Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach

Godło Polski
Bootstrap Slider

Prace dyplomowe - katalog

Niniejszy katalog zawiera tematy prac dyplomowych studentów Wszechnicy Świętokrzyskiej od stycznia 2006 r. do 30 listopada 2012 r.


Katalog ułożony jest w porządku rosnącym wg nazwiska promotora.
Zawiera ponad 8000 rekordów.
Na jednej stronie wyświetlanych jest 30 wpisów, przechodzenie do kolejnych stron odbywa się przez kliknięcie na numer strony znajdujący się nad lub pod tabelą.
|<  <<  <  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234    >  >>  >|


L.p.
Autor
Rok obrony
Temat pracy
Promotor
3430
Mułka Krzysztof 2007 Zjawisko fali wśród młodzieży szkolnej w opinii nauczycieli i uczniów z terenu Nowego Sącza. dr Monika Szpringer
3431
Trela Marek 2007 Nietrzeźwość kierujących jako przyczyna popełnienia przestępstw w ruchu drogowym na przykładzie postępowań przeprowadzonych przez Komendę Miejską Policji w Kielcach w latach 2005-2007. dr Monika Szpringer
3432
Wieczorek Sebastian 2007 Problem wagarowania wśród uczniów szkół licealnych w Starachowicach. dr Monika Szpringer
3433
Grabowski Piotr 2008 Pobyt w zakładach karnych i aresztach śledczych jego wpływ na dalsze życie jednostek na przykładzie woj. świętokrzyskiego. prof. dr hab. Monika Szpringer
3434
Sarna Jolanta 2008 Alkoholizm jako problem społeczny na terenie miasta Pińczowa. prof. dr hab. Monika Szpringer
3435
Pajda Dorota 2008 Funkcjonowanie w szkole dzieci z problemami przemocy fizycznej na przykładzie wybranych szkół miasta Sędziszów. prof. dr hab. Monika Szpringer
3436
Lipiec Marlena 2008 Niedostosowanie społeczne dzieci i młodzieży w gminie Wąchock. prof. dr hab. Monika Szpringer
3437
Baranek Anna 2008 Niedostosowanie społeczne młodzieży na terenie Gminy Sułoszowa. prof. dr hab. Monika Szpringer
3438
Toboła Adam 2008 Przestępczosc nieletnich na terenie powiatu pińczów woj. Świętokrzyskie. prof. dr hab. Monika Szpringer
3439
Lis Jacek 2008 Przestępczość nieletnich na terenie powiatu limanowskiego w latach 2003 do 2007 - przyczyny i skutki. prof. dr hab. Monika Szpringer
3440
Michalska Jolanta 2008 Sposoby spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież na podstawie klubów "Wolna Strefa". prof. dr hab. Monika Szpringer
3441
Rafalska Diana 2008 Sposoby spędzania czasu wolnego przez młodzież z terenów wiejskich na przykładzie gminy Mirzec. prof. dr hab. Monika Szpringer
3442
Pytel Ilona 2008 Używanie narkotyków przez młodzież z terenów wiejskich na przykładzie gminy Chmielnik. prof. dr hab. Monika Szpringer
3443
Łuszczki-Tutaj Anna 2008 Używanie środków psychoaktywnych na imprezach młodieżowych na przykładzie uczniów wybranych szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z powiatu jędrzejowskiego. prof. dr hab. Monika Szpringer
3444
Głuszek Katarzyna 2008 Bezdomność a inne formy patologii społecznej na przykładzie miasta Kielc. prof. dr hab. Monika Szpringer
3445
Mazgaj Zdzisław 2008 Poczucie bezpieczeństwa uczniów i nauczycieli w szkołach gimnazjalnych w Krakowie. prof. dr hab. Monika Szpringer
3446
Witkowska Renata 2008 Problem alkoholizmu na przykładzie Gimnazjum Publicznego w Mircu. prof. dr hab. Monika Szpringer
3447
Młyńczak Agnieszka 2008 Profilaktyka używania alkoholu w wybranych szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z miasta Pińczów. prof. dr hab. Monika Szpringer
3448
Żelichowska Agnieszka 2008 Wpływ gier komputerowych na zachowania dziecka w szkole podstawowej. prof. dr hab. Monika Szpringer
3449
Miernik Paulina 2008 Zjawisko patologii wśród młodzieży z rodzin o wysokim statusie materialnym na przykładzie miasta Skarżyska-Kamiennej. prof. dr hab. Monika Szpringer
3450
Gawlik Natalia 2008 Przemoc i agresja wśród dzieci i młodzieży w wybranych szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z miasta Busko-Zdrój. prof. dr hab. Monika Szpringer
5854
Mucha Marta 2010 Zachowania ryzykowne młodzieży gimnazjalnej na przykładzie Gimnazjum w Proszowicach. prof. dr hab. Monika Szpringer
3451
Barcicka Ilona 2007 Choroba zwyrodnieniowa stawów i leczenie fizykoterapeutyczne prof. dr hab. n. med. Zbigniew Śliwiński
3452
Kumoch Anna 2007 Metody autorelaksacji oraz relaksacji w medycynie z uwzględnieniem neurolingwistycznego programowania prof. dr hab. n. med. Zbigniew Śliwiński
3453
Zawistowska Joanna 2007 Możliwości stosowania zabiegów kriterapii ogólnoustrojowej i miejscowej w medycynie prof. dr hab. n. med. Zbigniew Śliwiński
3454
Zakrzewska Joanna 2007 Nierównowaga mięśni przykręgosłupowych i jej związek z zaburzeniami osobowości prof. dr hab. n. med. Zbigniew Śliwiński
3455
Lipiński Adam 2007 Ortopedyczny system terapii manualnej według Kaltenborna i Evjentha oraz możliwości wykorzystania technik mobilizacyjnych w leczeniu zespołów bólowych kręgosłupa szyjnego prof. dr hab. n. med. Zbigniew Śliwiński
3456
Pytka Beata 2007 Prewencja pierwotna i wtórna w chorobie niedokrwiennej serca prof. dr hab. n. med. Zbigniew Śliwiński
3457
Wdowczyk Aleksandra 2007 Różne techniki masażu w różnych schorzeniach prof. dr hab. n. med. Zbigniew Śliwiński
3458
Święch Agnieszka 2007 System opieki i zatrudnienia oraz adaptacja stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych na rynku pracy chronionej prof. dr hab. n. med. Zbigniew Śliwiński

|<  <<  <  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234    >  >>  >|
Serwis najlepiej przeglądać w rozdzielczości 1024x768 lub wyższej, używając: Mozilla Firefox
Copyright © 2018 Wszechnica Świętokrzyska
webmasters: