Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach

Godło Polski
Bootstrap Slider

Prace dyplomowe - katalog

Niniejszy katalog zawiera tematy prac dyplomowych studentów Wszechnicy Świętokrzyskiej od stycznia 2006 r. do 30 listopada 2012 r.


Katalog ułożony jest w porządku rosnącym wg nazwiska promotora.
Zawiera ponad 8000 rekordów.
Na jednej stronie wyświetlanych jest 30 wpisów, przechodzenie do kolejnych stron odbywa się przez kliknięcie na numer strony znajdujący się nad lub pod tabelą.
|<  <<  <  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221    >  >>  >|


L.p.
Autor
Rok obrony
Temat pracy
Promotor
3165
Kamiński Adam 2007 Czas wolny dzieci z niepełnosprawnością umysłową w stopniu lekkim i umiarkowanym na przykładzie badań w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 3 w Skarżysku-Kamiennej. dr Mirosław Rutkowski
3166
Przybyś Agata 2007 Motywy działania w wolontariacie na rzecz osób niepełnosprawnych w środowisku wielkomiejskim. dr Mirosław Rutkowski
3167
Sikora Edyta 2007 Postawy młodzieży Zasadniczej Szkoły Zawodowej wobec osób niepełnosprawnych. dr Mirosław Rutkowski
3168
Wróblewska Magdalena 2007 Postrzegania niepełnosprawności przez uczniów młodszych klas szkoły podstawowej (na przykładzie badań przeprowadzonych w Szkole Podstawowej Nr 10 w Starachowicach). dr Mirosław Rutkowski
3169
Osóbka Magdalena 2007 Relacje interpersonalne między dziećmi pełnosprawnymi i niepełnosprawnymi w przedszkolu integracyjnym. dr Mirosław Rutkowski
3170
Piekarska Marta 2007 Rozwijanie samodielności uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób zniepełnosprawnością intelektualną w Mniowie. dr Mirosław Rutkowski
3171
Fatyga Anna 2007 Gotowość szkolna dzieci sześcioletnich na przykładzie badań w przedszkolcach w Pińczowie. dr Mirosław Rutkowski
3172
Miksztal Wioletta 2008 Czas wolny dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością umysłową w Internecie Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jędrzejowie. dr Mirosław Rutkowski
3173
Szumlańska-Śliwa Mariola 2008 Stosunek dzieci pełnosprawnych do niepełnosprawnych w przedszkolu integracyjnym. dr Mirosław Rutkowski
3174
Wilk Barbara 2008 Wczesne wspomaganie dzieci z wadą słuchu i ich rodzin. dr Mirosław Rutkowski
3175
Bracha Magdalena 2008 Funkcjonowanie społeczne dzieci z zaburzeniami rozwoju w świetlicy środowiskowej w Kielcach. dr Mirosław Rutkowski
3176
Buczak Stanisława 2008 Poziom agresji uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim w okresie dorastania na przykładzie badań w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tomaszowie Lubelskim. dr Mirosław Rutkowski
3177
Cebulak Katarzyna 2009 Rewalidacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych umysłowo w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Dębicy. dr Mirosław Rutkowski
3178
Kowalczyk Beata 2009 Stosunek rodziców uczniów pełnosprawnych do edukacji dzieci niepełnosprawnych w szkole ogólnodostępnej. dr Mirosław Rutkowski
5573
Gawle Gabriela 2010 Poziom samooceny uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim w kontekście ich funkcjonowania w szkole. dr Mirosław Rutkowski
5574
Gniazdo Dorota 2010 Efekty rehabilitacji społecznej i zawodowej uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kielcach. dr Mirosław Rutkowski
5575
Kapituła Izabela 2010 Funkcjonowanie uczniów z zaburzeniami typu dyslektycznego w klasach I - III Szkoły Podstawowej - studium indywidualnych przypadków. dr Mirosław Rutkowski
5576
Karbownik Marzena 2010 Niepowodzenia dydaktyczne uczniów na pierwszym etapie edukacji w kontekście ich zachowania się w szkole - studium indywidualnych przypadków. dr Mirosław Rutkowski
5577
Mącznik Beata 2010 Funkcjonowanie społeczne dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim w starszych klasach szkoły podstawowej ogólnodostępnej - studium indywidualnych przypadków. dr Mirosław Rutkowski
5578
Prostak Jolanta 2010 Losy życiowe absolwentów Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Rytwianach z niepełnosprawnością umysłową w stopniu lekkim - studium indywidualnych przypadków. dr Mirosław Rutkowski
5579
Rzepka Dorota 2010 Postawy młodzieży w wieku dorastania wobec osób niepełnosprawnych - na przykładzie uczniów Zespołu Szkół w Połańcu. dr Mirosław Rutkowski
5580
Sobczyk Monika 2010 Postawy rodziców uczniów szkół podstawowych wobec edukacji integracyjnej w środowisku wiejskim - na podstawie badań przeprowadzonych na terenie gminy Mirzec. dr Mirosław Rutkowski
5581
Szymkiewicz-Węgrzyn Edyta 2010 Funkcjonowanie społeczne dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w grupie przedszkolnej na podstawie badań w Przedszkolu Publicznym w Małogoszczu. Studium indywidualnych przypadków. dr Mirosław Rutkowski
5582
Zielińska Sylwia 2010 Gotowość szkolna dzieci 6-letnich z ADHD. dr Mirosław Rutkowski
5583
Węgiel Urszula 2010 Społeczne funkcjonowanie dzieci w klasie pierwszej szkoły podstawowej. dr Mirosław Rutkowski
5584
Loranc Dorota 2010 Rozwój społeczny uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym w okresie edukacji wczesnoszkolnej na przykładzie badań w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Cudzynowicach. dr Mirosław Rutkowski
5585
Tytko Dorota 2010 Relacje społeczne dzieci ze zróżnicowaną niepełnosprawnością intelektualną w grupie przedszkolnej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Cudzynowicach. dr Mirosław Rutkowski
3179
Pietrasiewicz Maciej 2006 Czas wolny młodzieży w środowisku miejskim. dr Mirosława Skawińska
3180
Blak Agnieszka 2006 Funkcjonowanie dzieci w rodzinie alkoholowej na terenie gminy Stąporków. dr Mirosława Skawińska
3181
Brandeburg Wioleta 2006 Patologie szkolne na przykładzie narkotyzowania się młodzieży szkół gomnazjalnych. dr Mirosława Skawińska

|<  <<  <  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221    >  >>  >|
Serwis najlepiej przeglądać w rozdzielczości 1024x768 lub wyższej, używając: Mozilla Firefox
Copyright © 2018 Wszechnica Świętokrzyska
webmasters: