Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach

Godło Polski
Bootstrap Slider

Prace dyplomowe - katalog

Niniejszy katalog zawiera tematy prac dyplomowych studentów Wszechnicy Świętokrzyskiej od stycznia 2006 r. do 30 listopada 2012 r.


Katalog ułożony jest w porządku rosnącym wg nazwiska promotora.
Zawiera ponad 8000 rekordów.
Na jednej stronie wyświetlanych jest 30 wpisów, przechodzenie do kolejnych stron odbywa się przez kliknięcie na numer strony znajdujący się nad lub pod tabelą.
|<  <<  <  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225    >  >>  >|


L.p.
Autor
Rok obrony
Temat pracy
Promotor
5711
Tomczyk-Iks Elżbieta 2011 Przemoc wśród uczniów gimnazjum jako forma zagrożenia współczesnej młodzieży. dr Mirosława Skawińska
5712
Wardzichowska Beata 2011 Patologie wśród młodzieży na podstawie alkoholizowania się młodzieży licealnej (na przykładzie badań przeprowadzonych wśród młodzieży II Liceum Ogólnokształcącego w Końskich). dr Mirosława Skawińska
5713
Wiącek Justyna 2011 Problemy wychowawcze współczesnej młodzieży na przykładzie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ostrowcu Świętokrzyskim. dr Mirosława Skawińska
5714
Magielska Maria 2011 Działalność i funkcjonowanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skale. dr Mirosława Skawińska
5715
Półtorak Ewelina 2011 Aspiracje zawodowe gimnazjalistów. dr Mirosława Skawińska
5716
Bałchanowska Joanna 2012 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chęcinach. dr Mirosława Skawińska
5717
Gawin Agnieszka 2012 Działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Radomsku na rzecz osób niepełnosprawnych. dr Mirosława Skawińska
5718
Górska Monika 2012 Rozwiązywanie problemów osób dotkniętych chorobą alkoholową na przykładzie gminy Górno. dr Mirosława Skawińska
5719
Hajduk Magdalena 2012 Rola Klubów Seniora w aktywizacji osób starszych na przykładzie działalności osiedlowego Klubu Seniora w Kielcach. dr Mirosława Skawińska
5720
Kamińska Monika 2012 Funkcjonowanie uczniów w szkole wywodzących się z rodzin dotkniętych przemocą (na przykładzie szkół gimnazjalnych w Busku-Zdroju). dr Mirosława Skawińska
5721
Kamiński Jacek 2012 Zachowania patologiczne gimnazjalistów na przykładzie miasta Busko-Zdrój. dr Mirosława Skawińska
5722
Kosiński Michał 2012 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku jako instytucja wspierająca osoby niepełnosprawne. dr Mirosława Skawińska
5723
Mrożek Ewa 2012 Przemoc w rodzinie wobec kobiet jako czynnik wpływający negatywnie na funkcjonowanie rodziny na przykładzie grupy wsparcia "Nie Jesteś Sama" działającej przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju. dr Mirosława Skawińska
5724
Nartowska Aleksandra 2012 Współpraca dyrektora szkoły wiejskiej z organem prowadzącym w świetle reformy oświaty. dr Mirosława Skawińska
5725
Pająk Agnieszka 2012 Grupy samopomocowe jako forma wsparcia społecznego dla opiekunów osób chorych na chorobę Alzheimera. dr Mirosława Skawińska
5726
Staszowska Monika 2012 Aspiracje i cele życiowe młodzieży szkół Ponadgimnazjalnych w Jędrzejowie. dr Mirosława Skawińska
5727
Strzelecka Marta 2012 Procedura "Niebieska Karta" jako forma pomocy rodzinie dotkniętej przemocą (na podstawie dokumentacji Komendy Powiatowej Policji w Jędrzejowie w latach 2005-2010). dr Mirosława Skawińska
5728
Szustrow-Ramus Katarzyna 2012 Organizacja i funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Kleczanowie. dr Mirosława Skawińska
5729
Śliwińska Marta 2012 Organizacja i funkcjonowanie Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze. dr Mirosława Skawińska
5730
Tercz Katarzyna 2012 Pomoc finansowa udzielana klientom Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach na podstawie danych Działu Pomocy Środowiskowej z lat 2005-2010. dr Mirosława Skawińska
5731
Włodarczyk Anna 2012 Proces usamodzielnienia a poczucie wsparcia społecznego wychowanków domu dziecka. (Na przykładzie wychowanków Domu Dziecka w Nagłowicach). dr Mirosława Skawińska
5732
Woźniak Paulina 2012 Funkcjonowanie kurateli sądowej przy Sądzie Rejonowym w Kazimierzy Wielkiej. dr Mirosława Skawińska
5733
Wrona Katarzyna 2012 Organizacja i funkcjonowanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sędziszowie. dr Mirosława Skawińska
5381
Bartocha Anna 2011 Sytuacja społeczna ludzu starszych w środowisku wiejskim. dr Maria Sroczyńska
5382
Bogdał Ewelina 2011 Rola Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bochni w przezwyciężaniu kryzysów rodzinnych. dr Maria Sroczyńska
5383
Bożek Małgorzata 2011 Aktywność współczesnej młodzieży w czasie wolnym (w świetle badań licealistów z Pińczowa). dr Maria Sroczyńska
5384
Gardyńska Lilla 2011 System wsparcia społecznego osób starszych w Kielcach (wybrane aspekty). dr Maria Sroczyńska
5385
Janyst Joanna 2011 Dzieci jako konsumenciwe we współczesnym społeczeństwie polskim. dr Maria Sroczyńska
5386
Kaczmarska Małgorzata 2011 Instytucjonalne formy pomocy rodzinie (na przykładzie świetlicy środowiskowej "4 Kąty" w Kielcach). dr Maria Sroczyńska
5387
Mackiewicz Sylwia 2011 Problemy moralne współczesnej młodzieży (w świetle analizy czasopism młodzieżowych). dr Maria Sroczyńska

|<  <<  <  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225    >  >>  >|
Serwis najlepiej przeglądać w rozdzielczości 1024x768 lub wyższej, używając: Mozilla Firefox
Copyright © 2018 Wszechnica Świętokrzyska
webmasters: