Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach

Godło Polski
Bootstrap Slider

Prace dyplomowe - katalog

Niniejszy katalog zawiera tematy prac dyplomowych studentów Wszechnicy Świętokrzyskiej od stycznia 2006 r. do 30 listopada 2012 r.


Katalog ułożony jest w porządku rosnącym wg nazwiska promotora.
Zawiera ponad 8000 rekordów.
Na jednej stronie wyświetlanych jest 30 wpisów, przechodzenie do kolejnych stron odbywa się przez kliknięcie na numer strony znajdujący się nad lub pod tabelą.
|<  <<  <  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223    >  >>  >|


L.p.
Autor
Rok obrony
Temat pracy
Promotor
3212
Misztal Ernest 2007 Wiedza młodzieży na temat zagrożenia sektami w Polsce na przykładzie młodzieży szkół licealnych. dr Mirosława Skawińska
3213
Krawczyk Leszek 2007 Wiedza młodzieży szkół ponadgimnazjalnych na temat narkomanii na przykładzie I Liceum Ogólnokształcącego im. S. Staszica w Ostrowcu Świętokrzyskim. dr Mirosława Skawińska
3214
Kot Stanisław 2008 Zjawisko uzależnień młodzieży szkolnej na przykładzie narkomanii i narkotyzowania się. dr Mirosława Skawińska
3215
Indyka-Błazik Beata 2008 Agresja i przemoc wśród młodzieży gimnazjalnej miasta Skarżyska-Kamiennej (na przykładzie badań wśród młodzieży gimnazjum nr 1). dr Mirosława Skawińska
3216
Kopeć Beata 2008 Działalność gminnej Komisji do spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Skarżysko-Kamienna. dr Mirosława Skawińska
3217
Równicka Małgorzata 2008 Działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w rozwiązywaniu problemów alkoholowych na terenie miasta Jędrzejów. dr Mirosława Skawińska
3218
Chojnacka Iwona 2008 Działania profilaktyczne szkoły podstawowej dotyczące agresji i przemocy na terenie szkoły (na przykładzie badań przeprowadzonych w szkole podstawowej w Biskupicach). dr Mirosława Skawińska
3219
Tłomak Ewa 2008 Opinia młodzieży na temat używania i nadużywania alkoholu. Na podstawie badań i opinii młodzieży Liceum Ogólnokształcącego w Połańcu. dr Mirosława Skawińska
3220
Bawoł Sylwia 2008 Profilaktyka narkomanii wśród młodzieży (w oparciu o badania przeprowadzone w wybranych szkołach średnich w Jędrzejowie). dr Mirosława Skawińska
3221
Bednarska Edyta 2008 Przemoc szkolna - przyczyny, skutki, zapobiegania na podstawie badań przeprowadzonych w gimnazjum nr 6 w Kielcach. dr Mirosława Skawińska
3222
Kuśmierek Ewelina 2008 Przyczyny i skutki nadużywania alkoholu przez młodzież gimnazjalną w opinii młodzieży (na podstawie Gimnazjum nr 2 w Jedrzejowie). dr Mirosława Skawińska
3223
Biel Karolina 2008 Przyczyny i skutki nadużywania alkoholu wśród chłopców w wieku gimnazjalnym (na podstawie badań przeprowadzonych wśród uczniów gimnazjum w Kazimierzy Wielkiej). dr Mirosława Skawińska
3224
Kałuzińska Marlena 2008 Uwarunkowania nikotynizmu wśród młodzieży gimnazjalnej (na podstawie badań w Zespole Szkół w Wodzisławiu). dr Mirosława Skawińska
3225
Toborek Sylwia 2008 Uwarunkowania zachowań agresywnych wśró młodzieży gimnazjalnej (na przykładzie badań przeprowadzonych w Publicznym Gimnazjum w Koniecznie). dr Mirosława Skawińska
3226
Pazera Dorota 2008 Uwarunkowania zachowań agresywnych wśród młodzieży szkół gimnazjalnych (na podstawie badań przeprowadzonych w Gimnazjum nr 2 w Jędrzejowie). dr Mirosława Skawińska
3227
Jędrocha Piotr 2008 Zasady funkcjonowania Schronisk dla Nieletnich w Polsce (na przykładzie Schroniska dla Nieletnich w Gackach). dr Mirosława Skawińska
3228
Kornecki Damian 2008 Opinia studentów resocjalizacji dotycząca używania i nadużywania środków odurzających przez studentów w Polsce (na przykładzie badań studentów resocjalizacji z Wszechnicy Świętokrzyskiej). dr Mirosława Skawińska
3229
Kaczmarek Aleksandra 2008 Metody pracy kuratorów sądowych dla nieletnich na przykładzie Sądu Rejonowego w Kielcach. dr Mirosława Skawińska
5669
Chlewicka Dorota 2010 Pomoc rodzinie dysfunkcyjnej na podstawie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach. dr Mirosława Skawińska
5670
Głowacka Ewelina 2011 Aborcja w opinii studentów. dr Mirosława Skawińska
5671
Greń Roksana 2011 Wagary jako forma nieprzystosowania społecznego na podstawie badań przeprowadzonych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jędrzejowie. dr Mirosława Skawińska
5672
Gwiazda Monika 2011 Metody wychowawcze stosowane w domach rodzinnych młodzieży niedostosowanej społecznie przebywającej w Schronisku dla Nieletnich w Gackach. dr Mirosława Skawińska
5673
Jeruzal Ewelina 2011 Problemy adaptacji, dyskryminacji, stereotypizacji kobiet żołnierzy zawodowych. dr Mirosława Skawińska
5674
Kapciak Marek 2011 Agresja i przemoc w Areszcie Śledczym w Radomiu na podstawie wypadków i zdarzeń nadzwyczajnych w latach 2009-2010. dr Mirosława Skawińska
5675
Kielesińska Edyta 2011 Eutanazja jako problem etyczno-moralny i społeczno-duchowy na podstawie opinii uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych na 2 w Jędrzejowie. dr Mirosława Skawińska
5676
Kilian Mariusz 2011 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w systemie pomocy uczniowi i nauczycielowi na podstwaie badań własnych przeprowadzonych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Jędrzejowie. dr Mirosława Skawińska
5677
Kosmal Damian 2011 Zjawisko przemocy w rodzinie w świetle "Niebieskiej Karty" na terenie Końskich w latach 2006-2009. dr Mirosława Skawińska
5678
Krawczyk Marzena 2011 Chulgaństwo stadionowe w percepcji kibiców piłkarskich. dr Mirosława Skawińska
5679
Krepa Kamil 2011 Alkoholizowanie się młodzieży szkół gimnazjalnych na przykładzie szkoły Gimnazjalnej nr 2 w Jędrzejowie. dr Mirosława Skawińska
5680
Krupa Małgorzata 2011 Postawy młodzieży licealnej względem aborcji. dr Mirosława Skawińska

|<  <<  <  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223    >  >>  >|
Serwis najlepiej przeglądać w rozdzielczości 1024x768 lub wyższej, używając: Mozilla Firefox
Copyright © 2018 Wszechnica Świętokrzyska
webmasters: