Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach

Godło Polski
Bootstrap Slider

Prace dyplomowe - katalog

Niniejszy katalog zawiera tematy prac dyplomowych studentów Wszechnicy Świętokrzyskiej od stycznia 2006 r. do 30 listopada 2012 r.


Katalog ułożony jest w porządku rosnącym wg nazwiska promotora.
Zawiera ponad 8000 rekordów.
Na jednej stronie wyświetlanych jest 30 wpisów, przechodzenie do kolejnych stron odbywa się przez kliknięcie na numer strony znajdujący się nad lub pod tabelą.
|<  <<  <  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237    >  >>  >|


L.p.
Autor
Rok obrony
Temat pracy
Promotor
3506
Krawczyk Adam 2008 Kompensacja i aktywizacja społeczna osób niepełnosprawnych w Środowiskowym Domu Samopomocy w Kielcach prof. dr hab. Elżbieta Trafiałek
3507
Zatorska-Cieśla Ewelina 2008 Polityka społeczna wobec starości w Polsce i w wybranych krajach Unii Europejskiej prof. dr hab. Elżbieta Trafiałek
3508
Sikora Hubert 2008 Praca socjalna w enklawach biedy (na przykładzie Rejonu Opiekuńczego "Herby" w Kielcach) prof. dr hab. Elżbieta Trafiałek
3509
Kwaśniak Ewa 2008 Praca woluntarna ludzi młodych - motywy, zakres (na przykładzie badań przeprowadzonych w województwie mazowieckim) prof. dr hab. Elżbieta Trafiałek
3510
Domagała Jarosław 2008 Pracownik socjalny w Polsce wobec wyzwań środowiska lokalnego - zadania, wyzwania, bariery prof. dr hab. Elżbieta Trafiałek
3511
Jarząbek Wiesława 2008 Rodzina zastępcza jako forma kompensacji sieroctwa na przykładzie badań jakościowych przeprowadzonych w Strawczynie prof. dr hab. Elżbieta Trafiałek
3512
Tabiś Joanna 2008 Rola MGOPS w Ciężkowicach w kompensowaniu deficytów społecznych i aktywizacji środowiska lokalnego prof. dr hab. Elżbieta Trafiałek
3513
Krzemiński Jerzy 2008 Samorządowa polityka społeczna w Starachowicach. Kierunki, priorytety efekty dla środowiska lokalnego. prof. dr hab. Elżbieta Trafiałek
3514
Romańska Renata 2008 Sytuacja życiowa i preferencje aksjologiczne ludzi starszych w Polsce (na przykładzie badań przeprowadzonych w Domu Pomocy Społecznej im. Sue Ryder w Kałkowie-Godowie prof. dr hab. Elżbieta Trafiałek
3515
Puchalska Anna 2008 Zadania pracownika socjalnego wobec rodzin dysfunkcyjnych (na przykładzie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Proszowicach) prof. dr hab. Elżbieta Trafiałek
3516
Wojciechowska Paulina 2008 Źródła, formy i skutki dysfunkcyjności polskich rodzin (w świetle wybranych pozycji literatury przedmiotu i publikacji prasowych) prof. dr hab. Elżbieta Trafiałek
6241
Bernal Małgorzata 2010 Funkcjonowanie zawodowe pracowników socjalnych - teoria a praktyka (na podstawie doświadczeń pracowników socjalnych z ośrodków pomocy społecznej w powiecie tarnowskim). prof. dr hab. Elżbieta Trafiałek
6242
Biel Ilona 2010 Instytucjonalne formy wsparcia osób starszych (na przykładzie Domu Pomocy Społecznej w Kielcach ul. Jana III Sobieskiego 30). prof. dr hab. Elżbieta Trafiałek
6243
Błaut Krystian 2010 Polska migracja zarobkowa 2004-2008 w świetle publikacji prasowych i sondaży CBOS. prof. dr hab. Elżbieta Trafiałek
6244
Borek Ewa 2010 Funkcjonowanie zawodowe pracownika socjalnego - teoria a praktyka (na podstawie badań przeprowadzonych wśród pracowników socjalnych w powiecie dąbrowskim). prof. dr hab. Elżbieta Trafiałek
6245
Dyduch Bogumiła 2010 Warunki skuteczności organizacji pomocy społecznej w gminie rolniczej (na przykładzie gminy Sułoszowa powiat krakowski). prof. dr hab. Elżbieta Trafiałek
6246
Gorajczyk Krystyna 2010 Środowiskowy Dom Samopomocy w Woli Kalinowskiej jako instytucjonalna forma wsparcia osób niepełnosprawnych. prof. dr hab. Elżbieta Trafiałek
6247
Górkowska Agnieszka 2010 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lisiej Górze w kompensowaniu potrzeb środowiska i aktywizacji mieszkańców - warunki skuteczności działań. prof. dr hab. Elżbieta Trafiałek
6248
Jurkiewicz Teresa 2010 Zapotrzebowanie na pomoc społeczną a funkcjonowanie rynku pracy w gminie Wąchock. prof. dr hab. Elżbieta Trafiałek
6249
Kowalczyk Beata 2010 Źródła i skutki współuzależnienia alkoholowego rodzin (w świetle badań przeprowadzonych w Rejonie Opiekuńczym Osiedle Jagiellońskie w Kielcach). prof. dr hab. Elżbieta Trafiałek
6250
Krzeszowska Ewa 2010 Rola i zadania pracownika socjalnego we współczesnym społeczeństwie polskim. prof. dr hab. Elżbieta Trafiałek
6251
Mazur Ewa 2010 Organizacje pozarządowe w Polsce wobec problemu ludzi bezdomnych - sieć, zadania statutowe, zakres działalności. prof. dr hab. Elżbieta Trafiałek
6252
Nowak Agata 2010 Warunki funkcjonowania, zagrożenia zawodowe i bariery skutecznego działania pracowników socjalnych. prof. dr hab. Elżbieta Trafiałek
6253
Pękalska Malwina 2010 Kobiety na świętokrzyskim rynku pracy na przykładzie gminy Chęciny. prof. dr hab. Elżbieta Trafiałek
6254
Pikul Edyta 2010 Środowiskowy Dom Samopomocy w Lisiej Górze jako forma wsparcia osób niepełnosprawnych w środowisku lokalnym. prof. dr hab. Elżbieta Trafiałek
6255
Ryk Natalia 2010 Model rodziny idealnej w opiniach młodzieży (w świetle badań przeprowadzonych wśród uczniów II LO w Dąbrowie Tarnowskiej). prof. dr hab. Elżbieta Trafiałek
6256
Sideł Monika 2010 Postawy młodzieży wobec picia alkoholu (na przykładzie badań przeprowadzonych w Gimnazjum w Strawczynie). prof. dr hab. Elżbieta Trafiałek
6257
Sroka Kinga 2010 Przemoc w rodzinie w świetle dokumentów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzchosławicach. prof. dr hab. Elżbieta Trafiałek
6258
Swojnóg Tomasz 2010 Europejskie środki pomocowe w redukowaniu zjawiska bezrobocia (na przykładzie działalności Gminnego Centrum Pracy w Koniecpolu woj. Śląskie). prof. dr hab. Elżbieta Trafiałek
6259
Wrona Jadwiga 2010 System wsparcia rodzin dzieci z niepełnosprawnością ruchową (na podstawie działalności Fundacji Aktywnej Rehabilitacji). prof. dr hab. Elżbieta Trafiałek

|<  <<  <  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237    >  >>  >|
Serwis najlepiej przeglądać w rozdzielczości 1024x768 lub wyższej, używając: Mozilla Firefox
Copyright © 2018 Wszechnica Świętokrzyska
webmasters: