Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach

Godło Polski
Bootstrap Slider

Prace dyplomowe - katalog

Niniejszy katalog zawiera tematy prac dyplomowych studentów Wszechnicy Świętokrzyskiej od stycznia 2006 r. do 30 listopada 2012 r.


Katalog ułożony jest w porządku rosnącym wg nazwiska promotora.
Zawiera ponad 8000 rekordów.
Na jednej stronie wyświetlanych jest 30 wpisów, przechodzenie do kolejnych stron odbywa się przez kliknięcie na numer strony znajdujący się nad lub pod tabelą.
|<  <<  <  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238    >  >>  >|


L.p.
Autor
Rok obrony
Temat pracy
Promotor
6260
Wychowaniec Barbara 2010 Rozwiązanie problemów społecznych w środowisku objętym działalnością GOPS w Smykowie. prof. dr hab. Elżbieta Trafiałek
6261
Wzorek Agnieszka 2010 System kształcenia kadr do pracy socjalnej - geneza, modyfikacje, stymulatory zmian, perspektywy na przyszłość. prof. dr hab. Elżbieta Trafiałek
6262
Zdanowska-Cych Bożena 2010 Instytucjonalne formy wsparcia osób starszych - stan a potrzeby. prof. dr hab. Elżbieta Trafiałek
6263
Bera-Grys Dorota 2011 Żródła, skutki i metody redukowania zjawiska alkoholizmu - fotmy profilaktyki oraz wsparcia społecznego osób uzależnionych. prof. dr hab. Elżbieta Trafiałek
6264
Bochenek Marzena 2011 Pracownik socjalny wobec problemów środowiska lokalnego - teoria a praktyka (na podstawie działalności OPS w Kamionce Wielkiej). prof. dr hab. Elżbieta Trafiałek
6265
Dudek Dorota 2011 Aktywizacja i wsparcie społeczne w środowisku lokalnym (na przykładzie Klubu Integracji Społecznej w Skarżysku-Kamiennej). prof. dr hab. Elżbieta Trafiałek
6266
Fido Marcin 2011 Młodzież klas maturalnych wobec problemu pracy i bezrobocia (na podstawie badań przeprowadzonych w liceum ogólnokdztałcącym w Dąbrowie Tarnowskiej). prof. dr hab. Elżbieta Trafiałek
6267
Gajęcka Żaneta 2011 Instytucjonalne formy leczenia, terapii i wsparcia osób uzależnionych od narkotyków. prof. dr hab. Elżbieta Trafiałek
6268
Gawlik Marzena 2011 Źródła i skutki biedy ludzi starych (na przykładzie gminy Nawojowa). prof. dr hab. Elżbieta Trafiałek
6269
Gruca Janina 2011 Metody i formy pracy socjalnej w środowisku wiejskim - kryteria doboru, warunki skuteczności (na przykładzie działalności GOPS w Kamionce Wielkiej). prof. dr hab. Elżbieta Trafiałek
6270
Gwóźdź Barbara 2011 Wypalenie zawodowe jako ryzyko w pracy socjalnej (w świetle badań przeprowadzonych w powiecie tarnowskim). prof. dr hab. Elżbieta Trafiałek
6271
Kaczmarczyk Damian 2011 Zakład Karny w Pińczowie w procesie resocjalizacji osób odbywających karę pozbawienia wolności - warunki skuteczności dziełań po 2004 roku. prof. dr hab. Elżbieta Trafiałek
6272
Kątniak Damian 2011 Subkultury młodzieżowe w Polsce w dobie przemian społecznych - źródła, formy, konsekwencje, profilaktyka i ograniczenie negatywnych skutków zjawiska. prof. dr hab. Elżbieta Trafiałek
6273
Kita Monika 2011 Polska polityka rodzinna wobec problemów i dysfunkcji społecznych. prof. dr hab. Elżbieta Trafiałek
6274
Kłębek Beata 2011 Działalność Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w organizowaniu przestrzeni życiowej dzieci i młodzieży (na przykładzie działalnośći Oddziału Miejskiego w Skarżysku-Kamiennej). prof. dr hab. Elżbieta Trafiałek
6275
Koselnik Ewa 2011 Asystent rodziny jako nowy zawód w pomocy społecznej - zadania, stan i potrzeby. prof. dr hab. Elżbieta Trafiałek
6276
Kozłowska Anna 2011 Świadczenia rodzinne jako instrument wzmacniania struktur społecznych - koszty, efekty, perspektywy. prof. dr hab. Elżbieta Trafiałek
6277
Kozłowski Jacek 2011 Migracja zarobkowa Polaków w świetle badań i sondaży z lat 2004-2009. prof. dr hab. Elżbieta Trafiałek
6278
Krawiec Anna 2011 "Centra Integracji Społecznej w polskim systemie wsparcia społecznego". prof. dr hab. Elżbieta Trafiałek
6279
Lesiak Elżbieta 2011 Kobieta ze środowiska miejskiego wobec deficytów rodziny (w świetle działalności Rejonu Opiekuńczego Barwinek-Baranówek w Kielcach). prof. dr hab. Elżbieta Trafiałek
6280
Lipka Martyna 2011 Rodziny zastępcze w polskim systemie kompensacji sieroctwa - cele i warunki skuteczności działań. prof. dr hab. Elżbieta Trafiałek
6281
Łacny Alicja 2011 Organizacje pozarządowe wobec problemów osób niepełnosprawnych. prof. dr hab. Elżbieta Trafiałek
6282
Małecka Monika 2011 Pomoc społeczna wobec problemu dziedziczenia biedy (na przykładzie działalności Rejonu Opiekuńczego "Uroczysko" w Kielcach). prof. dr hab. Elżbieta Trafiałek
6283
Mietlicki Marcin 2011 Młodzież licealna wobec problemu uzależnień od narkotyków (na przykładzie badań przeprowadzonych w 29 Liceum Ogólnokształcącym w Krakowie). prof. dr hab. Elżbieta Trafiałek
6284
Mikołajczyk Janina 2011 Dom Pomocy Społecznej w Muszynie jako placówka wspracia dla osób przewlekle chorych. prof. dr hab. Elżbieta Trafiałek
6285
Milanowska Renata 2011 Praca socjalna w teorii i praktyce życia społecznego na przełomie XX i XXI wieku. prof. dr hab. Elżbieta Trafiałek
6286
Miler Wioleta 2011 Pomoc społeczna wobec biedy dziecka wiejskiego (w świetle dokumentów Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bodzentynie). prof. dr hab. Elżbieta Trafiałek
6287
Obrał Aneta 2011 Pomoc społeczna wobec ubóstwa rodzin wielodzietnych ze środowiska wiejskiego (na przykładzie działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Łabowej). prof. dr hab. Elżbieta Trafiałek
6288
Paciorek Edyta 2011 Warsztaty Terapii Zajęciowej w Lipnicy Wielkiej w integracji społecznej osób niepełnosprawnych. prof. dr hab. Elżbieta Trafiałek
6289
Pietras Daria 2011 Obawy i niepokoje Polaków w dobie przemian systemowych w świetle badań i sondaży społecznych. prof. dr hab. Elżbieta Trafiałek

|<  <<  <  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238    >  >>  >|
Serwis najlepiej przeglądać w rozdzielczości 1024x768 lub wyższej, używając: Mozilla Firefox
Copyright © 2018 Wszechnica Świętokrzyska
webmasters: