Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach

Godło Polski
Bootstrap Slider

Prace dyplomowe - katalog

Niniejszy katalog zawiera tematy prac dyplomowych studentów Wszechnicy Świętokrzyskiej od stycznia 2006 r. do 30 listopada 2012 r.


Katalog ułożony jest w porządku rosnącym wg nazwiska promotora.
Zawiera ponad 8000 rekordów.
Na jednej stronie wyświetlanych jest 30 wpisów, przechodzenie do kolejnych stron odbywa się przez kliknięcie na numer strony znajdujący się nad lub pod tabelą.
|<  <<  <  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239    >  >>  >|


L.p.
Autor
Rok obrony
Temat pracy
Promotor
6290
Skuza Michał 2011 Europejskie środki pomocy w redukowaniu zjawiska bezrobocia w województwie świętokrzyskim. prof. dr hab. Elżbieta Trafiałek
6291
Sobczyk Małgorzata 2011 Instytucjonalne formy opieki, aktywizacji i wspracia osób starszych w Polsce - stan a potrzeby. prof. dr hab. Elżbieta Trafiałek
6292
Surma Katarzyna 2011 Alkoholizm jako problem jednostkowy i społeczny - źródła, skutki, formy profilaktyki i kompensacji. prof. dr hab. Elżbieta Trafiałek
6293
Szymczyk Agnieszka 2011 Pomoc społeczna wobec przemocy w rodzinie - potrzeby i bariery skutecznych działań (na podstawie indywidualnych przypadków prowadzonych przez GOPS w Nawojowej). prof. dr hab. Elżbieta Trafiałek
6294
Śledź Paweł 2011 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 w Kielcach jako instytucjonalna forma wsparcia niepełnosprawnych dzieci i młodzieży. prof. dr hab. Elżbieta Trafiałek
6295
Wódz-Białek Katarzyna 2011 Młodzież klas maturalnych wobec problemu alkoholizmu (na podstawie badań przeprowadzonych w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Kielcach). prof. dr hab. Elżbieta Trafiałek
6296
Zdzymira Aleksandra 2011 Formy aktywizacji i wsparcia społecznego rodziny zagrożonej ubóstwem. prof. dr hab. Elżbieta Trafiałek
6297
Bernal Małgorzata 2012 Pracownik socjalny w Polsce - bariery skutecznego działania i perspektywy rozwoju zawodu. prof. dr hab. Elżbieta Trafiałek
6298
Borek Ewa 2012 Działalność pomocowa pracowników socjalnych (na podstawie badań przeprowadzonych w powiecie dąbrowskim). prof. dr hab. Elżbieta Trafiałek
6299
Dyduch Bogumiła 2012 Diagnozowanie i redukowanie problemów socjalnych mieszkańców gminy rolniczej (na przykładzie działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sułoszowej powiat krakowski). prof. dr hab. Elżbieta Trafiałek
6300
Gorajczyk Krystyna 2012 Środowiskowy dom samopomocy w organizowaniu przestrzeni życiowej osób niepełnosprawnych na przykładzie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Woli Kalinowskiej. prof. dr hab. Elżbieta Trafiałek
6301
Górkowska Agnieszka 2012 Diagnozowanie i kompensowanie potrzeb społecznych w gminie - stan a potrzeby (na przykładzie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lisiej Górze - powiat tarnowski). prof. dr hab. Elżbieta Trafiałek
6302
Janik Sylwester 2012 Bezrobocie młodzieży w województwie lubelskim - stan, skutki, perspektywy na przyszłość. prof. dr hab. Elżbieta Trafiałek
6303
Kowalczyk Beata 2012 Diagnozowanie problemów i organizowanie wsparcia dla współuzależnionych od alkoholu (na przykładzie działalności Rejonu Opiekuńczego Osiedle Jagiellońskie w Kielcach). prof. dr hab. Elżbieta Trafiałek
6304
Lorant Krzysztof 2012 Bezrobocie w powiecie starachowickim - źródła, zakres i formy redukowania zjawiska. prof. dr hab. Elżbieta Trafiałek
6305
Mastalerz Katarzyna 2012 Dom pomocy społecznej jako środowisko życia osób starszych (w świetle przeprowadzonych badań w DPS w Kielcach). prof. dr hab. Elżbieta Trafiałek
6306
Mazur Ewa 2012 Źródła i skutki starości demograficznej we współczesnym świecie. prof. dr hab. Elżbieta Trafiałek
6307
Nowak Agata 2012 Stymulatory i bariery funkcjonowania w zawodzie pracownika socjalnego (w świetle badań przeprowadzonych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pawłowie). prof. dr hab. Elżbieta Trafiałek
6308
Pękalska Malwina 2012 Determinanty aktywności zawodowej i bezrobocia kobiet w Polsce i Unii Europejskiej. prof. dr hab. Elżbieta Trafiałek
6309
Radek Dorota 2012 Pomoc osobom po kryzysach psychicznych (na przykładzie działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach). prof. dr hab. Elżbieta Trafiałek
6310
Ryk Natalia 2012 Rodzina jako środowisko wychowawcze i wzorzec socjalizacji w opiniach młodzieży licealnej (w świetle badań przeprowadzonych w II LO w Dąbrowie Tarnowskiej). prof. dr hab. Elżbieta Trafiałek
6311
Sagan Monika 2012 Diagnozowanie i kompensacja problemów dzieci z rodzin dysfunkcyjnych. prof. dr hab. Elżbieta Trafiałek
6312
Sroka Kinga 2012 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzchosławicach w organizacji pomocy społecznej w środowisku lokalnym w założeniach i ocenach podopiecznych. prof. dr hab. Elżbieta Trafiałek
6313
Suchojad Anna 2012 Pomoc społeczna i praca socjalna wobec problemów współczesnych rodzin (w świetle publikacji "Pracy Socjalnej" z lat 2004-2010). prof. dr hab. Elżbieta Trafiałek
6314
Uramowska Bernadetta 2012 Alkoholizm wśród mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Starachowicach - diagnozowanie, zakres zjawiska, formy pomocy i profesjonalnej terapii. prof. dr hab. Elżbieta Trafiałek
6315
Włodarczyk Karolina 2012 Wsparcie społeczne ubogich w gminie Małogoszcz. prof. dr hab. Elżbieta Trafiałek
6316
Wrona Jadwiga 2012 Instytucjonalne formy wsparcia osób niepełnosprawnych w Polsce - stan i społeczne oczekiwania klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach. prof. dr hab. Elżbieta Trafiałek
6317
Zatorska-Cieśla Ewelina 2012 Człowiek stary w społeczeństwie i rodzinie XXI wieku Polska a Europa. prof. dr hab. Elżbieta Trafiałek
6318
Zdanowska-Cych Bożena 2012 Zabezpieczenie społeczne osób starszych - stan a potrzeby. prof. dr hab. Elżbieta Trafiałek
3517
Duży Małgorzata 2006 Ocena zróżnicowania poziomu wydolności fizycznej chłopców w wieku 9 lat uprawiających ćwiczenia fizyczne w normalnym i w zwiększonym wymiarze godzin. prof. dr hab. Aleksander Tyka

|<  <<  <  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239    >  >>  >|
Serwis najlepiej przeglądać w rozdzielczości 1024x768 lub wyższej, używając: Mozilla Firefox
Copyright © 2018 Wszechnica Świętokrzyska
webmasters: