Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach

Godło Polski
Bootstrap Slider

Prace dyplomowe - katalog

Niniejszy katalog zawiera tematy prac dyplomowych studentów Wszechnicy Świętokrzyskiej od stycznia 2006 r. do 30 listopada 2012 r.


Katalog ułożony jest w porządku rosnącym wg nazwiska promotora.
Zawiera ponad 8000 rekordów.
Na jednej stronie wyświetlanych jest 30 wpisów, przechodzenie do kolejnych stron odbywa się przez kliknięcie na numer strony znajdujący się nad lub pod tabelą.
|<  <<  <  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224    >  >>  >|


L.p.
Autor
Rok obrony
Temat pracy
Promotor
5681
Lipiec Ewa 2011 Rola pedagoga we współczesnej szkole po reformie oświaty w 1999 r. dr Mirosława Skawińska
5682
Masajada Beata 2011 Przekrój zawodowy personelu Domu Pomocy Społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych imienia Świętego Brata Alberta w Tarnowie ijego wpływ na funkcjonowanie placówki. dr Mirosława Skawińska
5683
Niemczura Rafał 2011 Metody wychowania wychowanków w pogotowiu opiekuńczym w Tarnowie. dr Mirosława Skawińska
5684
Nowak Mateusz 2011 Narkomania, jako zagrożenie w środowiski szkolnym na podstawie badań przeprowadzonych w I Liceum Ogólnokształcącym w Busku-Zdroju. dr Mirosława Skawińska
5685
Piech Marzena 2011 Metody i formy pracy z dzieckiem niedostosowanym społecznie w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Bochni dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. dr Mirosława Skawińska
5686
Siepracka Emilia 2011 Dom Pomocy Społecznej w Łagiewnikach w strukturze pomocowej w Polsce. dr Mirosława Skawińska
5687
Sokołowska Agnieszka 2011 Formy przeciwdziałania bezrobociu na przykładzie powiatu starachowickiego. dr Mirosława Skawińska
5688
Spilska Karolina 2011 Samobójstwo jako problem etyczny, moralny, społeczny w opinii młodzieży szkoły ponadgimnazjalnej. dr Mirosława Skawińska
5689
Sumara Magdalena 2011 Aborcja w świadomości studentów. dr Mirosława Skawińska
5690
Zasada Jolanta 2011 Funkcjonowanie więźniów uzależnionych od alkoholu w ZK w Tarnowie. dr Mirosława Skawińska
5691
Czapla Grzegorz 2011 Działalność Domu Pomocy Społecznej w Rudkach w latach 2004-2009. dr Mirosława Skawińska
5692
Czapla Marcin 2011 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w rozwiązywaniu problemów osób niepełnosprawnych na przykładzie PCPR Busko-Zdrój. dr Mirosława Skawińska
5693
Czerwińska Sylwia 2011 Grupa samopomocowa jako forma wsparcia osób uzależnionych od alkoholu w oparciu o grupę "KORAB" w Ostrowcu Świętokrzyskim. dr Mirosława Skawińska
5694
Dąbek Michał 2011 System sieci wsparcia społecznego dla osób chorych psychicznie na podstawie działalności Funadcji Wsparcia Rozwoju Społecznego "Leonardo". dr Mirosława Skawińska
5695
Drożyńska Marta 2011 Media a kształtowanie się wyobraźni społecznej dziecka we współczesnej rodzinie. dr Mirosława Skawińska
5696
Dróżdż Sylwia 2011 Rola Domu Matki i Dziecka w readaptacji społecznej kobiet ofiar przemocy domowej (na przykładzie działalności Domu Matki i Dziecka im. Jana Pawła II w Jasieńcu Iłżeckim Dolnym). dr Mirosława Skawińska
5697
Filip Paulina 2011 Dysfunkcja współczesnej rodziny w Polsce na terenie Skarżyska-Kamiennej, w latach 2005-2010, na podstwie danych statystycznych Komendy Miejskiej Policji. dr Mirosława Skawińska
5698
Kliszewska Ilona 2011 Starzenie się jako problem społeczny na przykładzie pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej. dr Mirosława Skawińska
5699
Krzyżański Adam 2011 Działalność i funkcjonowanie Zespołu Interwencji Kryzysowej w Busku-Zdroju. dr Mirosława Skawińska
5700
Leśniak Karol 2011 Agresja wśród dziewcząt i chłopców w klasach gimnazjalnych - analiza porównawcza. dr Mirosława Skawińska
5701
Marchewa Paulina 2011 Analiza przemocy domowej w aspekcie postępowań przygotowawczych i sprawdzaących dotycząctch przemocy w rodzinie na podstawie danych Komisariatu Policji w Skale w latach 2006-2009. dr Mirosława Skawińska
5702
Mazur Aneta 2011 Klub abstynenta w systemie pomocy uzależnionym na podstawie działalności Klubu "Relaks" w Jędrzejowie. dr Mirosława Skawińska
5703
Mazur Emil 2011 Przyczyny, skutki oraz skala przestępstw nieletnich w powiecie włoszczowskim w latach 2005-2010. dr Mirosława Skawińska
5704
Michalak Sylwia 2011 Dokonania terapeutyczne osób uzależnionych od narkotyków, na podstawie pacjentów kończących terapię w Ośrodku Leczenia Uzależnień od Środków Psychoaktywnych "San Damiano" w Chęcinach. dr Mirosława Skawińska
5705
Niemiec Grzegorz 2011 Alkoholizowanie się młodzieży szkół licealnych na przykładzie Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych w Busku-Zdroju. dr Mirosława Skawińska
5706
Sędek Rafał 2011 Przestępczość nieletnich na terenie Gminy Włoszczowa na podstawie statystyk Komendy Powiatowej Policji we Włoszczowie w latch 2003-2009. dr Mirosława Skawińska
5707
Słabosz Magdalena 2011 Problemy opiekuńczo-wychowawcze dzieci i młodzieży placówki całodobowej opieki na podstawie domu dziecka w Kazimierzy Wielkiej. dr Mirosława Skawińska
5708
Sołek Małgorzata 2011 Opinie osób dorastających na temat uwarunkowań myśli samobójczych wśród młodzieży w świetle badań. dr Mirosława Skawińska
5709
Szota Angelika 2011 Trudności wychowawcze uczniów w szkole gimnazjalnej w percepcji mnauczycieli. dr Mirosława Skawińska
5710
Ślipek Julita 2011 Przejawy niedostosowania społecznego wśród młodzieży gimnazjalnej. dr Mirosława Skawińska

|<  <<  <  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224    >  >>  >|
Serwis najlepiej przeglądać w rozdzielczości 1024x768 lub wyższej, używając: Mozilla Firefox
Copyright © 2018 Wszechnica Świętokrzyska
webmasters: