Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach

Godło Polski
Bootstrap Slider

Prace dyplomowe - katalog

Niniejszy katalog zawiera tematy prac dyplomowych studentów Wszechnicy Świętokrzyskiej od stycznia 2006 r. do 30 listopada 2012 r.


Katalog ułożony jest w porządku rosnącym wg nazwiska promotora.
Zawiera ponad 8000 rekordów.
Na jednej stronie wyświetlanych jest 30 wpisów, przechodzenie do kolejnych stron odbywa się przez kliknięcie na numer strony znajdujący się nad lub pod tabelą.
|<  <<  <  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228    >  >>  >|


L.p.
Autor
Rok obrony
Temat pracy
Promotor
3269
Zychowicz Aleksandra 2008 Poczucie własnej wartości u dziecka sześcioletniego w Kielcach. dr Irena Stańczak
3270
Ciosek Iwona 2008 Poziom przystosowania społecznego dzieci klas pierwszych szkoły podstawowej we Włoszczowie. dr Irena Stańczak
3271
Hajduk Aneta 2008 Poziom przystosowania społecznego u dzieci w klasie I szkoły podstawowej w gminie Przedburz. dr Irena Stańczak
3272
Skorupa Paulina 2008 Poziom przystosowania społecznego uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej w Irządzach. dr Irena Stańczak
3273
Wieczorek Iwona 2008 Poziom rozumienia empatycznego nauczycieli klas 1-3 szkół podstawowych w województwie świętokrzyskim. dr Irena Stańczak
3274
Żurawska Magdalena 2008 Zainteresowania i upodobania uczniów klas III Publicznej Szkoły Podstawowej w Gowarczowie. dr Irena Stańczak
3275
Gad Monika 2008 Zainteresowania i upodobania uczniów klas III Szkoły Podstawowej nr 1 w Końskich. dr Irena Stańczak
3276
Duda Magdalena 2008 Zainteresowania i upodobania uczniów klas III szkół podstawowych na przykładzie gminy Chlewiska. dr Irena Stańczak
3277
Gajska Anna 2008 Zainteresowania i upodobania uczniów klas III szkół podstawowych w Pińczowie. dr Irena Stańczak
4851
Brychcy Mirosława 2011 Poziom lęku szkolnego uczniów klas III Szkoły Podstawowej nr 1 w Międzychodzie. dr Irena Stańczak
4852
Cieślak Dorota 2011 Funkcjonowanie dziecka przewlekle chorego w roli ucznia w szkole ogólnodostępnej. dr Irena Stańczak
4853
Dubiel Jolanta 2011 Poziom rozwoju społecznego dzieci sześcioletnich w Nowym Sączu. dr Irena Stańczak
4854
Harlejczyk Lucyna 2011 Poziom lęku szkolnego uczniów klas trzecich szkoły podstawowej z terenu miasta i gminy Gorzowa Wielkopolskiego. dr Irena Stańczak
4855
Kasperek Łukasz 2011 Zainteresowania i upodobania uczniów klasy III Szkoły Podstawowej nr 2 w Brzesku. dr Irena Stańczak
4856
Kubicz Anna 2011 Kształtowanie pojęć społeczno-moralnych u dzieci w wieku przedszkolnym, czyli wychowanie do wartości - w przedszkolach Skarżyska-Kamiennej. dr Irena Stańczak
4857
Łukasik Ewelina 2011 Poziom lęku szkolnego uczniów klas III Szkoły Podstawowej w Kielcach. dr Irena Stańczak
4858
Makowska Aneta 2011 Poziom wiedzy przyrodnicznej i społecznej uczniów klas trzecich szkół podstawowych w gminie Mirzec. dr Irena Stańczak
4859
Malmon Elżbieta 2011 Środowiskowe uwarunkowania postaw rodzicielskich wobec dzieci sześcioletnich - analiza porównawcza. dr Irena Stańczak
4860
Nowak Aneta 2011 Zachowanie się dziecka 5 i 6-letniego w roli wychowanka przedszkola. dr Irena Stańczak
4861
Nowińska Elżbieta 2011 Sposoby i możliwości rozwijania zainteresowań przyrodniczych i ekologicznych dzieci sześcioletnich na podstawie badań w Przedszkolu Publicznym nr 4 w Skarżysku-Kamiennej - propozycje rozwiązań metodycznych. dr Irena Stańczak
4862
Podolecka Justyna 2011 Poziom dyspozycji do myślenia twórczego uczniów klas III szkół podstawowych w Krakowie. dr Irena Stańczak
4863
Posłuszna Krystyna 2011 Formy współpracy domu rodzinnego z placówką oświatowa na podstawie badań w Szkole Podstawowej nr 13 im. Kornela Makuszyńskiego w Starachowicach. dr Irena Stańczak
4864
Rosół Justyna 2011 Poziom samooceny u dzieci w wieku przedszkolnym na podstawie bada w Przedszkolu Samorządowym w Książu Wielkim. dr Irena Stańczak
4865
Szabat Katarzyna 2011 Style komunikacji w rodzinach uczniów klasy III szkoły podstawowej w gminie Szastarka. dr Irena Stańczak
4866
Szepelak-Murzyn Janina 2011 Diagnozowanie zaburzeń rozwoju mowy u dzieci sześcioletnich na podstawie badań przeprowadzonych w Przedszkolu Samorządowym nr 1 w Nowej Sarzynie. dr Irena Stańczak
4867
Ślęczkowska Cecylia 2011 Diagnozowanie zaburzeń rozwoju mowy u dzieci sześcioletnich na przykładzie przdszkola w Nowym Sączu. dr Irena Stańczak
4868
Wesołowska Iwona 2011 Środowiskowe uwarunkowania poziomu rozwoju społecznego dziecka 6-letniego - analiza porównawcza. dr Irena Stańczak
4869
Wójcik Olga 2011 Przystosowanie społeczne dzieci sześcioletnich do zadań i wymagań szkoły na podstawie badań w przedszkolach w gminie Kielce i gminie Sobków. dr Irena Stańczak
3278
Pękala Piotr 2006 Funcjonowanie Policyjnej Izby Dziecka w Tarnowie. dr Roman Starz
3279
Zieliński Mariusz 2006 Organizacja i funkcjonowanie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Winiarach w latach 1973-2004. dr Roman Starz

|<  <<  <  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228    >  >>  >|
Serwis najlepiej przeglądać w rozdzielczości 1024x768 lub wyższej, używając: Mozilla Firefox
Copyright © 2018 Wszechnica Świętokrzyska
webmasters: