
3548
Miszczyszyn Ewelina 2006 Formy zachowań agresywnych uczniów szkoły podstawowej w Szewnie. dr Malgorzata Wasilewska
3549
Czernichowska Magdalena 2006 Funkcjonowanie dziecka w rodzinie z problemem alkoholowym. dr Malgorzata Wasilewska
3550
Fąfara Karol 2006 Funkcjonowanie społeczne dziecka ofiary przemocy na przykładzie uczniów Gimnazjum Publicznego w Rudzie. dr Malgorzata Wasilewska
3551
Kopacz Grzegorz 2006 Instytucjonalne formy pomocy rodzinom z problemem alkoholowym. dr Malgorzata Wasilewska
3552
Dubiel Wojciech 2006 Jednostkowe i społeczne konsekwencje bezrobocia w Gminie Klimontów. dr Malgorzata Wasilewska
3553
Wałaszek Magdalena 2006 Oświata w gminie Radgoszcz w latach 1945-2005. dr Malgorzata Wasilewska
3554
Pedryc Justyna 2006 Prawno-karna i kryminologiczna problematyka przestępstwa zgwałcenia. dr Malgorzata Wasilewska
3555
Grabek Agnieszka 2006 Przyczyny pobytu i sytuacja prawna dzieci przebywających w Państwowym Domu Dziecka w Nagłowicach. dr Malgorzata Wasilewska
3556
Dudek Łukasz 2006 Przyczyny używania narkotyków przez młodzież - na przykładzie uczniów Zespołu Szkół Mechnicznych w Bochni. dr Malgorzata Wasilewska
3557
Leksa Rafał 2006 Resocjalizacja młodzieży w Kuratorskim Ośrodku Pracy z Młodzieżą w Jędrzejowie. dr Malgorzata Wasilewska
3558
Łazarski Paweł 2006 Sposoby wykorzystania czasu wolnego przez dzieci wiejskie (na przykładzie uczniów z Gimnazjum w Miąsowej). dr Malgorzata Wasilewska
3559
Żołna Marcin 2006 Sposoby zapobiegania wstępowania młodzieży do sekt. dr Malgorzata Wasilewska
3560
Stamburska Katarzyna 2006 Spożywanie alkoholu jako element obyczajowości - zarys monograficzny. dr Malgorzata Wasilewska
3561
Ślusarz Justyna 2006 Środowiskowe uwarunowania postaw młodzieży wobec zjawiska przemocy w szkole na przykładzie Gimnazjum Nr 1 w Klimontowie. dr Malgorzata Wasilewska
3562
Ulrich Artur 2006 Terapia mężczyzn uzależnionych od alkoholu na Oddziale Odwykowym Szpitala w Morawicy. dr Malgorzata Wasilewska
3563
Sołtys Marta 2006 Uwarunkowania przemocy uczniowskiej w gimnazjum w Sędziszowie. dr Malgorzata Wasilewska

|<  <<  <  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241    >  >>  >|
Serwis najlepiej przeglądać w rozdzielczości 1024x768 lub wyższej, używając: Mozilla Firefox
Copyright © 2018 Wszechnica Świętokrzyska
webmasters: