Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach

Godło Polski
Bootstrap Slider

Prace dyplomowe - katalog

Niniejszy katalog zawiera tematy prac dyplomowych studentów Wszechnicy Świętokrzyskiej od stycznia 2006 r. do 30 listopada 2012 r.


Katalog ułożony jest w porządku rosnącym wg nazwiska promotora.
Zawiera ponad 8000 rekordów.
Na jednej stronie wyświetlanych jest 30 wpisów, przechodzenie do kolejnych stron odbywa się przez kliknięcie na numer strony znajdujący się nad lub pod tabelą.
|<  <<  <  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229    >  >>  >|


L.p.
Autor
Rok obrony
Temat pracy
Promotor
3280
Kowalkowska Monika 2006 Podkultura więzienna. dr Roman Starz
3281
Gut Dominik 2006 Poglądy młodzieży gimnazjalnej na zjawisko narkomanii na przykładzie Bochni. dr Roman Starz
3282
Nowak Mariusz 2006 Poglądy młodzieży ponadgimnazjalnej na zjawisko narkomanii (na przykładzie Bochni). dr Roman Starz
3283
Domoń Małgorzata 2006 Problem alkoholizmu wśród młodzieży gimnazjalnej na przykładzie gminy Opatowiec. dr Roman Starz
3284
Skoczek Anna 2006 Problem narkomanii wśród młodzieży ponadgimnazjalnej na terenie Olkusza. dr Roman Starz
3285
Baran Piotr 2006 Problem uzależnienia od alkoholu wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych na przykładzie miasta Tarnowa. dr Roman Starz
3286
Maj Beata 2006 Rola Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kazimierzy Wielkiej w zaspokajaniu potrzeb jego uczestników. dr Roman Starz
3287
Warot Tomasz 2006 Samobójstwa jako problem współczesnego społeczeństwa. dr Roman Starz
3288
Sitowska-Stępień Karolina 2006 Zjawisko narkomanii wśród młodzieży (na przykładzie Staszowa). dr Roman Starz
3289
Pilarczyk Agnieszka 2006 Patologie społeczne-dziecko. dr Roman Starz
3290
Kwiatkowski Piotr 2007 Agresja wśród uczniów szkół gimnazjalnych. dr Roman Starz
3291
Klich Natalia 2007 Dziecko w rodzinie patologicznej. dr Roman Starz
3292
Koza Żaneta 2007 Motywy sięgania po alkohol przez młodzież gimnazjanlną Nr 1 w Jędrzejowie. dr Roman Starz
3293
Knurowski Michał 2007 Patologia w rodzinie i jej wpływ na psychikę dziecka na terenie powiatu nowotarskiego i miasta Nowy Targ w latach 2003-2006. dr Roman Starz
3294
Kwaśnik Radosław 2007 Poglądy młodzieży na temat przemocy na przykładzie gimnazjum w Rabie Wyżnej. dr Roman Starz
3295
Lorek Mirosław 2007 Postępowanie ze skazanymi uzależnionymi od alkoholu. dr Roman Starz
3296
Dobrowolski Sebastian 2007 Przemoc i agresja wśród młodzieży (na przykładzie Szkoły Podstawowej Nr 1 w Jabłonce). dr Roman Starz
3297
Stachurska Paulina 2007 Przemoc w rodzinie i jej zapobieganie. dr Roman Starz
3298
Zieliński Robert 2007 Rola i znaczenie kultury w readaptacji społecznej recydywistów (na przykładzie Zakładu Karnego w Nowym Sączu). dr Roman Starz
3299
Radomski Sylwester 2007 Skala przemocy w rodzinie (na terenie Kielc). dr Roman Starz
3300
Sitkowski Marek 2007 Wpływ bezrobocia na rodzinę w gminie Szydłowiec. dr Roman Starz
3301
Kornaszewski Marcin 2007 Współczesna młodzież romska na przykładzie Nowego Sącza. dr Roman Starz
3302
Bajor Piotr 2007 Zachowanie agresywne wśród uczniów szkół gimnazjalnych na przykładzie gminy Rusinów. dr Roman Starz
3303
Witkowski Mariusz 2007 Zagrożenie problemem alkoholowym młodzieży (na przykładzie miasta Daleszyce). dr Roman Starz
3304
Buczak Paweł 2007 Poglądy młodzieży gimnazjalnej na zjawisko narkomanii - na przykładzie miasta Jędrzejów. dr Roman Starz
3305
Chabior Magdalena 2007 Środowisko rodzinne a alkoholizm wśród nieletnich w Jędrzejowie. dr Roman Starz
3306
Sokołowska-Obruśnik Karolina 2008 Programy profilaktyczne Komendy Miejskiej Policji w Kielcach. dr Roman Starz
3307
Obruśnik Tomasz 2008 Przestępczość wśród młodzieży szkolnej na terenie miasta Kielce w latach 2004-2005. dr Roman Starz
3308
Cieśla Marlena 2008 Agresja i przemoc wśród uczniów szkół gimnazjalnych (na przykładzie Gimnazjum im. gen. K.Tańskiego w Chmielniku). dr Roman Starz
3309
Kapela Edyta 2008 Agresja w szkole na przykładzie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Daleszycach. dr Roman Starz

|<  <<  <  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229    >  >>  >|
Serwis najlepiej przeglądać w rozdzielczości 1024x768 lub wyższej, używając: Mozilla Firefox
Copyright © 2018 Wszechnica Świętokrzyska
webmasters: