Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach

Godło Polski
Bootstrap Slider

Prace dyplomowe - katalog

Niniejszy katalog zawiera tematy prac dyplomowych studentów Wszechnicy Świętokrzyskiej od stycznia 2006 r. do 30 listopada 2012 r.


Katalog ułożony jest w porządku rosnącym wg nazwiska promotora.
Zawiera ponad 8000 rekordów.
Na jednej stronie wyświetlanych jest 30 wpisów, przechodzenie do kolejnych stron odbywa się przez kliknięcie na numer strony znajdujący się nad lub pod tabelą.
|<  <<  <  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232    >  >>  >|


L.p.
Autor
Rok obrony
Temat pracy
Promotor
3370
Służalska Ilona 2008 Kontakty zewnętrzne w procesie resocjalizacji skazanych (na podstawie badań przeprowadzonych w Zakładzie Karnym w Pińczowie). prof. dr hab. Zdzisław Stoliński
3371
Chuchnowska Monika 2008 Patologie współczesnej rodziny i ich wpływ na funkcjonowanie dzieci i młodzieży w społeczeństwie. prof. dr hab. Zdzisław Stoliński
3372
Głuch Dorota 2008 Pomoc społeczna świadczona przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chlewsikach osobom z problemem alkoholowym. prof. dr hab. Zdzisław Stoliński
3373
Stępień Katarzyna 2008 Praca wychowawcza, z dziecmi z rodzin dysfunkcyjnych i patologicznych na przykładzie Świetlicy Środowiskowej w Busku Zdroju. prof. dr hab. Zdzisław Stoliński
3374
Dobiesz Katarzyna 2008 Przemoc w rodzinie a niedostosowanie społeczne dziecka. prof. dr hab. Zdzisław Stoliński
3375
Cholewa Mirosław 2008 Przemoc w rodzinie na przykładzie dzielnicy Nowa-Huta w Krakowie. prof. dr hab. Zdzisław Stoliński
3376
Machaj Bogumił 2008 Przemoc w rodzinie na przykładzie powiatu bocheńskiego. prof. dr hab. Zdzisław Stoliński
3377
Cabak Arkadiusz 2008 Przestępczość wśród nieletnich - rozpoznawanie i profilaktyka zjawiska na terenie powiatu brzeskiego. prof. dr hab. Zdzisław Stoliński
3378
Śliwa Wioletta 2008 Skutki uzależnienia od heroiny -leczenie substytucyjne metadonom na przykładzie pacjentów z poradni metadonowej w Krakowie. prof. dr hab. Zdzisław Stoliński
3379
Mordarski Krzysztof 2008 Zjawisko przemocy i mobbingu w klasach gimnazjalnych. prof. dr hab. Zdzisław Stoliński
3380
Płonka Paweł 2008 Prewencja kryminalna w Polsce na podstawie programów profilaktycznych wdrażanych w Krakowie. prof. dr hab. Zdzisław Stoliński
3381
Czekaj Agnieszka 2008 Rola i zadania kuratorów sądowych w przecidziałaniu przestępczości na terenie powiatu bocheńskiego. prof. dr hab. Zdzisław Stoliński
3382
Bartula Mariola 2006 Agresja i przemoc wśród uczniów szkół gimnazjalnych w Gminie Nowe Brzesko. dr Monika Szpringer
3383
Wójcik Katarzyna 2006 Agresja i przemoc wśród uczniów szkół podstawowych na terenie gminy Nowe Brzesko w woj. małopolskim. dr Monika Szpringer
3384
Makarska Katarzyna 2006 Dysfunkcje rodziny a zachowania agresywne na przykładzie Miejskiego Centrum Dzieci i Młodzieży "Ochronka" w Bochni w latach 2004-2005. dr Monika Szpringer
3385
Grabek Konrad 2006 Ewaluacja procedury "Niebieska Karta" realizowanej na terenie Komendy Powiatowej w Ostrowcu Świętokrzyskim. dr Monika Szpringer
3386
Mackiewicz Karolina 2006 Młodzież niedostosowana społecznie w rodzinach pełnych i niepełnych na przykładzie miasta Skarżyska-Kamiennej. dr Monika Szpringer
3387
Bigosiński Marek 2006 Poczucie bezpieczeństwa uczniów, rodziców i nauczycieli w szkołach gimnazjalnych w Krakowie. dr Monika Szpringer
3388
Młyńczak-Gruba Krystyna 2006 Rola kuratora w profilaktyce zachowań patologicznych, dzieci i młodzieży na przykładzie miasta Skarżyska-Kamiennej. dr Monika Szpringer
3389
Świtkowska Karolina 2006 Skuteczność pracy kuratora w opinii wybranych kuratorów i ich podopiecznych na terenie Opoczna. dr Monika Szpringer
3390
Milcarz Grzegorz 2006 Skuteczność terapii dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych (w opinii osadzonych na przykładzie Aresztu Śledczego w Kielcach). dr Monika Szpringer
3391
Spytek Tomasz 2006 Terroryzm międzynarodowy i zapobieganie przestępczości międzynarodowej. dr Monika Szpringer
3392
Sułek Szczepan 2006 Warunki skutecznej resocjalizacji w opinii pracowników instytucji resocjalizacyjnej i osadzonych na przykładzie Zakładu Karnego w Nowym Wiśniczu. dr Monika Szpringer
3393
Krupa Katarzyna 2006 Wpływ gier komputerowych na powstawanie zachowań agresywnych u dzieci na przykładzie wybranej szkoły podstawowej w Skarżysku-Kamiennej. dr Monika Szpringer
3394
Aleksiejew Kinga 2006 Wykorzystanie internetu w profilaktyce społecznej. dr Monika Szpringer
3395
Kowalik Piotr 2006 Zakres i konsekwencje bezrobocia na terenie miasta i gminy Bodzentyn w latach 2001-2005. dr Monika Szpringer
3396
Wilczyński Jacek 2006 Zjawisko przemocy w rodzinie na terenie dzielnicy Kraków - Krowodrza w latach 2000 - 2005. dr Monika Szpringer
3397
Pietrzyk Michał 2006 Zjawisko przestępczości wśród osób nieletnich na terenie miasta Krakowa. dr Monika Szpringer
3398
Ciesek Monika 2007 Destrukcyjny wpływ grup kontestacyjnych na młodzież na przykładzie skinheadów w opinii uczniów i członków subkultury. dr Monika Szpringer
3399
Wojciechowski Łukasz 2007 Problem rozprowadzania narkotyków przez dilerów na przykładzie województwa świętokrzyskiego. dr Monika Szpringer

|<  <<  <  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232    >  >>  >|
Serwis najlepiej przeglądać w rozdzielczości 1024x768 lub wyższej, używając: Mozilla Firefox
Copyright © 2018 Wszechnica Świętokrzyska
webmasters: