Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach

Godło Polski
Bootstrap Slider

Prace dyplomowe - katalog

Niniejszy katalog zawiera tematy prac dyplomowych studentów Wszechnicy Świętokrzyskiej od stycznia 2006 r. do 30 listopada 2012 r.


Katalog ułożony jest w porządku rosnącym wg nazwiska promotora.
Zawiera ponad 8000 rekordów.
Na jednej stronie wyświetlanych jest 30 wpisów, przechodzenie do kolejnych stron odbywa się przez kliknięcie na numer strony znajdujący się nad lub pod tabelą.
|<  <<  <  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230    >  >>  >|


L.p.
Autor
Rok obrony
Temat pracy
Promotor
3310
Drozdowska Katarzyna 2008 Agresja wśród młodzieży gimnazjalnej. dr Roman Starz
3311
Czarnecka Elżbieta 2008 Aspiracje życiowe uczniów klas III gimnazjalnych na przykładzie Gimnazjum Nr 9 w Kielcach. dr Roman Starz
3312
Podkowa Rafał 2008 Charakterystyka wychowanków w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Winiarach. dr Roman Starz
3313
Brzdękiewicz Łukasz 2008 Funkcjonowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Połańcu. dr Roman Starz
3314
Salwierak Agnieszka 2008 Organizacja i prawne podstawy funkcjonowania schroniska dla nieletnich na przykładzie doświadczeń Schroniska dla Nieletnich w Gackach w latach 2005-2008. dr Roman Starz
3315
Gawęcki Michał 2008 Pogląd młodzieży gimnazjalnej na alkoholizm (na podstawie Gimnazjum w Bielanach). dr Roman Starz
3316
Bielecka Luiza 2008 Poglądy młodzieży na temat bulimii i anoreksji (na przykładzie Liceum Ogólnokształcącego Nr 2 w Starachowicach). dr Roman Starz
3317
Chabuz Paulina 2008 Poglądy młodzieży na zjawisko narkomanii (na podstawie badań przeprowadzonych w Gimnazjum Nr 2 w Jedrzejowie). dr Roman Starz
3318
Marek Grzegorz 2008 Poglądy młodzieży na zjawisko narkomanii na przykładzie uczniów Gminnego Zespołu Szkół w Łagowie. dr Roman Starz
3319
Kowalski Grzegorz 2008 Poglądy młodzieży ponadgimnazjalnej na narkomanię na przykładzie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Połańcu. dr Roman Starz
3320
Korczak Marcin 2008 Przemoc i agresja wśród młodzieży Technikum w Połańcu. dr Roman Starz
3321
Kurzyńska Agnieszka 2008 Przemoc w rodzinie z problemem alkoholowym. dr Roman Starz
3322
Bójko Monika 2008 Rola i znaczenie kultury w readaptacji społecznej skazanych recydywistów na przykładzie Zakładu Karnego we Włodawie. dr Roman Starz
3323
Tokarska Ilona 2008 Uzależnienia w opinii młodzieży gimnazjalnej (na przykładzie gimnazjum w Pawłowie). dr Roman Starz
3324
Kozłowski Jan 2008 Zjawisko nikotynizmu wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych na przykładzie miasta Opatów. dr Roman Starz
3325
Kwiatkowska Marcela 2006 Alkoholizm jako problem społeczny na przykładzie miasta Jędrzejów. prof. dr hab. Zdzisław Stoliński
3326
Skuza Agnieszka 2006 Działalność opiekuńczo-wychowawcza Szkoły Podstawowej nr 4 w Skarżysku-Kamiennej w latach 1966-2005. prof. dr hab. Zdzisław Stoliński
3327
Smardzewska Beata 2006 Działalność Ośrodka Pomocy Społecznej na rzecz ludzi starych w gminie Paradyż. prof. dr hab. Zdzisław Stoliński
3328
Czesak Katarzyna 2006 Formy spędzania czasu wolnego przez dzieci wiejskie na przykładzie Szkoły Podstawowej w Strzelcach Wikich. prof. dr hab. Zdzisław Stoliński
3329
Meuszyńska Katarzyna 2006 Młodzież wobec pracy i bezrobocia na terenie Gminy Gielniów. prof. dr hab. Zdzisław Stoliński
3330
Róg Barbara 2006 Pomoc świadczona matkom samotnym na przykładzie Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Myślenicach. prof. dr hab. Zdzisław Stoliński
3331
Kwiecień Lilla 2006 Pomoc świadczona osobom bezrobotnym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chlewiskach. prof. dr hab. Zdzisław Stoliński
3332
Korzeniowska-Wilczek Izabela 2006 Problem narkotyzowania się młodzieży na przykładzie miasta Skarżyska-Kamiennej. prof. dr hab. Zdzisław Stoliński
3333
Olejarz Wanda 2006 Przemoc społeczna świadczona osobom starszym na przykładzie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie. prof. dr hab. Zdzisław Stoliński
3334
Sędek Katarzyna 2006 Rehabilitacja osób niepełnosprawnych umysłowo na przykładzie Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Domu Pomocy Społecznej w Mnichowie. prof. dr hab. Zdzisław Stoliński
3335
Turchan Jadwiga 2006 Rola i zadania pracownika socjalnego w instytucjonalnej pomocy społecznej na przykładzie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieliczce. prof. dr hab. Zdzisław Stoliński
3336
Gołdyn Ewa 2006 Rola Świetlicy Socjoterapeutycznej w uspołecznieniu dzieci z rodzin dysfunkcyjnych na przykładzie Kazimierzy Wielkiej. prof. dr hab. Zdzisław Stoliński
3337
Pytoń Mirosława 2006 Rola warsztatów terapii zajęciowej w życiu niepełnosprawnych mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Wierzbicy. prof. dr hab. Zdzisław Stoliński
3338
Kawa Bożena 2006 Różne formy usprawniania ludzi starych w Domu Pomocy Społecznej w Tarnowie w latach 1995-2005. prof. dr hab. Zdzisław Stoliński
3339
Wójcik Alicja 2006 Społeczne skutki starzenia się ludzi na przykładzie Gminy Mirów. prof. dr hab. Zdzisław Stoliński

|<  <<  <  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230    >  >>  >|
Serwis najlepiej przeglądać w rozdzielczości 1024x768 lub wyższej, używając: Mozilla Firefox
Copyright © 2018 Wszechnica Świętokrzyska
webmasters: