Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach

Godło Polski
Bootstrap Slider

Prace dyplomowe - katalog

Niniejszy katalog zawiera tematy prac dyplomowych studentów Wszechnicy Świętokrzyskiej od stycznia 2006 r. do 30 listopada 2012 r.


Katalog ułożony jest w porządku rosnącym wg nazwiska promotora.
Zawiera ponad 8000 rekordów.
Na jednej stronie wyświetlanych jest 30 wpisów, przechodzenie do kolejnych stron odbywa się przez kliknięcie na numer strony znajdujący się nad lub pod tabelą.
|<  <<  <  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236    >  >>  >|


L.p.
Autor
Rok obrony
Temat pracy
Promotor
3476
Bania Maria 2007 Aktywne formy zwalczania bezrobocia ludzi młodych (na przykładzie działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej). prof. dr hab. Elżbieta Trafiałek
3477
Dulińska Monika 2007 Bieda rodzin wielodzietnych ze środowiska małomiasteczkowego - skutki, formy kompensacji i wsparcia (na przykładzie badań przeprowadzonych w Chmielniku). prof. dr hab. Elżbieta Trafiałek
3478
Kozłowska Agnieszka 2007 Dom Pomocy Społecznej w Kurozwękach jako środowisko życia ludzi starszych. prof. dr hab. Elżbieta Trafiałek
3479
Jaźwińska Monika 2007 Formy wsparcia osób niepełnosprawnych intelektualnie (na podstawie działalności Środowiskowego Ośrodka Wsparcia "Pinokio" w Poniatowej). prof. dr hab. Elżbieta Trafiałek
3480
Bębenek Marzena 2007 Jednostkowy wymiar "trzeciej tercji życia" w świetle badań jakościowych przeprowadzonych w Domu Pomocy Społecznej w Wierzbicy. prof. dr hab. Elżbieta Trafiałek
3481
Wójcik Agnieszka 2007 Kompensacja sieroctwa w Domu Dziecka "Słoneczny dom" w Radomiu - zakres, deficyty, bariery. prof. dr hab. Elżbieta Trafiałek
3482
Fiuk Emilia 2007 Ognisko Wychowawcze "CARITAS" w Jedrzejowie jako placówka opiekuńczo-wychowawcza. prof. dr hab. Elżbieta Trafiałek
3483
Szydło Dagmara 2007 Pracownik socjalny wobec wyznań współczesności na podstawie przeprowadonych badań MOPS w Knurowie. prof. dr hab. Elżbieta Trafiałek
3484
Spiechowicz Karina 2007 Preferencje życiowe i grupy odnisienia współczesnej młodzieży ze srodowiska małomiasteczkowego (na przykładzie badań przeprowadzonych w Liceum Ogólnokształcącym nr 1 w Końskich). prof. dr hab. Elżbieta Trafiałek
3485
Szwugier Anna 2007 Rola pracownika socjalnego w zwalczaniu i kompensowaniu biedy na przykładzie gminy Chlewiska. prof. dr hab. Elżbieta Trafiałek
3486
Sobczyk Małgorzata 2007 Style życia osób niepełnosprawnych intelektualnie na podstawie badań jakościowych przeprowadzonych w Domu Pomocy Społecznej w Rudzie Pilczyckiej. prof. dr hab. Elżbieta Trafiałek
3487
Cygan Anna 2007 Wsparcie osób niepełnosprawnych w środowisku małomiasteczkowym (na przykładzie miasta Pionki). prof. dr hab. Elżbieta Trafiałek
3488
Jaroszek Sylwia 2007 Zakładanie i rzeczywiste funkcje domu dziecka (na przykładzie badań przeprowadzonych w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Winiarach). prof. dr hab. Elżbieta Trafiałek
3489
Cieszkowska Marzena 2007 Źródła i skutki biedy polskich rodzin (na przykładzie badań przeprowadzonych w Gminie Tarłów - powiat opatowski). prof. dr hab. Elżbieta Trafiałek
3490
Różańska Marlena 2007 Źródła i skutki biedy polskich rodzin (na przykładzie badań przeprowadzonych wśrod podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Goździe). prof. dr hab. Elżbieta Trafiałek
3491
Gajewska Joanna 2007 Żródła i skutki bezdomności na podstawie badań jakościowych w Ostrowcu Świętokrzyskim. prof. dr hab. Elżbieta Trafiałek
3492
Maj Katarzyna 2007 Żródła, skutki, zwalczanie bezrobocia w środowisku małomiasteczkowym (na przykładzie miasta Pińczowa). prof. dr hab. Elżbieta Trafiałek
3493
Dzikowska Dagmara 2007 Formy opieki nad osobami niepełnosprawnymi intelektualnie - stan i potrzeby (na przykładzie działalności Domu Pomocy Społecznej "Hostel"w Tarnowie). prof. dr hab. Elżbieta Trafiałek
3494
Wojcieszek Agnieszka 2007 Źródła i skutki bezrobocia młodych ludzi w Polsce. prof. dr hab. Elżbieta Trafiałek
3495
Ożóg Łukasz 2008 Plany i aspiracje młodzieży klas maturalnych na przykładzie badań przeprowadzonych w Technikum Elektrycznym Nr 1 w Skarżysku-Kamiennej prof. dr hab. Elżbieta Trafiałek
3496
Ogonowska Magdalena 2008 Motywacje wychodzenia z uzależnień alkoholowych w świetle badań przeprowadzonych w Ośrodku Leczenia Uzależnień Alkoholowych w Skarżysku-Kamiennej prof. dr hab. Elżbieta Trafiałek
3497
Wojtasik Bernadetta 2008 Plany i aspiracje młodzieży klas maturalnych (na podstawie badań w Liceum nr 1 w Starachowicach) prof. dr hab. Elżbieta Trafiałek
3498
Papka Nina 2008 Style życia w starości (na podstawie badań, przeprowadzonych w Łukowej w gminie Chęciny) prof. dr hab. Elżbieta Trafiałek
3499
Sęp Daniel 2008 Wsparcie społeczne młodych osób niepełnosprawnych (na podstawie działalności PFRON w Krośnie) prof. dr hab. Elżbieta Trafiałek
3500
Dudek Ewelina 2008 Aktywność woluntarna ludzi w starszym wieku - stan, potrzeby, ograniczenia (na przykładzie środowiska starachowickiego) prof. dr hab. Elżbieta Trafiałek
3501
Gołębiowska Małgorzata 2008 Formy wsparcia osób starszych w środowisku małomiasteczkowym (na przykładzie działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchedniowie) prof. dr hab. Elżbieta Trafiałek
3502
Frejlich Monika 2008 Funkcje i działalność domów pomocy społecznej (na przykładzie działalności Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku) prof. dr hab. Elżbieta Trafiałek
3503
Uramowska Bernadetta 2008 Funkcje i zadania Ochotniczych Hufców Pracy (na przykładzie Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Starachowicach) prof. dr hab. Elżbieta Trafiałek
3504
Heba Andrzej 2008 Funkcje i zadania stowarzyszeń na przykładzie Świętokrzyskiego Stowarzyszenia "Niepełnosprawni-PLUS" w Kielcach oddział w Starachowicach prof. dr hab. Elżbieta Trafiałek
3505
Bassa Emilia 2008 Funkcjonowanie rodziny zastępczej w Polsce - zasady, efekty i bariery prof. dr hab. Elżbieta Trafiałek

|<  <<  <  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236    >  >>  >|
Serwis najlepiej przeglądać w rozdzielczości 1024x768 lub wyższej, używając: Mozilla Firefox
Copyright © 2018 Wszechnica Świętokrzyska
webmasters: