Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach

Godło Polski
Bootstrap Slider

Prace dyplomowe - katalog

Niniejszy katalog zawiera tematy prac dyplomowych studentów Wszechnicy Świętokrzyskiej od stycznia 2006 r. do 30 listopada 2012 r.


Katalog ułożony jest w porządku rosnącym wg nazwiska promotora.
Zawiera ponad 8000 rekordów.
Na jednej stronie wyświetlanych jest 30 wpisów, przechodzenie do kolejnych stron odbywa się przez kliknięcie na numer strony znajdujący się nad lub pod tabelą.
|<  <<  <  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233    >  >>  >|


L.p.
Autor
Rok obrony
Temat pracy
Promotor
3400
Kabała Kamila 2007 Formy pomocy osobom uzaleznionym od alkoholu na przykładzie Ośrodka Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Kielcach. dr Monika Szpringer
3401
Wątorski Jakub 2007 Graffiti jako przejaw wandalizmu lub forma sztudki w opinii młodzieży z wybranych szkół z terenu miasta Bochnia. dr Monika Szpringer
3402
Wąż Karolina 2007 Możliwości pomocy dzieciom wykorzystywanych seksualnie na przykładzie województwa świętokrzyskiego. dr Monika Szpringer
3403
Grzesiak Wojciech 2007 Postawy młodzieży wobec osób niepełnosprawnych. dr Monika Szpringer
3404
Toborek Edyta 2007 Postawy studentów wobec nosicieli wirusa HIV i osób chorych na AIDS na przykładzie miasta Kielce. dr Monika Szpringer
3405
Ziębaczewski Przemysław 2007 Problem uzależnienia od gier komputerowych w opinii uczniów i nauczycieli z terenu woj. świętokrzyskiego. dr Monika Szpringer
3406
Nasternak Luiza 2007 Problemy alkoholowe w rodzinie a funkcjonowanie dziecka w szkole na przykładzie wybranych szkół z terenu Kielc. dr Monika Szpringer
3407
Mastalerz Dorota 2007 Problemy patologii społecznych wśród młodzieży z terenów wiejskich na przykładzie woj. Świętokrzyskiego. dr Monika Szpringer
3408
Grodowski Piotr 2007 Przemoc wśród kibiców na przykładzie miasta Tarnów. dr Monika Szpringer
3409
Orłowska Katarzyna 2007 Sposoby zdobywania narkotyków i alkoholu przez młodzież gimnazjalną na przykładzie szkół w Skarżysku-Kamiennej. dr Monika Szpringer
3410
Goryca Anna 2007 Udzielanie pomocy dzieciom z rodzin z problemami alkoholowymi na przykładzie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Skarżysku-Kamiennej. dr Monika Szpringer
3411
Dumin Katarzyna 2007 Używanie narkotyków przez młodzież szkół gimnazjalnych na terenie Skarżyska-Kamiennej. dr Monika Szpringer
3412
Neska Marek 2007 Współpraca policji ze szkołą w zakresie profilaktyki zachowań patologicznych dzieci i młodzieży w Kielcach. dr Monika Szpringer
3413
Reder Ewa 2007 Zażywanie środków psychoaktywnych przez młodzież szkół gimnazjalnych w Skarżysku-Kamiennej. dr Monika Szpringer
3414
Sosowski Tomasz 2007 Problem spożywania piwa przez młodzież szkół gimnazjalnych na przykładzie gimnazjum w Busku-Zdroju. dr Monika Szpringer
3415
Kubacki Zbigniew 2007 Chrakterystyka sprawców przestępstwa rozboju w latach 2004-2006 na przykładzie miasta Krakowa. dr Monika Szpringer
3416
Kieliś Elżbieta 2007 Efektywność resocjalizacyjna nadzoru kuratora sądowego w ocenie zawodowych kuratorów rodzinnych Sądu Rejonowego w Kielcach. dr Monika Szpringer
3417
Boroń Bożena 2007 Efektywność resocjalizacyjna nadzoru kuratorskiego młodzieży gimnazjalnej w opinii nieletnich i ich rodziców na przykładzie Sądu Rejonowego w Kielcach. dr Monika Szpringer
3418
Janusz Aleksandra 2007 Kradzieże rozboje dokonywane przez nieletnich gimnazjalistów z 2006 roku na przykładzie miasta Kielce. dr Monika Szpringer
3419
Potrzeszcz Aldona 2007 Poziom niedostosowania społecznego uczniów z niską frekwencją szkolną na podstawie gimnazjum w Starachowicach. dr Monika Szpringer
3420
Kołodziejczyk Krzysztof 2007 Przemoc rówieśnicza na przykładzie Gimnazjum nr 14 im. Konstantegio Ildefonsa Gałczyńskiego w Kielcach. dr Monika Szpringer
3421
Boroń Łukasz 2007 Przemoc wewnątrzrodzinna i jej oddziaływanie na dzieci i młodzież znajdującą się w tej rodzinie. dr Monika Szpringer
3422
Dębski Emil 2007 Przyczyny nieskuteczności resocjalizacji w opinii osób powtórnir odbywających karę pozbawienia wolności na przykładzie zakładów karnych w województwie łódzkim. dr Monika Szpringer
3423
Orczykowski Tomasz 2007 Rola Kościoła katolickiego w profilaktyce zachowań patologicznych młodzieży w diecezji radomskiej. dr Monika Szpringer
3424
Wrzecionowski Arkadiusz 2007 Rola pedagoga szkoplnego w profilaktyce używania środków psychoaktywnych na przykładzie miasta Starachowice. dr Monika Szpringer
3425
Komenda Edyta 2007 Samobójstwo jako efekt nieprzystosowania społecznego na terenie województwa małopolskiego w latach 2003-2006 na podstawie policjyjnych danych statystycznych. dr Monika Szpringer
3426
Laskowski Bartosz 2007 Społeczne i środowiskowe uwarunkowania popełniania czynów karalnych przez nieletnich na terenie miasta i powiatu Stalowej Woli. dr Monika Szpringer
3427
Błaszkiewicz Tomasz 2007 Społeczne uwarunkowania przestępczości nieletnich na przykładzie zatrzymanych w Izbie Dziecka Sekcji Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Kielcach. dr Monika Szpringer
3428
Sęk Marek 2007 Wpływ przemocy prezentowanej w maediach na zachowanie dzieci w wieku 12-15 lat z terenu Jędrzejowa. dr Monika Szpringer
3429
Gabryś Krzysztof 2007 Zachowania dewiacyjne kibiców sportowych w opinii młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych z województwa sietorkrzyskiego. dr Monika Szpringer

|<  <<  <  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233    >  >>  >|
Serwis najlepiej przeglądać w rozdzielczości 1024x768 lub wyższej, używając: Mozilla Firefox
Copyright © 2018 Wszechnica Świętokrzyska
webmasters: