Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach

Godło Polski
Bootstrap Slider

Prace dyplomowe - katalog

Niniejszy katalog zawiera tematy prac dyplomowych studentów Wszechnicy Świętokrzyskiej od stycznia 2006 r. do 30 listopada 2012 r.


Katalog ułożony jest w porządku rosnącym wg nazwiska promotora.
Zawiera ponad 8000 rekordów.
Na jednej stronie wyświetlanych jest 30 wpisów, przechodzenie do kolejnych stron odbywa się przez kliknięcie na numer strony znajdujący się nad lub pod tabelą.
|<  <<  <  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231    >  >>  >|


L.p.
Autor
Rok obrony
Temat pracy
Promotor
3340
Lewandowska Monika 2006 Sytuacja szkolna dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym na przykładzie gminy Smyków. prof. dr hab. Zdzisław Stoliński
3341
Starnawska Balbina 2006 Funkcjonowanie rodzin bezrobotnych w zakresie wychowania dzieci na przykładzie Gminy Gielniów. prof. dr hab. Zdzisław Stoliński
3342
Polański Hubert 2006 Terapia odwykowa nad osobami pozbawionymi wolności, uzależnionymi od narkotyków na przykładzie Aresztu Śledczego w Kielcach. prof. dr hab. Zdzisław Stoliński
3343
Baran Sylwia 2006 Przemoc rodziców wobec dzieci. prof. dr hab. Zdzisław Stoliński
3344
Dynerowicz Andrzej 2007 Bezdomność na terenie miasta Krakowa. prof. dr hab. Zdzisław Stoliński
3345
Karteczka Marta 2007 Determinanty warunkujące wychodzenie uzależnionych od alkoholu, na przykładzie miasta Brzesko. prof. dr hab. Zdzisław Stoliński
3346
Twardowski Roman 2007 Formy i środki oddziaływania penitencjarnego na recydywistów na przykładzie Zakładu Karnego w Nowym Sączu. prof. dr hab. Zdzisław Stoliński
3347
Kowalówka Marcin 2007 Funkcjonowanie Zespołu Placówek Edukacyjno - Opiekuńczo - Wychowawczych w Wielkich Drogach. prof. dr hab. Zdzisław Stoliński
3348
Kamionka Sławomir 2007 Grupa wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie. prof. dr hab. Zdzisław Stoliński
3349
Studnicka Gabriela 2007 Metody, formy i środki zmierzające do eliminacji popełniania czynów zabronionych stosowane przez Krakowską Straż Miejską - oddział V Wola Duchacka, rejon działania Łagiewniki. prof. dr hab. Zdzisław Stoliński
3350
Syga Józef 2007 Przejawy podkultury więziennej oraz jej wpływ na funkcjonowanie zakładu karnego. prof. dr hab. Zdzisław Stoliński
3351
Mielniczuk Edyta 2007 Przestępczość nieletnich na terenie działania Komendy Powiatowej Policji w Brzesku w latach 2003-2006. prof. dr hab. Zdzisław Stoliński
3352
Kulka Zbigniew 2007 Zagrożenie uzależnieniem od nikotyny przez młodzież gimnazjalną z rejonu dzielnicy Śródmieście w Krakowie. prof. dr hab. Zdzisław Stoliński
3353
Nosal Jerzy 2007 Zjawisko narkomanii wśród młodzieży - na podstawie badań w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Myślenicach. prof. dr hab. Zdzisław Stoliński
3354
Brzeżański Grzegorz 2007 Zjawisko narkomanii wśród uczniów Liceów Ogólnokształcących w Gorlicach. prof. dr hab. Zdzisław Stoliński
3355
Biernacka Agata 2007 Zjawisko przemocy i agresji wśród uczniów szkoły ponagimnazjalnej na przykładzie Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych w Wojniczu. prof. dr hab. Zdzisław Stoliński
3356
Krok Andrzej 2007 Uwarunkowania przestępczości nieletnich na przykładzie powiatu limanowskiego w latach 2000-2006. prof. dr hab. Zdzisław Stoliński
3357
Łużniak Marzena 2007 Zagrożenie przestępczością i demoralizacją nieletnich na terenie miasta Kielce. prof. dr hab. Zdzisław Stoliński
3358
Zygmunt Małgorzata 2007 Aktywność ruchowa w formie rekreacji i turystyki w środowisku naturalnym jako metoda resocjalizacji. prof. dr hab. Zdzisław Stoliński
3359
Gajewska Iwona 2007 Pomoc postpenitencjarna w obliczu osadzonych na przykładzie Aresztu Śledczego w Krakowie, ul. Montelupich 7 w latach 2000 - 2006. prof. dr hab. Zdzisław Stoliński
3360
Grochot Agnieszka 2007 Przestępczość nieletnich na terenie dzielnicy Kraków Nowa Huta w latach 2000-2006. prof. dr hab. Zdzisław Stoliński
3361
Michalec Marcin 2007 Uwarunkowania przestępczości nieletnich na przykładzie dzielnicy Nowa Huta. prof. dr hab. Zdzisław Stoliński
3362
Blitek Przemysław 2007 Wpływ gier komputerowych na agresję wśród dzieci w wieku szkolnym. prof. dr hab. Zdzisław Stoliński
3363
Kędziora Ewa 2007 Zjawisko agresji i przemocy wsród uczniów szkoły gimnazjalnej na przykładzie Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Myślenicach. prof. dr hab. Zdzisław Stoliński
3364
Strama Bogumiła 2007 Zjawisko agresji i przemocy wśród uczniów szkoły gimnazjalnej na przykładzie Gimnazjum nr 1 im. Noblistów Polskich w Skawinie. prof. dr hab. Zdzisław Stoliński
3365
Zajkowski Dariusz 2008 Działalność opiekuńczo wychowawcza pogotowia opiekuńczo-wychowawczego w Olkuszu. prof. dr hab. Zdzisław Stoliński
3366
Wojciechowski Dariusz 2008 Czynniki wpływające na spożywanie alkoholu na przykładzie uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Orła Białego w Bochni. prof. dr hab. Zdzisław Stoliński
3367
Janiczek Rafał 2008 Efektywność pracy policjantów Oddziału Prewencji Policji w Krakowie w latach 2003-2007. prof. dr hab. Zdzisław Stoliński
3368
Skalniak Monika 2008 Efektywność pracy sądowego kuratora społecznego w wykonywaniu zadań w procesie resocjalizacji sprawców przestępstw. prof. dr hab. Zdzisław Stoliński
3369
Adamczyk Rafał 2008 Funkcjonowanie rodziny zastępczej na przykładzie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Sączu. prof. dr hab. Zdzisław Stoliński

|<  <<  <  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231    >  >>  >|
Serwis najlepiej przeglądać w rozdzielczości 1024x768 lub wyższej, używając: Mozilla Firefox
Copyright © 2018 Wszechnica Świętokrzyska
webmasters: