Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach

Godło Polski
Bootstrap Slider

Prace dyplomowe - katalog

Niniejszy katalog zawiera tematy prac dyplomowych studentów Wszechnicy Świętokrzyskiej od stycznia 2006 r. do 30 listopada 2012 r.


Katalog ułożony jest w porządku rosnącym wg nazwiska promotora.
Zawiera ponad 8000 rekordów.
Na jednej stronie wyświetlanych jest 30 wpisów, przechodzenie do kolejnych stron odbywa się przez kliknięcie na numer strony znajdujący się nad lub pod tabelą.
|<  <<  <  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27    >  >>  >|


L.p.
Autor
Rok obrony
Temat pracy
Promotor
322
Czubala Ewelina 2006 Aktywizacja społeczno-życiowa osób niepełnosprawnych w świetle badań Warsztatów Terapii Zajęciowej. dr Agata Chabior
323
Mazur Joanna 2006 Aktywizacja zawodowa bezrobotnej młodzieży na przykładzie badań w Powiatowym Urzędzie Pracy w Starachowicach. dr Agata Chabior
324
Sygut Marta 2006 Aktywność fizyczna i styl życia młodzieży w świetle rozpoznań badawczych na terenie Buska-Zdroju. dr Agata Chabior
325
Chałubińska Iwona 2006 Amatorska działalność artystyczna dzieci w Miejsko-Gminnym Domu Kultury w Końskich. dr Agata Chabior
326
Fiszer Katarzyna 2006 Aspiracje edukacyjne młodzieży z rodzin bezrobotnych. dr Agata Chabior
327
Kolarz Mirosława 2006 Działalność Domu Pomocy Społecznej w Bejscach. dr Agata Chabior
328
Nazimek Małgorzata 2006 Działalność Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jędrzejowie. dr Agata Chabior
329
Grabek Bogusława 2006 Działalność opiekuńczo-kompensacyjna Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sędziszowie. dr Agata Chabior
330
Chudzik Barbara 2006 Działalność wolontarystyczna na terenie miasta Jędzrzejów. dr Agata Chabior
331
Soboń Beata 2006 Formy pomocy rodzinom wielodzietnym na przykładzie Miejsko-Gminnego środka Pomocy Społecznej w Sędziszowie. dr Agata Chabior
332
Liszka Monika 2006 Opieka i wspracie dla osób starszych realizowana przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Limanowej. dr Agata Chabior
333
Kędra Anna 2006 Rola i zadania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w świetle rozpoznań badawczych w Szydłowcu. dr Agata Chabior
334
Blicharska Anna 2006 Rola prcownika socjalnego w środowisku lokalnym na przykładzie Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Małogoszczu. dr Agata Chabior
335
Woźniakowska Anna 2006 Społeczne formy wsparcia dla osób starszych w świetle badań, na przykładzie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Końskich. dr Agata Chabior
336
łągiewka Katarzyna 2006 Środowiskowe uwarunkowania agresji wśród młodzieży (w świetle badań gimnazjalistów) w Gimnazjum nr 4 w Starachowicach. dr Agata Chabior
337
Kubik Apolonia 2006 Wiedza na temat przemocy wśród klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chlewiskach. dr Agata Chabior
338
Pach Katarzyna 2006 Wizerunek własnej starości w świetle badań seniorów z Domu Pogodnej Jesieni w Zakliczynie. dr Agata Chabior
339
Florczyk Jarosław 2006 Formy agresji wśród dzieci i młodzieży-próba porównania zachowań agresywnych w dwóch szkołach podstawowej i gimnazjum. dr Agata Chabior
340
Bieniek Marcin 2007 Aktywizacja zawodowa bezrobotnych absolwentów na przykładzie badań na terenie gminy Sobków. dr Agata Chabior
341
Popczyk Aneta 2007 Działalność opiekuńczo - kompensacyjna wobec osób starszych (w świetle badań Domu Pomocy Społecznej im. Ludwika i Anny Helclów w Krakowie). dr Agata Chabior
342
Błaszkiewicz Aneta 2007 Działalność opiekuńczo-wychowawcza Placówki Opieki Doraźnej "AZYL" w Kielcach. dr Agata Chabior
343
Szymlet Anna 2007 Kompensacyjna i opiekuńczo - wychowawcza działalnoćś Świetlicy Środowiskowej w Opocznie. dr Agata Chabior
344
Salamon Monika 2007 Opieka i wsparcie wobec osób starszych na przykładzie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzbicy. dr Agata Chabior
345
Binkiewicz Wioletta 2007 Postawy młodzieży wobec starości na podstawie badań wśród licealistów. dr Agata Chabior
346
Kowalska Monika 2007 Postawy wobec niepełnosprawności umysłowej dzieci ( w świetle rozpoznań badawczych w gminie Borkowice). dr Agata Chabior
347
Konar Marta 2007 Przyczyny i rodzaje przemocy w rodzinach w świetle badań klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Sączu. dr Agata Chabior
348
Magdzicka Małgorzata 2007 Rodzina zastępcza jako środowisko opiekuńczo - wychowawcze. dr Agata Chabior
349
Basta Elżbieta 2007 Rodzina zastępcza jako środowisko społeczno - wychowawcze. dr Agata Chabior
350
Głodek Magdalena 2007 Sektor Pozarządowy na rzecz osób ubogich na podstawie Fundacji "OSTOJA" im. Siostry Klaryski Stanisławy z Opoczna. dr Agata Chabior
351
Stępień Izabela 2007 Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Charytatywnych im. Matki Teresy z Kalkuty "Dom Seniora". dr Agata Chabior

|<  <<  <  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27    >  >>  >|
Serwis najlepiej przeglądać w rozdzielczości 1024x768 lub wyższej, używając: Mozilla Firefox
Copyright © 2018 Wszechnica Świętokrzyska
webmasters: