Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach

Godło Polski
Bootstrap Slider

Prace dyplomowe - katalog

Niniejszy katalog zawiera tematy prac dyplomowych studentów Wszechnicy Świętokrzyskiej od stycznia 2006 r. do 30 listopada 2012 r.


Katalog ułożony jest w porządku rosnącym wg nazwiska promotora.
Zawiera ponad 8000 rekordów.
Na jednej stronie wyświetlanych jest 30 wpisów, przechodzenie do kolejnych stron odbywa się przez kliknięcie na numer strony znajdujący się nad lub pod tabelą.
|<  <<  <  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222    >  >>  >|


L.p.
Autor
Rok obrony
Temat pracy
Promotor
3182
Gorgosz Daniel 2006 Postawy młodzieży wobec narkomanii (na podstawie indywidualnych przypadków). dr Mirosława Skawińska
3183
Jakubczyk Edyta 2006 Problem nadużywania alkoholu na terenie Gminy Szydłowiec. dr Mirosława Skawińska
3184
Jendrzejczyk Piotr 2006 Przemoc w rodzinie na terenie miasta Szydłowiec - na podstawie analizy procedury "Niebieskiej Karty". dr Mirosława Skawińska
3185
Kulesza Bożena 2006 Przyczyny niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży w wieku szkolnym na podstawie wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rusinowie Konecim. dr Mirosława Skawińska
3186
Szczygieł Antoni 2006 Realizacja kształcenia zawodowego w warunkach izolacji więziennej na przykładzie Zakładu Karnego w Nowym Sączu. dr Mirosława Skawińska
3187
Ciułkowski Paweł 2006 Realizacja prawa osadzonych do kształcenia w Zakładzie Karnym w Nowym Sączu. dr Mirosława Skawińska
3188
Chruślicki Grzegorz 2006 Realizacja systemu programowego oddziaływania przez skazanych recydywistów. dr Mirosława Skawińska
3189
Kuleta Renata 2006 Szkolne formy agresji dzieci i młodzieży (na przykładzie szkoły podstawowej i gimnazjalnej). dr Mirosława Skawińska
3190
Młodawska Agnieszka 2006 Środowiskowe uwarunkowania nieprzystosowania społecznego młodzieży szkolnej. dr Mirosława Skawińska
3191
Gorgosz Małgorzata 2006 Środowiskowe uwarunkowania pobytu dzieci w Pogotowiu Opiekuńczym w Tarnowie w 2006 roku. dr Mirosława Skawińska
3192
Ogorzałek Łukasz 2006 Uwarunkowania zachowań agresywnych dzieci i młodzieży szkół gimnazjalnych. dr Mirosława Skawińska
3193
Sudia Tomasz 2006 Uzależnienie od alkoholu i sposoby jego leczenia w Zakładach Karnych, na przykładzie oddziału terapeutycznego w Jaśle. dr Mirosława Skawińska
3194
Swat Florentyna 2006 Używanie i nadużywanie alkoholu przez młodzież ponadgimnazjalną. dr Mirosława Skawińska
3195
Zdziech Iwona 2006 Używanie i nadużywanie narkotyków przez młodzież szkół ponadgimnazjalnych. dr Mirosława Skawińska
3196
Gołyska Aneta 2007 Dziecko w rodzinie z problemem alkoholowym dr Mirosława Skawińska
3197
Stempień Dariusz 2007 Wpływ socjoterapii na kształtowanie postawy prospołecznej u dzieci niedostosowanych społecznie. dr Mirosława Skawińska
3198
Matusik Anna 2007 Młodzież w nauczaniu społecznym Jana Pawła II. dr Mirosława Skawińska
3199
Ajdukiewicz Zbigniew 2007 Potrzeba i zastosowanie prewencji Policji w dużych aglomeracjach (na przykładzie województwa mazowieckiego). dr Mirosława Skawińska
3200
Szymańska Ewa 2007 Problem alkoholizmu wsród dzieci i młodzieży na terenie miasta Staszów w latach 2001-2006. dr Mirosława Skawińska
3201
Paś Jacek 2007 Procedury niebiskich kart jako forma profilaktyki przemocy domowej. dr Mirosława Skawińska
3202
Nowak Artur 2007 Przemoc domowa w świetle procedury "Niebieskich Kart" na terenie powiatu koneckiego w latach 2004-2006. dr Mirosława Skawińska
3203
Wardzichowski Paweł 2007 Przemoc fizyczna i psychiczna wobec dziecka w rodzinie w świetle danych Komendy Powiatowej Policji w Końskich w latach 2004-2006. dr Mirosława Skawińska
3204
Malmon Anna 2007 Przemoc w rodzinie w świetle procedury "Niebieskich kart" Komendy Powiatowej Policji w Skarżysku-Kamiennej. dr Mirosława Skawińska
3205
Głowacka Monika 2007 Przestepczość nieletnich w latach 2000-2005 w województwie świętokrzyskimw świetle statystyk sądowych i policyjnych. dr Mirosława Skawińska
3206
Domżała Wiesław 2007 Rola i zadania Prewencji Policji w Polsce na przykładzie Oddziału Prewencji Policji w Warszawie. dr Mirosława Skawińska
3207
Florek Dorota 2007 Rola samorządności w procesie resocjalizacyjnym na podstawie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. Św. Siostry Faustyny w Krakowie. dr Mirosława Skawińska
3208
Balawender Krzysztof 2007 Szalikowcy jako zagrożenie współczesnego świata. dr Mirosława Skawińska
3209
Gibaszewska Marzena 2007 Warsztaty terapii zajęciowej jako jedna z form pomocy osobom niepełnosprawnym (na przykładzie Warsztatów Terapii Zajęciowej, przy Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Szydłowcu). dr Mirosława Skawińska
3210
Łabęcka Roksana 2007 Zjawisko patologii społecznej wśród młodzieży szkolnej (na przykładzie alkoholizowania się młodzieży ponadgimnazjalnej. dr Mirosława Skawińska
3211
Wtorek Łukasz 2007 Uwarunkowania narkomanii na przykładzie osób biorących udział w programie metadonowym. dr Mirosława Skawińska

|<  <<  <  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222    >  >>  >|
Serwis najlepiej przeglądać w rozdzielczości 1024x768 lub wyższej, używając: Mozilla Firefox
Copyright © 2018 Wszechnica Świętokrzyska
webmasters: