Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach

Godło Polski
Bootstrap Slider

Prace dyplomowe - katalog

Niniejszy katalog zawiera tematy prac dyplomowych studentów Wszechnicy Świętokrzyskiej od stycznia 2006 r. do 30 listopada 2012 r.


Katalog ułożony jest w porządku rosnącym wg nazwiska promotora.
Zawiera ponad 8000 rekordów.
Na jednej stronie wyświetlanych jest 30 wpisów, przechodzenie do kolejnych stron odbywa się przez kliknięcie na numer strony znajdujący się nad lub pod tabelą.
|<  <<  <  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28    >  >>  >|


L.p.
Autor
Rok obrony
Temat pracy
Promotor
352
Cieluch Magdalena 2007 Warsztaty Terapii Zajęciowej jako forma integracji ze środowiskkiem społecznym. dr Agata Chabior
353
Plich Tomasz 2007 Postawy wobec macierzyństwa i ojcostwa wśród młodzieży studenckiej z Kielc. dr Agata Chabior
354
Wilk Marzena 2007 Przejawy agresji wśród młodzieży w świetle rozpoznań na terenie Dębicy. dr Agata Chabior
355
Guza Anna 2008 Agresja i przemoc wśród uczniów szkół średnich w Szydłowcu dr Agata Chabior
356
Witkowska Agnieszka 2008 Aktywizacja życiowa seniorów na przykładzie Domu Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej dr Agata Chabior
357
Piskorz Ilona 2008 Aktywność wolnoczasowa seniorów w Klubie Seniora w Kielcach dr Agata Chabior
358
Bakinowska Agnieszka 2008 Aspiracje edukacyjno-zawodowe młodzieży na podstawie badań przeprowadzonych w liceum im. C.K.Norwida w Kielcach dr Agata Chabior
359
Porzuczek Monika 2008 Czas wolny seniorów z Chęcin dr Agata Chabior
360
Kruglej Elwira 2008 Formy wsparcia społecznego dla osób bezdomnych - (w świetle badań Domu dla osób bezdomnych i najuboższych w Stąporkowie) dr Agata Chabior
361
Smołuch Monika 2008 Kierunki działań Centrum Wolontariatu w Kielcach dr Agata Chabior
362
Zieja Judyta 2008 Motywy pracy wolontarystycznej młodzieży w świetle badań w Katolickim Centrum Młodzieży "Arka" w Radomiu dr Agata Chabior
363
Mazurek Joanna 2008 Ośrodek "Św.Jacka" Dom Noclegowy oddział Caritas Diecezji w Katowicach - główne kierunki i formy działań dr Agata Chabior
364
Niewadzisz Anita 2008 Pomoc i wsparcie dla rodzin bezrobotnych w świetle badań w gminie Mirów dr Agata Chabior
365
Miśkiewicz Marta 2008 Postawy studentów wobec małżeństwa i rodziny (w świetle badań wśród studentów Wszechnicy Świętokrzyskiej i Akademii Świętokrzyskiej) dr Agata Chabior
366
Sodel Katarzyna 2008 Postawy wobec eutanazji w świetle badań studentów Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach dr Agata Chabior
367
Wojtaczka Agnieszka 2008 Przemoc w rodzinie (w świetle badań w Liceum Ogólnokształcącym w Ciężkowicach) dr Agata Chabior
368
Puton Milena 2008 Przyczyny i formy agresji wśród uczniów szkoły podstawowej w świetle badań Publicznej Szkoły Podstawowej w Jaworze Soleckim i w Radomiu dr Agata Chabior
369
Chibicka Agnieszka 2008 Rola działalności socjoterapeutycznej w wychowaniu młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych dr Agata Chabior
370
Marszałek Sylwia 2008 Społeczne formy wsparcia dla osób starszych na przykładzie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Orońsku dr Agata Chabior
371
Maludzińska Iwona 2008 Sytuacja rodzinna i plany zawodowe osób upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim (w świetle badań w SOSW w Jędrzejowie) dr Agata Chabior
372
Kapciak Agnieszka 2008 Sytuacja życiowa samotnych matek na przykładzie Domu Samotnej Matki i Dziecka w Jasieńcu Dolnym dr Agata Chabior
373
Baran Ilona 2008 Trudności adaptacyjne mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Warszawie dr Agata Chabior
374
Prasał Anna 2008 Trudności adaptacyjne pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w Końskich dr Agata Chabior
375
Wawrzykowska Magdalena 2008 Postawy młodzieży wobec ludzi starszych na przykładzie badań wśród studentów Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach dr Agata Chabior
4191
Bałchanowska Joanna 2010 Ośrodek Leczenia Uzależnień od Środków Psychoaktywnych "San Damiano" w Chęcinach. dr Teresa Chabior
4192
Błaszczyk Justyna 2010 Przemoc w rodzinie w świetle badań na terenie powiatu jędrzejowskiego w latach 2005-2009. dr Teresa Chabior
4193
Dudek Aleksandra 2010 Wpływ alkoholizmu rodziców na dysfunkcyjne zachowania dzieci w świetle badań przeprowadzonych w Szkole Podstawowej nr 3 w Skarżysku-Kamiennej. dr Teresa Chabior
4194
Gut Szymon 2010 Resocjalizacja trudnej młodzieży na przykładzie Zakładu Poprawczego w Tarnowie. dr Teresa Chabior
4195
Jugo Marta 2010 Instytucjonalne formy wsparcia dla ludzi starszych w świetle badań w Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Kielcach. dr Teresa Chabior
4196
Kwiecińska Anna 2010 Agresja i jej przejawy wśród młodzieży gimnazjalnej w świetle badań przeprowadzonych w gimnazjum nr 2 w Skarżysku-Kamiennej. dr Teresa Chabior

|<  <<  <  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28    >  >>  >|
Serwis najlepiej przeglądać w rozdzielczości 1024x768 lub wyższej, używając: Mozilla Firefox
Copyright © 2018 Wszechnica Świętokrzyska
webmasters: